November 1995

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Belangrijke en minder belangrijke gebeurtenissen in november 1995. Zie voor verantwoording en overzicht de jaarkroniek van 1995 of gebruik de navigatiebalk onderaan het artikel.

1 De voorbereidingen voor de vlucht om de wereld van de UNICEF Flyer zijn zo ver gevorderd dat deze ballon nu ieder moment de lucht in kan. De propagandamachine begint te draaien. Het wachten is op gunstig weer, maar uiteindelijk blijkt dat in 1995 niet te komen.

8 Het vetschandaal van november krijgt een staartje. Het Zuiveringschap Rivierenland wil de gemeente een naheffing en boete van 3,5 miljoen gulden opleggen. Het stadsbestuur kondigt aan zich hiertegen te zullen verzetten. Voorts schijnt met medeweten van B en W jaren lang te zijn gerommeld met het vervoer en opslaan van verontreinigde grond.

9 De burgemeester verzoekt de recht bank in Arnhem om opheffing van de schorsing van zijn beslissing tot sluiting van koffieshop De Break. Later in de maand legt hij deze zaak voor aan de gemeenteraad, die zijn beleid steunt. - Tijdens acties voor een nieuwe CAO worden door Nijmeegse politiemensen folders uitgedeeld om het publiek bij hun strijd te betrekken.

10 De renovatieplannen voor het Rode Dorp krijgen vast vorm. Ze zijn ontworpen door de Nijmeegse architect Van Hontem en worden uitgevoerd door Wilma Bouw uit Weert. - De Sociale Dienst kent grote problemen. Het personeelsbudget dreigt dit jaar met 2,5 miljoen te worden overschreden. Een gedeelte van de ambtenaren kan niet met het nieuwe beleid overweg, en de veranderde wetgeving heeft tot verhoging van de werkdruk geleid; bovendien zorgt de invoering van een nieuw automatiseringssysteem voor vertraging. Desondanks is directeur H. Berben van oordeel dat het in 1994 gestelde doel is gehaald.

14 Ter voorbereiding van de grenswijziging tussen Valburg en Nijmegen wordt er in Oosterhout een informatieavond georganiseerd, waarbij de burgemeester van Oosterhout Van der Vliet en de Nijmeegse wethouder Migo toelichting geven op de gang van zaken.

15 Justitie is bezig met een onderzoek inzake het afvoeren van verontreinigde grond in Nijmegen en eventuele corruptie bij de afdeling Milieuzaken.

16 In verband met de gewijzigde bouw plannen voor het Flash-Gordonproject dreigen de huizen in de Kroonstraat te moeten worden gesloopt. Deze zijn betrekkelijk kort geleden nog gerenoveerd. De bewoners protesteren. - Er wordt een experiment gestart met gemeentelijke informatie op Internet. Onder andere gemeentelijke persberichten, teksten van belangrijke raadsdebatten en adressen worden erin op genomen. - De monumentale boerderij De Driehuizen in Brakkenstein, die door de gemeente is aangekocht en al geruime tijd leegstaat, is gekraakt. Vanwege de onveilige bouwkundige staat wordt zij door de politie ontruimd. Later biedt de gemeente het monument te koop aan.

20 Bezorgdheid over de kern van de wijk Brakkenstein leidt tot een pleidooi van de werkgroep Stedelijke Kwaliteit voor het behoud van de daar gelegen markante gebouwen.

21 Het Openbaar Ministerie legt de gemeente Nijmegen bij wijze van schikking een boete van ƒ 120.000,- op wegens het vetschandaal. B en W gaan hiermee akkoord in de hoop dat daar mee een boete van het Zuiveringschap van de baan is. - De gemeenteraad van Valburg gaat akkoord met de grenscorrectie met Nijmegen.

30 Het project 'Nijmegen in kaart gebracht' wordt tijdens een plechtige bijeenkomst in het raadhuis door wethouder Alofs afgesloten. De werkzaamheden van ongeveer vijftien vrijwilligers onder leiding van H. Giesbertz en W. Niessen hebben een zeventiendelige publikatie opgeleverd, waarin het huizenbezit in Nijmegen in de zeventiende en achttiende eeuw is geïnventariseerd.


KRONIEK 1995
januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december