November 1994

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Belangrijke en minder belangrijke gebeurtenissen in november 1994 op basis van de kroniek uit het Numaga-jaarboek. Zie voor het overzicht en de verantwoording voor dit jaar: kroniek 1994.


KRONIEK 1994
januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december


 • 1 Ambtenaren van het Ministerie van Financiën hebben een nieuw bezuinigingsvoorstel bedacht: het sluiten van een medische faculteit. Als kandidaat wordt o.a. Nijmegen genoemd. De voorzitter van het college van bestuur van de KUN noemt dit voorstel ronduit belachelijk, ondoordacht en zonder enige serieuze grond.
 • 2 Een nieuw bedrijf heeft zijn intrede in Nijmegen gedaan. De Bakkenwasser spoelt voor ƒ 65,- per jaar de onwelriekende gft-containers weer schoon. Per dag kunnen ca. 1200 containers met een milieuvriendelijke stoomcleaner gereinigd worden.
 • 4 Dominee Colijn krijgt bij gelegenheid van zijn 50-jarig ambtsjubileum de erepenning van de stad Nijmegen, omdat hij zich gedurende vele jaren zeer verdienstelijk ingezet heeft voor het welzijn van de burgers van de stad.
 • 5 De werkzaamheden aan de Waalbrug en het Trajanusplein zijn eindelijk voltooid. De hoop dat daarmee een einde komt aan de verkeersoverlast vervliegt, wanneer twee dagen later het Nijmeegs verkeer plat ligt als gevolg van langdurige regen, tientallen aanrijdingen en het extra intensieve verkeer na het weekeinde.
 • 7 Na het Albertinum is nu ook het klooster Mariënbosch aan de Groesbeekseweg aan projectontwikkelaars verkocht. Vergaande verbouwings- en bebouwingsplannen zijn in verband met de beschermende werking van de monumentenstatus uitgesloten. Zo moet de voorbouw van het klooster in ieder geval gehandhaafd worden.
 • 9 Het stadsbestuur wil de communicatie met de burgers verbeteren en heeft een actieplan ontwikkeld waarvoor de komende twee jaar ƒ 800.000,- wordt uitgetrokken. Voorstellen zijn ontwikkeld voor stadsgesprekken met bewoners in de resp. wijken, het opzetten van een telefonisch spreekuur, een rijdende spreekkamer van wethouders en raadsleden, trainingen voor ambtenaren om begrijpelijker te formuleren en jaarlijkse peilingen onder Nijmegenaren.
 • 11 Concertgebouw De Vereeniging krijgt ƒ 150.000,- Europese subsidie als erkenning van de status van belangrijk Europees en cultureel erfgoed. Dit bedrag wordt opgenomen in de 1 miljoen gulden die de gemeente heeft uitgetrokken voor de restauratie van het 80 jaar oude cultuurcentrum.
 • 13 Van Woerkom in de Molenstraat haalt zich de woede van het gemeentebestuur op de hals door (als eerste) in de stad met een avondwinkel zeven dagen per week van 16.00 uur tot middernacht - van start te gaan.
 • 15 De druk op de Gelderse woningmarkt is verreweg het grootst in het Rijk van Nijmegen. De wachttijd voor een huurwoning is meer dan drie jaar. Veertig procent van de woningzoekenden komt van buiten de provincie.
 • 16 Na meer dan 40 jaar keert voetbalvereniging Krayenhoff terug naar haar eigen stek, de Wolfskuil. Aan de Energieweg krijgt de vereniging een eigen veld en clubhuis. Krayenhoff begon ooit als de Wolfkuilse Boys maar kreeg in 1937 de huidige naam.
 • 17 Nijmeegse scholen die zelfde handen uit de mouwen steken om te voorkomen dat er om de haverklap ruiten worden ingegooid kunnen een bonus van ƒ 1.000,- krijgen als de glashersteller gedurende een jaar amper over de vloer komt.
 • 18 Flash Gordon, het winnend ontwerp voor bebouwing van het voormalig Gelderlander-terrein blijkt onbetaalbaar te zijn. De projectontwikkelaar bekijkt samen met de gemeente waar bezuinigingen zullen moeten plaatsvinden. De procedure wordt voorts vertraagd door de voorgenomen sloop van het historisch weeshuis, waartegen van verschillende kanten protest aangetekend is, mede omdat het restanten herbergt van het middeleeuwse klooster Hessenberg.
 • 19 De straten die op het terrein van het voormalig Dominicusklooster aan de Dennenstraat komen, krijgen namen van schrijvers die binding hebben met Nijmegen. Gedacht wordt aan dr. Jan Brinkhoff, Nescio, Frans Kellendonk, Tjalie Robinson.
 • 23 De gemeenteraad stemt in met de financiering van een overdekt ijspaleis in de Brabantse Poort. Voor ca. 33 miljoen gulden krijgt Nijmegen een ijsbaan van 333 m, een ijshockeyveld, een fun-ijsvlakte en congres-accommodatie. De oude ijshal aan de Heyendaalseweg zal worden gesloopt.
 • 25 Vandaag vindt de officiële start plaats van de herstructurering en (vernieuwbouw van het Academisch Ziekenhuis Nijmegen en de Medische Faculteit.
 • 26 De drie Nijmeegse sportfondsenbaden kunnen jaarlijks ƒ 115.000,- op energiekosten besparen door bijna een miljoen gulden te investeren in drie installaties voor warmtekrachtkoppeling. Een rijkssubsidie van ƒ 130.000,- ligt in het verschiet en mede daarom stelt B en W de gemeenteraad voor akkoord te gaan met de gevraagde geldlening.
 • 27 Door een brand bij Hoogenboom Nijmegen, een bedrijf gespecialiseerd in het leggen van kabels en leidingen, trekt een stinkende rookwolk over de stad, die neerslaat op de wijken Neerbosch-oost en Heseveld. De vrees voor asbest in de rookwolk blijkt ongegrond.
 • 28 De Groenen, die één zetel bezetten in de Nijmeegse gemeenteraad, starten vandaag een anti-lobby tegen de plannen voor een derde Waalbrug. De Groenen menen dat elke nieuwe weg of brug 'automobiliteit' schept en zijn daarom tegen deze plannen.
 • 30 Meteen nadat de minister van Verkeer en Waterstaat vanochtend vanaf de hooggelegen Belvedere een lichtkogel heeft afgeschoten, hollen 30 Nijmeegse schoolkinderen vanaf de Lentse kant de Waalbrug over. Daarmee is de vrije busbaan die tegen de brug aangebouwd is, officieel geopend en hoeven de bussen niet meer in de ochtend- en avondfile te staan.

Commentaar

<comments hideForm="false"/> of, lees de overige commentaren ...