header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Nijmeegse Schoolvereniging

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Nijmeegse Schoolvereniging
Andere naam (namen):
  • Nijmeegsche Schoolvereeniging
  • NSV

Bestaansperiode: 1906 -
Rechtsvorm: Vereniging
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

In augustus 1885 opende de heer G. Wegerif jr. een ‘inrichting voor opvoeding en onderwijs’. Jongeren werden hier opgeleid ter voorbereiding van opleidingen aan de Koninklijke Militaire Academie, op handels- en landbouwscholen, de hogere burgerschool, enzovoort. Het ‘Instituut voor Jongeheeren’, later Instituut Wegerif genoemd, werd binnen een jaar door 90 leerlingen bezocht, zodat na een jaar verhuizing naar een nieuwe school aan de Canisiussingel noodzakelijk was. Later werden ook Van der Brugghenstraat 5 en Berg en Dalseweg 1 betrokken. Het particuliere instituut, door de hoge kosten alleen voor kinderen van beter gesitueerde ouders toegankelijk, bouwde een goede naam op.

Geschiedenis

Op 7 november 1906 werd de Nijmeegsche Schoolvereeniging opgericht als voortzetting van Instituut Wegerif. Op 6 januari 1907 ontvingen de statuten koninklijke goedkeuring. De heer G. Wegerif bleef nog enkele jaren directeur.

De eerste jaren vergingen de vereniging moeizaam, met telkens wisselende docenten en teruglopende leerlingenaantallen. Binnen enkele jaren werd het pand aan de Berg en Dalseweg afgestoten. Na 1920, toen met de Wet op het Lager Onderwijs bijzonder onderwijs gelijk werd gesteld aan openbaar onderwijs, kon het schoolgeld worden verlaagd en nam het aantal leerlingen toe.

In 1925 werd de school, als gevolg van de eerder genoemde wet, gesplitst in een lagere school en een school voor uitgebreid lager onderwijs (ulo). De NSV opende in 1931 een nieuw schoolgebouw voor ulo-onderwijs aan de Driehuizerweg – nu: Heyendaalseweg.

Het leerlingenaantal daalde in de jaren dertig opnieuw, maar steeg na de Tweede Wereldoorlog weer sterk. Hier en daar richtte de NSV kleuterscholen op. Na het hoogtepunt van de babyboom rond 1950 daalde het aantal leerlingen.

De ulo ging in 1968 op in de Nijmeegse Scholengemeenschap Groenewoud. Er openden lagere scholen aan de Prof. de Langen Wendelsstraat (NSV I), aan de Lamastraat (NSV II) en aan de Bazuinstraat (NSV III). Vandaag de dag is alleen de school aan de Lamastraat nog van de NSV.

Taken en activiteiten

In 1907 stelde de vereniging zich ten doel ‘in de gemeente Nijmegen scholen op te richten en in stand te houden waar lager onderwijs wordt gegeven, in het bijzonder dienende ter voorbereiding tot eene opleiding voor verschillende examens en voor den handel’. Meer in het algemeen was het doel het geven van bijzonder neutraal lager en uitgebreid lager onderwijs.

Organisatie

Het bestuur bestond in 1907 uit tenminste drie leden, onder wie een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Locatie

1906-1931:Nijmegen Van der Brugghenstraat 5 locatie in googlemaps

1906-1908:Nijmegen Berg en Dalseweg 1 locatie in googlemaps

1931-ca. 1975:Nijmegen Driehuizerweg/Heyendaalseweg 45 locatie in googlemaps

1957-:Nijmegen Lamastraat 67 locatie in googlemaps

ca. 1969-1981:Nijmegen Professor de Langen Wendelsstraat 29 locatie in googlemaps

Bronnen

  • Hermans, D. en H. Wekker, Nijmeegsche Schoolvereniging 75 jaar 1906-1981. Een jubileum-boekje met foto’s, feiten en herinneringen, Nijmegen, 1981.
  • Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant, 1907-1931.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door T. de Mol, Hylke Roodenburg. (1987, 2020)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden