Noodopvang vluchtelingen Heumensoord 2015-2016

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Aanleiding

De burgeroorlog die in 2010 in Syrië uitbrak leidde tot een massale vlucht van honderdduizenden Syriërs die in Libanon, Turkije en Europa een veilig heenkomen zochten. Ook vanuit Eritrea kwamen veel vluchtelingen naar Europa. In juli 2015 steeg het aantal vluchtelingen dat zich in Nederland aanmeldde sterk. Omdat de reguliere opvanglocaties snel vol zaten, verzocht het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de gemeenten Nijmegen en Heumen om medewerking. Zij besloten om op het Heumensoord een noodopvang voor asielzoekers op te zetten, net als in 1990 en in 1998 toen er tijdelijk Joegoslavische vluchtelingen werden gehuisvest in tenten.

Opvang op Heumensoord

Op 2 oktober 2015 kwamen de eerste asielzoekers aan op Heumensoord, waar een tentenkamp was opgezet voor maximaal 3000 mensen. Tot en met mei 2016 ving het COA er in totaal 2960 asielzoekers op met 41 verschillende nationaliteiten.

Om het verblijf in het kamp – dat tot een half jaar kon duren – enigszins te verlichten werd in oktober 2015 in het klooster van de paters sacramentijnen aan de Heyendaalseweg een ontmoetingspunt geopend. Daar konden bewoners van Heumensoord onder andere religieuze bijeenkomsten houden en werden taallessen gegeven. Vanaf januari 2016 werd voor de 565 kinderen onderwijs verzorgd op twee ‘Heumensoordscholen’: één op het opvangterrein en één in een leegstaand schoolgebouw aan de Streekweg.

In verband met huisvesting van deelnemers aan de Special Olympics en daarna die van duizenden militairen op Heumensoord voor de Vierdaagse moest de opvanglocatie op 1 juni 2016 verlaten zijn. De asielzoekers werden in asielzoekerscentra verspreid over het land gehuisvest of hadden inmiddels een woning toegewezen gekregen.

Betrokken organisaties

Vele organisaties waren betrokken bij de realisatie en het beheer van de noodopvanglocatie en het helpen van haar bewoners, zoals de gemeenten Nijmegen en Heumen, het COA, Vitens als grondeigenaar en Natuurmonumenten als beheerder van het terrein, Vluchtelingenwerk Nederland, het Rode Kruis, stichting Interlokaal, Stadsinformatiepunt (STIP), de Gemeentelijke Gezondheidsdienst, NIDOS (jeugdbescherming voor vluchtelingen), politie. Voor het beheer van het kamp was het COA verantwoordelijk. Gedurende de opbouw en bestaansperiode van het kamp zetten bijna 8000 vrijwilligers zich in.

Collectie

Digitale documenten over de noodopvang op Heumensoord zijn verzameld door het Regionaal Archief Nijmegen.

Bronnen

Rapport over Heumensoord van de Gemeente Nijmegen.

Bots, H., De vluchtelingenstroom van 2015-2016 en de opvang in Nijmegen. Een terugblik, in: Jaarboek Numaga. Gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving, jaargang LXV (2018), p. 140-159.