header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Nijmeegse Gymnasiasten Club

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Nijmeegse Gymnasiasten Club
Andere naam (namen):
  • NGC
  • Nijmeegsche Gymnasiasten Club

Bestaansperiode: 1909 -
Rechtsvorm: Vereniging
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

In het begin van de twintigste eeuw ontstonden voor het eerst op grote schaal organisaties waarin vooral of uitsluitend jongeren actief waren, zoals sportclubs, scouting en schoolverenigingen.

Geschiedenis

De Nijmeegsche Gymnasiasten Club (NGC) is in 1909 op initiatief van de Nederlandsche Gymnasiasten Bond opgericht door drie leerlingen van het Stedelijk Gymnasium in Nijmegen. Als lid werden leerlingen vanaf de derde klas aangenomen. De beginjaren waren moeilijk, omdat de rector en de leraren het bestaan van een leerlingenvereniging niet accepteerden. Dit veranderde toen het bestuur van de NGC de rector wist te bewegen klassieke toneelstukken voor de NGC te vertalen en te regisseren. In de jaren twintig van de twintigste eeuw werden ook eerste- en tweedeklassers tot de vereniging toegelaten. Zij waren de juniores, die een afzonderlijk programma hadden. Tot begin jaren zestig van de twintigste eeuw waren de activiteiten vrijwel uitsluitend cultureel van aard, waarbij Griekse en Romeinse oudheid centraal stond. Daarna sloot de NGC, met behoud van de gymnasiale inslag, aan bij de moderne jeugdcultuur met aandacht voor film, popmuziek en sport. Uit de jaren zestig stamt de 'Roosjesdag', de laatste schooldag van de zesde klas, die met veel spektakel gepaard gaat. Aan de leeftijdsdiscriminatie is inmiddels een einde gemaakt. Sinds de jaren negentig mogen alle leerlingen van het Stedelijk Gymnasium lid van de NGC worden.

Taken en activiteiten

‘… de onderlinge band te versterken en zich te wijden aan literatuur, muziek, schaken en eventueel sport’. Tot in de jaren zestig was de NCG een typisch gymnasiale leerlingenvereniging, die met name culturele activiteiten organiseerde. Zo waren er maandelijks bijeenkomsten bij leerlingen thuis, waarin de deelnemers in klein verband declameerden, gedichten voorlazen of musiceerden. Elk jaar was er een grote fuif of feestavond met toneel, voordrachten en een gala. Daarnaast waren er (klassieke) muziekavonden, letterkundige wedstrijden en op de nieuwe derde en vierdeklassers gerichte propaganda-avonden. De lustrumvieringen waren grootscheepse gebeurtenissen, waarvoor De Vereeniging en vanaf 1968 de Stadsschouwburg werden afgehuurd. In de jaren zestig kreeg de NGC een minder specifiek klassiek-gymnasiale inslag. Nu kwam er naast de culturele activiteiten ook plaats voor filmavonden, excursies, boerenkoolfeesten en de in 2017 nog steeds bestaande 'Roosjesdag', als afscheid van de zesde klas. Tussen 1940 en 1970 heeft de NGC overigens de ook in 2017 nog bestaande schoolkrant ‘Agora’ uitgegeven.

Locatie

-: Nijmegen

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Rob Wolf. (2017)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden