header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Noord Nederlandse Wandel Bond

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Noord Nederlandse Wandel Bond
Andere naam (namen):
  • NNWB

Bestaansperiode: 1937 - 1996
Rechtsvorm: Vereniging
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Geschiedenis

In 1937 namen Leo Polak en W.H. de Groot uit Meppel het initiatief om een ‘Drentsche Wandelsportbond’ op te richten. Omdat er ook interesse uit Groningen was, zag op 19 december 1937 de Noord Nederlandse Wandel Bond het levenslicht.
De NNWB organiseerde vanaf het begin jaarlijkse bondswandelingen, die steeds op een andere plaats werden gehouden. Daarnaast wijdde ze zich aan de opbouw van de eigen organisatie. Vanaf mei 1940 werden de ontwikkelingen bepaald door de Duitse bezetter. Niet alleen werd oprichter en bestuurslid Polak als jood begin 1941 uit zijn functie ontheven (hij werd later vermoord), ook werd de NNWB net als de andere wandelsportbonden gedwongen zich aan te sluiten bij de Nederlandse Wandelsport Bond (NWB). Een gevolg was dat de meeste aangesloten verenigingen hun lidmaatschap opzegden, een ander dat Friesland en de Kop van Overijssel aan het ‘NNWB-gebied’ werden toegevoegd. Een derde gevolg was een verbod op georganiseerde wandeltochten. Toch was dit verbod niet absoluut, want de NNWB organiseerde tot 1943 avondvierdaagses en tweemaal een Friese Elfstedentocht, een lange afstandswandeltocht. Tussen 1944 en 1946 lag de NNWB stil. In dit laatste jaar werden het bondsleven en de activiteiten hervat.
Een bron van spanning was de relatie met de NWB die in 1941 door de Duitsers als centrale wandelsportbond in het leven was geroepen en deze rol na de bevrijding wilde blijven spelen. In 1949 barstte de bom, omdat de wandelsportverenigingen uit Groningen vonden dat ze teveel moesten geven (contributie, ledenlijsten) en te weinig ontvingen (Bondsblad). Begin 1950 stond de NNWB weer op eigen benen. Sindsdien verschijnt ook het maandelijks verschijnend ledenblad ‘De Wandelvriend’.
De NNWB bleef elk jaar een bondswandeltocht en enkele avondvierdaagse organiseren.
In 1996 fuseerde de bond met de NUW tot Wandelsport Oorganisatie Nederland.

Taken en activiteiten

Artikel 2 van de statuten (1967, 1979):
‘De bond stelt zich uitsluitend ten doel het bevorderen van de volksgezondheid door middel van wandelsport (in het bijzonder) in het noorden des lands’.
Artikel 3 noemt de volgende middelen om dit doen te bereiken:
a. bevorderen van stelselmatige wandeltraining;
b. het houden en doen houden van wandeltochten;
c. het scheppen van zodanige wandelgelegenheden, dat personen van alle gezindten de wandelsport doelmatig kunnen beoefenen;
d. het maken van propaganda in woord, geschrift en daad, als middel tot lichamelijke opvoeding en ontspanning.

Organisatie

Algemene Ledenvergadering waaraan het bondsbestuur verantwoording schuldig is.
Behalve verenigingen konden ook individuen lid zijn.
Onder de NNWB vielen regionale kringen, zoals Assen, Drachten, Groningen, Heerenveen – Steenwijk, Leeuwarden – Dokkum, Winschoten.

Locatie

Assen

Bronnen

  • ‘De geschiedenis van de Noord Nederlandse Wandelsport Bond 1937 – 1987’ (inventarisnummer 23)

VerantwoordingKENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden