header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Nijmeegse sportprijs

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken

Korte geschiedenis van de Nijmeegse sportprijs die sinds 1962 elk jaar wordt uitgereikt. Er is ook een overzicht van alle winnaars.

Sportprijs Nijmegen bestaat 50 jaar[bewerken]

“Leuk en eervol”, zo omschrijft Jos Hermens zijn herinnering aan de toekenning van de sportprijs Nijmegen in 1971. “Maar ik zag op tegen de uitreiking zelf. Want ik moest een dankwoord uitspreken voor een groep mensen. Tegenwoordig zijn professionele sporters op dat soort situaties getraind”, voegt hij er aan toe.

Jos Hermens vierde in de jaren zeventig triomfen als hardloper. Nog steeds is hij rond de Zevenheuvelenloop op TV als coach van snelle Afrikaanse lopers. Maarliefst drie maal kreeg hij de Sportprijs Nijmegen vanwege zijn bijzondere prestaties. Veel aansprekende sporters en sportclubs gingen hem voor of kregen de prijs na hem. De Sportprijs Nijmegen werd voor het eerst toegekend over het jaar 1962. Daarmee bestaat de prijs in 2012 50 jaar.

In de gemeentelijke analen wordt op 20 februari 1961 voor het eerst over een gemeentelijke sportprijs gerept. In de handgeschreven notulen van Bureau Sport en Recreatie lezen we: “De gedachte om een jaarlijkse sportprijs toe te kennen is besproken in de Commissie van Advies voor de lichamelijke Opvoeding en Sport. Deze commissie is hiervan een warm voorstander”. Om te beoordelen wie de prijs zou krijgen werd een jury in het leven geroepen. De prijs was ( en is nog steeds) “voor personen of verenigingen uit Nijmegen die in de een of andere tak van sport een bijzondere prestatie hebben geleverd. Of voor degene die door een bepaalde activiteit op sportgebied de stad Nijmegen in de bijzondere plaatselijke, nationale of internationale belangstelling heeft geplaatst”.

Kosten[bewerken]

Prachtig natuurlijk, zo’n prijs. Maar wat kost dat? Het gaat immers om de besteding van gemeenschapsgeld. Gelukkig: “De wisselbeker behoeft niet meer te kosten dan vijftig gulden. En “wellicht dat de uitreiking ervan een min of meer plechtige aangelegenheid zal worden, waarvoor telkenmale een bedrag voor beschikbaar gesteld moet worden”. Gedacht werd aan 250 gulden.

Gemeenteraadsleden bogen zich ook over de sportprijs. Moest er niet ook een geldbedrag worden toegekend aan de verdienstelijke sporter of sportclub? Een raadslid opperde een bedrag van 1000 gulden. Maar daar kwam meteen weerwoord op van een ander raadslid: “De cultuurprijs Karel de Grote is 1000 gulden. Daarnaast een sportprijs van 1000 gulden stellen lijkt aan de hoge kant”. “Men besloot toch zekere verhoudingen in acht te nemen”, melden de notulen. Het College van Burgemeester en Wethouders zag niets in een geldprijs en uiteindelijk besloot de gemeenteraad op 14 maart 1962 tot het instellen van een sportprijs Nijmegen die bestond uit een trofee en een oorkonde. De trofee was een beeld van een sportfiguur en een Nijmeegse adelaar gemaakt door de Nijmeegse beeldhouwer Charles Hammes. De gemeente Groningen kreeg lucht van de Nijmeegse plannen en vroeg snel informatie op om zelf een prijs in te stellen.

Jury[bewerken]

Toen de prijs eenmaal was ingesteld kon de jury aan het werk. Er waren diverse nominaties. Neem bijvoorbeeld Pater Krekelberg S.J. die diverse malen schaakkampioen van Nijmegen was. Of de heer Tappy-Gielen, initiatiefnemer voor een internationale sportwedstrijd voor invalide militaire- en burger- oorlogsslachtoffers. Aan het toernooi deden sporters uit België, Duitsland en Nederland mee. Engelse sporters bleven weg vanwege een pokkenepidemie in dat land. Uiteindelijk besloot de jury unaniem om voetbal-, atletiek- en cricketvereniging Quick te nomineren. Quick kreeg de prijs “wegens het verrichten van bijzondere prestaties en een algemene positieve werkzaamheid op het gebied van de sportieve zorg en opvoeding van de jeugd”. Op 11 juli 1963 werd de prijs in de raadszaal uitgereikt door sportwethouder Theo Peters. De uitnodiging meldt “Ter opluistering van de feestelijke bijeenkomst zal de directeur van de academie voor lichamelijke opvoeding te Den Haag, de heer dr. H. Rijnsdorp een kleine causerie houden over: sport en opvoeding”.

Sportgala[bewerken]

Bron: Regionaal Archief Nijmegen

Winnaars van de Nijmeegse Sportprijs 2009

De prijs ging de jaren daarna onder andere naar de badmintonclub Nijmegen, voetbalclub N.E.C., de Nijmeegse Mixed Hockeyclub, turnvereniging De Hazenkamp, golfer Robert-Jan Derkse, kickbokser Perry Ubeda en vele andere sporters en clubs. Soms waren de motieven voor wel of niet toekennen heel apart. Wat te denken van de voordracht voor N.E.C. in 1985. De voetballers waren gepromoveerd maar vielen toch af omdat de jury vond dat de club heel veel geluk heeft gehad en "de bal wat gunstig voor de club rolde".

Rond 1988 melden gemeentelijke verslagen dat de belangstelling voor de uitreiking van de prijs inzakt. In 1990 werd voor het eerst gekozen voor een feestelijk avondprogramma in de vorm van een Sportgala.

Verantwoording[bewerken]

Tekst van Paul de Jager, naar aanleiding van het jubileum in 2012, en gepubliceerd in het magazine Sportief Nijmegen.


KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden