header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Notaris R.A.H. Courbois

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Notaris R.A.H. Courbois
Andere naam (namen):

Bestaansperiode: 1860 - 1884
Rechtsvorm:
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Geschiedenis

Rudolphus Arnoldus Hubertus Courbois werd op 17 maart 1806 te Nijmegen geboren. Rond zijn twintigste ging hij als kantoorbediende op een notariskantoor aan de slag en in 1830 werd hij kandidaat-notaris. Hij trouwde met Helena Allegonda van Ulft. Notaris werd hij uiteindelijk in 1851 te Beuningen en negen jaar later bracht hij zijn standplaats over naar Nijmegen. Op 4 juni 1860 maakte hij er de eerste akte op.
Courbois had een goed lopend kantoor en verleed jaarlijks meer dan driehonderd akten. Dit had te maken met de vooraanstaande rol die hij innam in Nijmeegse katholieke kring. Hij was één van de slechts twee katholieke notarissen in de stad, was in 1869 voorzitter van de kiesvereniging Recht en Billijkheid voor Allen en had van 1870 tot 1884 zitting in de gemeenteraad. Ook was hij mededirecteur van de Geldersche Stoomboot Maatschappij .
Courbois maakte zijn laatste akte op 31 mei 1884 op, waarna zijn zoon C.A.E. Courbois standplaats 6 overnam. Hij overleed op 26 oktober 1885 te Zwolle, 79 jaar oud.
In de periode 1860-1870 bewoonde Courbois achtereenvolgens Kannenmarkt D13, Kerkegasje A8, Grotestraat D290 en Oude Stadsgracht A172. Op dat laatste adres bleef hij tot in de jaren 1880 wonen. Of hij hier ook kantoor hield is onbekend.

Locatie

-:Nijmegen

Bronnen

  • Website www.genlias.nl.
  • Bevolkingsregisters 1860-1870 uit het archief van het Stadsbestuur Nijmegen 1810-1946
  • Adresboeken 1868-1887.
  • R. de Jong, Tussen ambt en vrij beroep. Het notariaat tussen 1842 en 1999, Amsterdam 2002, p. 61-62.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Marianne de Santy. (2012)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden