header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Nijmeegse Vereniging voor Natuurschoon

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Nijmeegse Vereniging voor Natuurschoon
Andere naam (namen):
  • Nijmeegsche Vereeniging voor Natuurschoon

Bestaansperiode: 1925 - 1996
Rechtsvorm: Vereniging
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

M. van der Goes van Naters plaatste op 26 april 1924 een stuk in De Gelderlander waarin hij zijn zorg uitsprak over hoe werd omgesprongen met het natuurschoon in de omgeving. Hij betreurde onder andere de afsluiting en het verdwijnen van diverse natuurgebieden. Dit bericht en de dreigende kap van een oude kastanjeboom deden enkele personen besluiten een vereniging op te richten om het natuurschoon in en rond Nijmegen te beschermen.

Geschiedenis

Oprichting

De samengekomen personen vormden op 6 februari 1925 een voorlopig comité waaruit, na goedkeuring van de statuten op 28 april, de vereniging voortkwam. Een bestuur van 15 leden leidde de vereniging.

Acties

De eerste actie van de vereniging was de bescherming van de oude kastanje nabij de hoek Ubbergseveldweg-Beekmansdalseweg tegen dreigende kap door de gemeente. De Nijmeegse kunstenaar Eugène Lücker vereeuwigde de boom in een linoleumsnede, waarvan afdrukken werden verloot. Met de opbrengst kon de vereniging vervolgens het stukje grond waarop de ‘boom van Lücker’ stond aankopen.

Verder steunde de vereniging bovenlokale stichtingen bij de verwerving van diverse natuurgebieden, waaronder Bronhuize en Heerlijkheid Beek in de gemeente Ubbergen. Ook regelde zij wandelvergunningen voor bijvoorbeeld de Overasseltse Vennen, de Mookerheide en Watermeerwijk. Goede relaties met de gemeentebesturen van Nijmegen en omliggende gemeenten hielpen bij het boeken van successen.

Andere activiteiten

Begon de vereniging in 1925 met 28 leden, in 1941 waren het er 64, maar dat aantal daalde naar 48 in 1947. Een nieuw bestuur vormde zich in 1948. Omdat er inmiddels regionale en landelijke organisaties waren opgericht die zich inzetten voor natuurbescherming, ging de vereniging zich vooral richten op het organiseren van wandelexcursies. Wel droeg zij eind jaren vijftig nog bij aan het behoud voor Nederland van de Duivelsberg, die tot aan de annexatie in 1949 bij Duitsland hoorde.

Opheffing

De boom van Lücker’ legde in 1996 het loodje. De vereniging verkocht de grond op 14 oktober van dat jaar voor een symbolisch bedrag aan de gemeente, onder voorwaarde dat een herplant zou plaatsvinden. Op dezelfde datum hief de vereniging – nu met zo’n 50 leden – zichzelf op. Haar doelstellingen werden inmiddels op breder niveau gedragen door andere organisaties.

Taken en activiteiten

Het doel van de vereniging was ‘het bewaren en uitbreiden van natuurschoon en wandelplaatsen in Nijmegen en omgeving, alles in den meest uitgebreiden zin’. Dat deed zij door samenwerking te zoeken met andere partijen en deze te steunen bij projecten die het doel ondersteunden, door lezingen te geven en propaganda te maken en door geld in te zamelen om bijvoorbeeld bedreigde terreinen aan te kopen.

Organisatie

Het bestuur telde tenminste zeven leden, onder wie een dagelijks bestuur met voorzitter, secretaris en penningmeester.

Locatie

1925-1996:Nijmegen

Bronnen

  • Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant, 1924-1925.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door T. de Mol, Hylke Roodenburg. (1997, 2020)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden