November 1997

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Belangrijke en minder belangrijke gebeurtenissen in november 1997 op basis van de kroniek uit het Numaga-jaarboek. Zie voor het overzicht en de verantwoording voor dit jaar: kroniek 1997.


KRONIEK 1997
januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december


 • 1 Jan Jacobs sluit zijn drogisterijen in de Prof. Molkenboerstraat, de Steenbokstraat, winkelcentrum Weezenhof en winkelcentrum Molenpoort. De zaken worden door het Ahold-concern overgenomen en zullen als Etos-filialen voortbestaan. Alleen het lot van de zaak aan de Prof. Molkenboerstraat is nog onzeker.
 • 3 Het college van Burgemeester en Wethouders denkt na over het afstoten van 'onrendabele' historische gebouwen zoals de Waag en Belvédère. Wethouder J. Thielen merkt hierbij op dat geld alleen niet gelukkig maakt.
 • 4 Presentatie van een nieuw plan voor het terrein van de Limos-kazerne aan de Groesbeekseweg dat gebaseerd is op ideeën van de rijksdienst Domeinen en dat meer groen wil handhaven dan oorspronkelijk de bedoeling was.
 • 11 Er wordt gewerkt aan de sociale voorzieningen in het gebied van de Waalsprong. Het ligt in de bedoeling in de eerste schoolgebouwen die gereed komen aanvankelijk ook instellingen op cultureel en sociaal terrein onder te brengen, die bij toename van het aantal leerlingen elders gehuisvest zullen worden.
 • 12 Een eerste verkenning laat zien dat de exploitatie van de in 1991 opgeheven treinverbinding Nijmegen-Kleef voor ca. 80% kostendekkend zal zijn. De gemeente Groesbeek is fel tegen wegens de nadelen voor het dorpscentrum.
 • 13 De plannen tot het doortrekken van de rijksweg A73 naar de noordelijke zijde van de Waal leiden tot discussie en protesten. Een tunnel onder de Waal lijkt een onbetaalbaar ideaal. De Vereniging Milieudefensie voert tot 10 december actie tegen de plannen.
 • 14 Demonstratie van bewoners uit Nijmegen-West bij de vliegasfabriek Vasim tegen de ontoereikende veiligheidsmaatregelen.
 • 16 De Zevenheuvelenloop vindt voor het laatst in de maand november plaats. Het aantal deelnemers bedraagt 11.700, ruim 3000 meer dan vorig jaar. Met ingang van 1998 zal het evenement in mei worden gehouden.
 • 17 Op het zeventiende Internationale Limescongres in Roemenië uiten archeologen uit vele delen van de wereld hun verontrusting over de bouwplannen op het Valkhof en de bedreiging van dit uitzonderlijke monument.
 • 18 De gemeenteraad aanvaardt een motie van de WD die inhoudt dat de Sociale Dienst strenger moet optreden tegen bijstandsgerechtigden die zonder goede reden een opleiding of baan weigeren.
 • 19 Voor de eerste huizen die in de Waalsprong in de verkoop gaan, bestaat grote belangstelling. Voor 88 huizen zijn er 400 gegadigden. Vooral de centrale ligging van de wijk Visveldoost trekt de aandacht.
 • 22 Een autodief wordt bij het winkelcentrum Malvert op heterdaad betrapt, waarna de politie de achtervolging inzet. Na een wilde rit dwars door de stad ramt de dief op de Postweg twee volgauto's van een begrafenisstoet, kan de lijkwagen maar net ontwijken en komt tegen een lantaarnpaal tot stilstand.
 • 25 Het college van Burgemeester en Wethouders wil de huisvesting van asielzoekers verbeteren door een aantal van hen in huurwoningen onder te brengen.
 • 26 De gemeente Nijmegen kondigt een onderzoek aan naar de invloed van het hoger onderwijs op de economie van de stad. Het onderzoek moet voor het eind van het jaar klaar zijn.
 • 27 De rechter verbiedt een pianobeurs in het schaatspaleis Triavium, omdat deze strijdig is met het bestemmingsplan.

Commentaar

<comments hideForm="false"/> of, lees de overige commentaren ...