header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Nijmeegse Debatteervereniging Welsprekendheid Ons Streven

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Nijmeegse Debatteervereniging Welsprekendheid Ons Streven
Andere naam (namen):
  • W.O.S.

Bestaansperiode: 1902 - 1905
Rechtsvorm: Vereniging
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

In het schooljaar 190/1902 wilden enkele leerlingen uit de vijfde klas van het Stedelijk Gymnasium een vereniging oprichten waarin hun werd geleerd zelfstandiger te worden en hun mening te uiten. Leraar Nederlandse taal- en letterkunde N.P. van Rechteren Altena stimuleerde hen daarbij.

Geschiedenis

De vereniging werd op 12 maart 1902 opgericht. Beschermheer was de rector van het gymnasium, P.V. Sormani. Meestal vonden de vergaderingen van het bestuur plaats in het Nutsgebouw. De club was vanaf mei 1904 lid van het Algemeen Nederlandsch Verbond, een Nederlands-Vlaamse vereniging voor taal, cultuur en maatschappij.

Uit de ledenadministratie blijkt dat de vereniging vrij klein bleef: gedurende het ruim driejarige bestaan telde W.O.S. in totaal ongeveer 45 leden.

Vanaf 1904 begon het ledental sterk te dalen. Op de ‘Huishoudelijke vergadering’ van 15 juli 1905 concludeerden de leden dat er te weinig werkende krachten waren om W.O.S. te kunnen laten voortbestaan en besloten zij de vereniging op te heffen.

Taken en activiteiten

Het doel was de algemene kennis te vermeerderen door het houden van lezingen, voordrachten, improvisaties en debatten.

Organisatie

Het bestuur bestond uit een president, penningmeester, secretaris en adjunct-secretaris. Twee keer per jaar werd een nieuw bestuur gekozen. Er was een erevoorzitter en er waren vier soorten leden: ereleden, werkende leden, buitengewone werkende leden en kunstlievende leden. Zij moesten allen gymnasiast zijn.

Locatie

1902-1905:Nijmegen

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Hylke Roodenburg. (2019)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden