November 1999

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Belangrijke en minder belangrijke gebeurtenissen in november 1999 op basis van de kroniek uit het Numaga-jaarboek. Zie voor het overzicht en de verantwoording voor dit jaar: kroniek 1999.


KRONIEK 1999
januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december


 • 1 Archeologen van de gemeente Nijmegen graven in Leuth een Romeinse begraafplaats op uit de 2de eeuw na Chr. - Burgemeester D'Hondt stelt voor toe te staan dat koffieshops meer dan de gedoogde 500 gram softdrugs in voorraad hebben. Ook wil hij dat er afspraken komen over het transport, dat tot nu toe verboden is. De plannen worden doorkruist door het optreden van de politie en afgekeurd door het ministerie van Justitie en het Openbaar Ministerie in Arnhem.
 • 3 Volgens de oppositiepartijen houdt het college van B en W zich niet aan de gemaakte afspraak om een maand te wachten met een beslissing ten aanzien van de bezuinigingen op het gebied van de gemeentelijke subsidies. - De ANWB lanceert plannen voor de aanleg van een Betuwekanaal als recreatieve verbinding tussen Rijn en Waal door o.a. het gebied van de Waalsprong.
 • 5 In het kader van de strijd tegen het bouwplan Flash Gordon bezet een dertigtal krakers twee huizen aan de Kroonstraat. De bezetting is slechts van korte duur. De gemeente Nijmegen is vol goede moed over de uitkomst van de verschillende gerechtelijke procedures die tegen het plan zijn aangespannen. In de Grote Broek vindt enkele dagen later een conferentie plaats over de toekomst van de Hessenberg, waaraan o.a. D. Pouderoyen deelneemt, die een alternatief plan heeft ontworpen. - Prof dr. J. Ruijs, hoogleraar Radiodiagnostiek aan de KUN, neemt afscheid en wordt Officier in de Orde van Oranje-Nassau.
 • 7 De plannen voor de sanering van het Van Swaaij-terrein langs de spoordijk in Nijmegen-West zijn zo ver gevorderd dat begin volgend jaar met de uitvoering kan worden begonnen. De voor dit gebied ontwikkelde bouwplannen moesten 14 jaar geleden worden afgeblazen wegens de uiterst gevaarlijke verontreiniging met arseen, kwik, DDT en PCK's. De nieuwe bestemming staat nog niet vast.
 • 8 De Dukenburgse vestiging van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), vroeger gewoon Arbeidsbureau geheten, wordt opgeheven.
 • 10 Felle kritiek in de raad op het beleid van het college van B en W, onder andere ten aanzien van het subsidiebeleid. Tegen de wens van het college stemt een nipte meerderheid voor de invoering van een referendum.
 • 11 Carnavalsvereniging De Blauwe Schuit herdoopt de Korte Nieuwstraat in Nico Grijpinkstraat, ter herinnering aan deze binnenstadondernemer die onder meer het stedelijk carnaval stimuleerde en de Zomerfeesten op poten zette. Ook is hij volgens de overlevering degene die de naam 'Plein 1944' heeft bedacht. Dit plein heette tot 1951 Koning Hendrikplein. - Wegens faillissement wordt dierenasiel 't Tarwenest ontruimd. De resterende gasten gaan naar een tehuis in Balgoij.
 • 12 De wethouder van financiën wordt ervan beschuldigd in het begrotingsdebat te verwachten financiële meevallers te hebben verzwegen. Dit lijkt te zijn ingegeven door het verlangen om in strijd met het coalitie-akkoord de gemeentelijke belastingen te verhogen. - Er worden plannen bestudeerd om in Nijmegen windmolens te plaatsen voor het opwekken van elektriciteit. Hiervoor zouden het stadspark Staddijk, knooppunt Lindenholt, de Kanaalhaven, de A 52 en de Grift in Oosterhout in aanmerking komen. Een windturbine zou -afhankelijk van de hoogte- 315 tot 800 huishoudens van stroom kunnen voorzien. - officiële ingebruikstelling van het nieuwe hoofdrioolgemaal in bedrijvenpark Bijsterhuizen. Een nieuwigheid aan dit gemaal is de gescheiden verwerking van riool- en regenwater, waardoor het regenwater gedeeltelijk in de natuurlijke kringloop terugkomt.
 • 12-20 Literatuurfestival De Wintertuin met het schrijverschap als centraal thema.
 • 13 Ter gelegenheid van de 85ste verjaardag van prof. dr. Edward Schillebeeckx wordt een symposium over Jezus gehouden. De burgemeester overhandigt de jarige theoloog de zilveren erepenning van de gemeente Nijmegen. - Intocht van Sinterklaas, die dankzij financiële steun van de gemeente pas op het allerlaatste moment kon doorgaan.
 • 15 De Gelderse Ontwikkelings Maatschappij blijkt vorig jaar een verlies geleden te hebben van 29,5 miljoen gulden. Dit is vooral veroorzaakt door het verliesgevende Sanadome in Nijmegen. Een onderzoek lijkt gewenst.
 • 17 De gemeente Nijmegen komt tot overeenstemming met de directie van Dobbelman over de aankoop van de zeepfabriek (16.000 m2) Er kunnen plannen worden ontwikkeld voor woningbouw en er bestaan plannen om hier het jongerencentrum Doornroosje te vestigen.
 • 19 Wethouder Bruls informeert de Kamer van Koophandel en andere belanghebbenden over de plannen ten aanzien van de kabelbaan die in 2007 de verbinding zou moeten gaan verzorgen tussen het Waalspronggebied en het centrum van Nijmegen.
 • 19-20 Carnavalsvereniging Het Geberste Kruukske viert haar 50-jarig bestaan.
 • 20 De Heistal, wijkblad voor de Hatertse Hei en Grootstal, viert zijn 25-jarig bestaan.
 • 24 Minister Jorritsma (EZ) is van oordeel dat de rol van de commissarissen van de Gelderse Ontwikkelingsmaatschappij kritisch tegen het licht moet worden gehouden.
 • 26 Bewoners van de nieuwe wijk Visveld in de Waalsprong klagen over de busverbindingen van deze wijk en over de straatverlichting. Verbetering hiervan is afhankelijk van de toename van het inwonertal en zal nog wel even op zich laten wachten.
 • 27 Ter gelegenheid van het negende lustrum van vereniging Numaga wordt in de aula van de KUN een symposium gehouden over de stedelijke ontwikkeling van de stad Nijmegen, waarbij o.a. de vrees wordt uitgesproken dat het gebied van de Waalsprong zich moeilijk zal laten integreren in de bestaande stad. Tom Smits ontvangt de vijfjaarlijkse zilveren legpenning van de vereniging voor zijn vrijwilligerswerk voor het grote orgel van de St. Stevenskerk.
 • 28 Wethouder Thielen vraagt Cinemariënburg het nieuwe Poortgebouw volledig in gebruik te nemen. De rol van O42 is daarmee uitgespeeld. Het fusiebestuur Cinemariënburg/O42 wordt opgeheven, maar er zal nog actie worden gevoerd voor het behoud van O42.

Commentaar

<comments hideForm="false"/> of, lees de overige commentaren ...