header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Nijmeegse Rooms Katholieke Stichting voor Kinderbescherming

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Nijmeegse Rooms Katholieke Stichting voor Kinderbescherming
Andere naam (namen):

Bestaansperiode: 1962 - 1974
Rechtsvorm: Stichting
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Geschiedenis

In de bestuursvergadering van 19 juni 1962 van de Rooms Katholieke Vereniging voor Kinderbescherming te Nijmegen (archiefnummer 1033) werd besloten tot de oprichting van:
a. Een werkstichting genaamd Nijmeegse Rooms Katholieke Stichting voor Kinderbescherming;
b. Een steunstichting genaamd Stichting tot steun van de Nijmeegse R.K. Stichting voor Kinderbescherming.
De taken van de steunstichting bestonden uit:
1. financiering van de werkstichting;
2. hulp voor niet-subsidiale activiteiten van de steunstichting
3. nazorg.
Op 7 november daaropvolgend vond de oprichting plaats en ging de bestaande Rooms Katholieke Vereniging voor Kinderbescherming te Nijmegen in liquidatie en werd haar vermogen overgedragen aan de onder b genoemde steunstichting.

In de jaren '60 van de 20ste eeuw liep het aantal pupillen van zowel de voogdij als de gezinsvoogdij terug. Het belang van efficiëntie werd groter. Er werd rond 1964 voorzichtig nagedacht over verdere uitbreiding van de al bestaande samenwerking tussen de voogdij en gezinsvoogdij. Pater Theodorus zat al in 1951 in de besturen van beide organisaties. In 1971 werden beide besturen geïntegreerd. Per 1 januari 1973 gingen beide organisaties met de voogdij-afdeling van de protestants-christelijk georiënteerde Van 't Lindenhoutstichting te Nijmegen een samenwerkingsverband aan.

Taken en activiteiten

De taken van de werkstichting Nijmeegse Rooms Katholieke Stichting bestonden uit de voortzetting van de werkzaamheden van de oorspronkelijke vereniging. Bepaald werd dat de besturen van beide stichtingen uit dezelfde personen zouden bestaan. Elk bestuur zou minimaal vijf en maximaal negen leden tellen.

De steunstichting genaamd Stichting tot steun van de Nijmeegse R.K. Stichting voor Kinderbescherming had als taken:
1. financiering van de werkstichting;
2. hulp voor niet-subsidiale activiteiten van de steunstichting
3. nazorg.

Locatie

-:Nijmegen

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Robert Spanings. (2011)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden