header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Nijmeegse Stichting tegen Kindermishandeling

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Nijmeegse Stichting tegen Kindermishandeling
Andere naam (namen):

Bestaansperiode: 1981 - 1984
Rechtsvorm: Stichting
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

In 1970 werd de landelijk opererende Vereniging tegen Kindermishandeling opgericht. In Nijmegen kwamen in november 1979 enkele vrouwen bij elkaar die het van belang vonden om een Nijmeegse afdeling van de vereniging op te richten. Deze afdeling zou voorlichting over kindermishandeling kunnen geven aan professionele hulpverleners en aan vrijwilligers.

Geschiedenis

Op 2 juli 1981 werd de stichting opgericht. De stichting probeerde vrijwilligers te werven voor trainingen en organiseerde op 26 januari 1983 een studiedag in concertgebouw De Vereeniging.

Op de vergadering van 10 september 1984 concludeerde het bestuur dat alle in 1979 bedachte voorlichtingsactiviteiten waren uitgevoerd en dat het werven van vrijwilligers niet was gelukt. De stichting werd kort daarna opgeheven.

Taken en activiteiten

Het doel was binnen de gemeente Nijmegen bij te dragen aan de bescherming van kinderen tegen lichamelijke en psychische verwaarlozing en mishandeling. Dat deed zij onder andere door mishandelde kinderen op te sporen, hulpverlening aan slachtoffers en daders van verwaarlozing en mishandeling te bevorderen, en door onderzoek naar mishandeling te bevorderen.

Organisatie

Het bestuur bestond uit minstens drie personen, met een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Locatie

1981-1984:Nijmegen Grameystraat 4 locatie in googlemaps

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Hylke Roodenburg. (2019)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden