November 2001

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Belangrijke en minder belangrijke gebeurtenissen in november 2001 op basis van de kroniek uit het Numaga-jaarboek. Zie voor het overzicht en de verantwoording voor dit jaar: kroniek 2001.


KRONIEK 2001
januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december


 • 1 Na tientallen jaren van verhitte politieke discussie besluit de gemeenteraad dat nieuwe parkeergarages slechts aan de rand van de stad gebouwd zullen worden.
 • 2 NS Vastgoed zet een streep door het plan om op het voormalige Van Gend&Loosterrein aan de Van Diemerbroeckstraat naast Hotel Mercure een groot kantorencomplex neer te zetten. Het leegkomen van Metterswane door het vertrek van alle gemeentelijke diensten naar het Mariënburg heeft de kantorenmarkt grondig verstoord.- Directeur Pieter-Matthijs Gijsbers van het Bijbels Openluchtmuseum lanceert het plan om Nijmegen tot een archeologisch expertisecentrum te ontwikkelen. De stadsarcheologen en de directeur van Museum Het Valkhof reageren met instemming op dit idee.
 • 3 De Nijmeegse Waterweek wordt officieel geopend door wethouder Peter Boelens van Milieuzaken. Staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat en burgemeester Guusje ter Horst openen samen de publiekscampagne 'Geef de rivier de ruimte'.- Als aftrap voor het carnavalsseizoen organiseert de carnavalsvereniging Kiek ze Kieke het 37ste Schlagerfestival in een dampend Kolpinghuis. De eerste prijs wordt gewonnen door Theo Berendsen, verkleed als Annie Driese, en Jeroen Tax, met het lied 'Schip aon de Nimweegse Kaoi'.
 • 5 De stedenbouwkundige inrichting van Nijmegen blijft de aandacht trekken. Onder leiding van Johan van de Woestijne, hoofd communicatie van de KUN, debatteert de architect en stedenbouwkundige Sjoerd Soeters, ontwerper van menig masterplan, met een panel waarin naast hemzelf onder anderen ook stadsarchitect Paul Hoeke zitting heeft. Het thema is 'De architect als superster'.- Het voorzitterschap van de Vereniging Binnenstad Ondernemers is vacant, twee achtereenvolgende onbezoldigde voorzitters, Stan Brinkhoff en Goof Snoek, zijn afgebrand op de complexiteit van deze baan. Maar ook vandaag komt er op de bestuursvergadering geen nieuwe stuurman uit de bus.
 • 6 De gemeente wil de religieuze bestemming van de kapel aan de Van Oldenbarneveldtstraat wijzigen. De laatste gebruiker, de religieuze Nehemia-gemeente, is wegens een betalingsachterstand het huis uit gezet. De Nijmegenaar P. van Seventer kocht de kapel op de veiling en gaat er onder meer zes appartementen in bouwen. Maar eerst moet de gemeenteraad het bestemmingsplan nog wijzigen.
 • 7 Het Inloophuis van het verslavingscentrum De Grift aan de Mr. Franckenstraat wordt korte tijd bezet gehouden door enige cliënten, drugs- en alcoholverslaafden. Zij vinden dat het huis te vaak gesloten is ten gevolge van personeelsproblemen.- Opening van de driedaagse Internationale Hoogwaterconferentie op de campus van de Katholieke Universiteit Nijmegen.- In een vergadering van de gemeenteraadscommissie Financiën stelt het VVD-lid H. van Xanten voor de prijs van de groene afvalzak tot kostendekkend niveau te verhogen volgens het principe dat de vervuiler betaalt. Alle andere partijen keren zich tegen dit voorstel.
 • 8 De Nijmeegse Suzanne Seuren sleept op de Nationale Beroepenwedstrijd Bloemschikken op de Bloemenveiling te Aalsmeer een tweede prijs in de wacht. Zij is leerlinge van Heliconopleiding mbo.- Bewoners van de Voorstenkamp hebben een nachtwacht gevormd die 's nachts door de buurt patrouilleert om criminaliteit te signaleren en te voorkomen. Dit buurtpreventieteam werkt met de politie samen. De Voorstenkamp is niet de eerste wijk waar zo'n initiatief genomen is. - Het Rijk en de gemeente Nijmegen hebben een akkoord gesloten over de financiering van een extra Waalbrug voor het autoverkeer. Het Rijk komt over de brug en stort, in ruil voor een dijkverlegging in Lent, 200 miljoen gulden in een 'Oeverfonds'. De rest moet de stad zelf betalen. Een brug in de stad zelf zou 300 miljoen gulden kosten; een doortrekking van de A73 naar een nieuwe Waalbrug ongeveer 800 miljoen. Nijmegen geeft aan deze tweede optie de voorkeur. Als bijdrage in de kosten van aanleg van een fietsbrug langs de Spoorbrug over de Waal geeft het Rijk 27 miljoen gulden.
 • 9 In het Nijmeegse Architectuurcentrum aan de Kannenmarkt start een tentoonstelling over het werk van de architect Hennie Fokker, die onder meer het gebouw van Vroom & Dreesmann (1955) ontwierp.- Twee actuele kunstinitiatieven krijgen van de Mondriaanstichting een subsidie voor één jaar: Extrapool (experimentele elektronische muziek) ontvangt 55.000 gulden, de Paraplufabriek Nijmegen, een kunstenaarscollectief in Bottendaal, 70.000 gulden.
 • 10 In de afgelopen nacht zijn twee noodlokalen afgebrand van de Talita Koemi School voor verstandelijk gehandicapten aan de Hatertseweg. De oorzaak van de brand blijft onbekend.- Wethouder Joop Tettero (65) zal na de gemeenteraadsverkiezingen niet terugkeren als raadslid of wethouder. Het CDA plaatste hem niet op een verkiesbare plaats op de lijst. Daarom trekt hij zich terug. Maar vandaag reikt hij als loco-burgemeester toch nog de Zilveren Waalbrugspeld uit aan Wiet Benda. Deze krijgt de speld als blijk van waardering voor zijn inzet voor het Nijmeegse carnaval. Twaalf jaar lang was hij voorzitter van de Stichting Openbaar Carnaval.- Nijmegen krijgt 150.000 gulden uit de pot stedelijke projecten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Aanleiding is het onderzoek naar de ontwikkeling van de Hessenberg, waarvoor een Cultuur Historisch Profiel is gemaakt. Bij de bebouwing van het jarenlang omstreden terrein (eens was hier Flash Gordon gepland) zullen de bouwers rekening moeten houden met de cultuurhistorie, met name met het voormalige Weeshuis.- De stedelijke sportshophouders kunnen niet meer aan de grote vraag naar NEC-shirts voldoen. Goed nieuws voor NEC, want de club verdient jaarlijks zo'n half miljoen gulden aan merchandising.
 • 11 De Zevenheuvelenloop gaat van start met 17.000 lopers. Winnaar wordt de Keniaan Felix Limo.
 • 12 De Gelderse gedeputeerde Theo Peters (CDA), ook bekend als algemeen voorzitter van NEC, is de nieuwe prins carnaval van Knotsenburg. Hij zal regeren als Theo IV.
 • 13 Nijmegen handhaaft de (lage) vuilniszakprijs, maar het college van Burgemeester en Wethouders is van plan de leges op vergunningen en ontheffingen drastisch te verhogen, soms te verdubbelen. Het geld dat zo binnengehaald wordt (jaarlijks zo'n 1.1 miljoen gulden), is nodig voor de digitalisering van het bouwarchief.- In dat archief kan dan worden opgenomen dat de Rijksdienst voor de Monumentenzorg niet op voorhand bezwaar maakt tegen de voorgenomen doorsteek door het Arsenaal, een rijksmonument. Het gebouw is indertijd, toen het gemeentearchief erin werd gevestigd, al grondig aangepakt.
 • 14 Slecht nieuws voor de buurtgroepen rond verpleeghuis Margriet (Dr. Claes Noorduynstraat), goed nieuws voor het verpleeghuis zelf: het college van Burgemeester en Wethouders stemt in met nieuwbouw in de tuin van het huidige gebouw. Na sloop van het oude gebouw verrijst ter plekke een woonzorgcentrum voor ouderen.- Het Canisiuscollege, de Nijmeegse Scholen Gemeenschap NSG, de St. Jorisschool voor speciaal voortgezet onderwijs en het Kandinsky College zullen in het komend jaar samengaan in één Scholengroep Rijk van Nijmegen. De huidige rectoren van NSG (Hans Satter) en Canisius (Jan Rath) gaan de tweehoofdige centrale directie vormen. Onder hen komen 8 locatiedirecteuren. De titel 'rector' verdwijnt.- De wijk Hees wordt door een twee dagen durende telefoonstoring getroffen. Bij grondwerkzaamheden zijn zeven kabels stukgetrokken.
 • 15 Ouders moeten improviseren: de dagverblijven voor kinderopvang zijn vandaag ook in Nijmegen gesloten, want de leidsters wonen een landelijke manifestatie bij in Utrecht, gericht op het behoud van de opleidingseis in de CAO. Maar het Kinderdagverblijf Poespas (Nijmegen-Oost) blijft open; het kiest een andere wijze van protest.
 • 16 Ondanks protesten van bewonersorganisaties uit de omliggende wijk Zwanenveld vindt de driedaagse Kerstbeurs weer in het Triavium plaats. De bestuursrechter heeft het gevraagde verbod wegens parkeeroverlast niet uitgevaardigd. De 61 standjes trekken circa 10.000 bezoekers en dus ook veel auto's.- Wethouder Peter Boelens (Milieu) is van plan om in de lente en de zomer delen van het'stadsgroen' te laten onderhouden door 250 schapen. Heumensoord en het stadspark Staddijk zouden als eerste begraasd moeten worden. Onder leiding van een herder, uiteraard.- Het literaire Wintertuinfestival vindt voor de zevende keer plaats in Arnhem en Nijmegen. Vandaag is de opening in Nijmegen. Kunstenaars doen verslag van hun zoektocht naar het wezen van de ontroering.
