Nijmegen Frontstad

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Tentoonstelling

Naar aanleiding van de herdenking van de bevrijding van Nijmegen in 2009 heeft het Regionaal Archief Nijmegen de tentoonstelling 'Dagelijks leven in Frontstad Nijmegen, september 1944-mei 1945' gemaakt. De teksten en afbeeldingen uit deze tentoonstelling zijn opgenomen in de kennisbank van het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis.

Artikelen


Inleiding

Het plan van Operatie Market Garden was niet geslaagd. Tot en met Nijmegen was de bevrijdingsoperatie van september 1944 uiteindelijk gelukt maar Arnhem was een brug te ver. Nederland boven de grote rivieren zou pas in 1945 bevrijd kunnen worden. De geplande opmars naar Duitsland begon op 8 februari 1945 met de Operatie Veritable.

src=http://studiezaal.nijmegen.nl/HttpHandler//icoon.ico?icoon=13673526%7Curl=http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=13343"}}

Bron: Regionaal Archief Nijmegen

Gezien vanuit de Lange Burchtstraat. De eerste straat links is het Wintersoord. Het kanon is een Britse QF 17-pounder anti-tankkanon.


In Nijmegen hadden de oorlogshandelingen in de periode 17-25 september 1944 hun sporen nagelaten. De al door het bombardement van 22 februari 1944 geteisterde stad werd zowel in het centrum als daarbuiten nog meer gehavend. Weer waren er burgerslachtoffers te betreuren. Dagenlang was er verschrikkelijk geschoten. Overal lagen gewonden en doden. Op het Marienburg ontplofte een munitiewagen. Wegtrekkende Duitsers en leden van de Hitlerjugend staken in de stad gebouwen en woonhuizen in brand.

Het bevrijde Nijmegen was tot het oorlogseinde een frontstad en dat betekende dat het oorlogsgevaar niet geweken was. De burgerij verbleef dag en nacht in schuilkelders, levend tussen hoop en vrees.

Vrij Nijmegen

Aan Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden te Londen

Vrij Nijmegen biedt U het offer van zijn zwaar geteisterde stad in den strijd om de vrijheid voor een spoedige bevrijding van het Vaderland en hernieuwt zijn aanhankelijkheid en trouw aan Uwe Majesteit. Moge U weldra met de Koninklijke Familie op vrijen vaderlandschen Bodem wederkeeren.

De net aangestelde tijdelijk burgemeester mr. P.L.J.M. van der Velden stelde dit bericht op over de bevrijding van Nijmegen voor Koningin Wilhelmina in Londen. Het werd op 21 september verzonden maar het is niet bekend wanneer hij dit geschreven heeft. Op 12 oktober kreeg de burgemeester van Nijmegen een gelukstelegram terug van Hare Majesteit. Enkele dagen later nam Van der Velden ontslag en werd hij vervangen door hoofdambtenaar mr. Ch. Hustinx, die op 16 oktober tot tijdelijk burgemeester werd benoemd.Commentaar

<comments hideForm="false"/> of, lees de overige commentaren ...