 • 17 Omstuwd door Pieten, arriveert Sinterklaas op de Waalkade. Na een verwelkoming door de burgemeester volgt een rondrit op de schimmel. Tot slot groet een ietwat verkleumde Sint de jeugd vanaf het bordes van de Waag.- De Nijmeegse Mara Koster krijgt van het gemeentebestuur de Gouden Waalbrugspeld. Ze is dan ook al jarenlang medewerkster op het stadhuis.
 • 18 'Eten wat de pot schaft', zo luidt de titel van een tentoonstelling over twee eeuwen eetcultuur in Museum de Stratemakerstoren. De expositie loopt nog tot het einde van het jaar.
 • 20 De stadsarcheologen hebben weer een stukje Romeinse weg gevonden, ditmaal in Tolhuis, vlakbij de Teersdijk in Dukenburg. Het maakt deel uit van de verbinding tussen Nijmegen en een nederzetting in het huidige Wijchen.
 • 21 's Morgens om acht uur wordt de postbusruimte aan de Groenestraat door twee mannen overvallen. Geld is er niet te vinden, maar de aanwezige PTT-medewerker houdt aan deze ruwe roofpoging een hersenschudding en een gebroken kaak en neus over.- De monumentencommissie pleit ervoor een negentiende-eeuwse, ingrijpend verbouwde en deels verwaarloosde villa aan de Van Schaeck Mathonsingel op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Momenteel is het Chinees restaurant Fong Shou in het pand gevestigd.
 • 22 In het Cultuurcafé van de Universiteit wordt het eerste nummer van het Nijmeegse literaire tijdschrift Op Ruwe Planken gepresenteerd. Het nieuwe tijdschrift is een fusie van twee voorgangers, Letterlik, van universitaire komaf, en P. S. uit het Cultureel Centrum Diogenes.- Aan de Katholieke Universiteit wordt de jaarlijks te vergeven Prof. Jan Troosterprijs uitgereikt aan technicus Cor Sikkens die bijzondere apparatuur heeft geconstrueerd om lage concentraties van gassen te meten.
 • 23 De zoveelste maatregel om bij Philips Semiconductors Nijmegen de personeelsomvang te reduceren wordt door de vakbonden schoorvoetend goedgekeurd. Er gaan weer 200 banen verdwijnen, en gedwongen individuele ontslagen worden niet uitgesloten.
 • 24 Op twaalf podia in Nijmegen-Oost vindt het Nijmeegs smartlappenfestival 'De Troost van Oost ' plaats.- De vernieuwde Stikke Hezelstraat wordt heropend. Blikvanger is de watercascade in het midden van het plaveisel, een ontwerp van kunstenares Maaike Mager.
 • 25 Voor en tijdens de voetbalwedstrijd NEC-FC Utrecht worden twee supporters van de bezoekende club gearresteerd (wegens belediging van de politie) en één NEC-aanhanger. Die werd nog gezocht wegens zijn aandeel in rellen tijdens de wedstrijd NEC-Vitesse op 14 oktober.- De Christelijke Harmonie Jubal viert haar 75-jarig bestaan met het geven van een jubileumconcert in De Lindenberg. Het korps draagt voortaan de naam Symfonisch Blaasorkest Nijmegen - zonder christelijk voorvoegsel.
 • 27 De Nijmegenaar Theo Gerritsen, van de Nijmeegse Schaatsvereniging NSV, wordt in het Arnhemse Gelredome uitgeroepen tot sportvrijwilliger van het jaar 2001.- De Nijmeegse loco-burgemeester Joop Tettero, burgemeester Pauline Krikke van Arnhem, de politieleiding en de besturen van de voetbalclubs NEC en Vitesse spreken af dat er bij wedstrijden tussen beide clubs extra veiligheidsmaatregelen getroffen zullen worden.
 • 28 Burgemeester Guusje ter Horst stemt in met de vestiging van een koffieshop in of nabij winkelcentrum Zwanenveld in Dukenburg.- Maar de hennepkweker in de 13de straat van Tolhuis in Dukenburg was voorbarig: zijn kwekerij wordt op dezelfde dag opgerold.
 • 29 Weer staken de leidsters op de kinderdagverblijven maar deze keer doen lang niet alle Nijmeegse crèches mee.- In de aula van de KUN ontvangt de Nijmeegse vrouwenarts-in-opleiding Willianne Nelen de SNS-bankprijs 2001 voor haar veelbelovende proefschrift over risicofactoren bij herhaalde miskramen. De prijs bestaat uit 10.000 gulden en een cadeau.
 • 30 De Groesbeekse gehandicaptenorganisatie Werkenrode heeft haar veertigjarig jubileum gevierd door samen met de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) een culturele tournee door Nederland te organiseren voor getalenteerde jongeren met een handicap. In Concertgebouw De Vereeniging treden de vijf finalisten op, gesteund en afgewisseld door professionals zoals Jan Vayne en Thijs van Leer.

Commentaar

<comments hideForm="false"/> of, lees de overige commentaren ...