November 2002

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Belangrijke en minder belangrijke gebeurtenissen in november 2002 op basis van de kroniek uit het Numaga-jaarboek. Zie voor het overzicht en de verantwoording voor dit jaar: kroniek 2002.


KRONIEK 2002
januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december


 • 1 Een meerderheid van de gemeenteraad wil definitief geld vrijmaken voor de viering van 'Nijmegen 1900 jaar stad'.- Achttiende aflevering van Music Meeting. Evenals in voorafgaande jaren vinden de optredens van dit wereldmuziekfestival in de loop van het weekeind plaats in De Vereeniging, de Stadsschouwburg en de Antonius van Paduakerk.
 • 2 Hobbywerkplaats De Nonnendaal wordt na een opknapbeurt heropend.
 • 3 Een schietpartij voor de deur van megadisco The Matrixx aan de Wijchenseweg kost een van de portiers het leven. Een ander raakt zwaargewond. De 29-jarige dader wordt enkele dagen later in Hoofddorp gearresteerd.
 • 5 De wiskunde-opleiding van de Katholieke Universiteit wordt gehalveerd: er zijn al jaren te weinig studenten.- Prinses Máxima bezoekt de faculteit Educatie van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). Tijdens het kennismakingsbezoek dat zij vorig jaar samen met prins Willem-Alexander aan Gelderland aflegde, was Nijmegen overgeslagen.
 • 6 De plannen van het College van Burgemeester en Wethouders om het kraakpand De Grote Broek voor E 1,2 miljoen aan te kopen en te bestemmen tot 'culturele broedplaats' leidt tot hevige politieke discussie in de gemeenteraad.
 • 7 Het Anti Discriminatie Bureau Nijmegen doet aangifte van discriminatie in het internetcondoleanceregister voor de vorig weekend doodgeschoten portier van disco The Matrixx. De dader van de schietpartij was van allochtone afkomst.- Het 'Heidehuis', een voormalig klooster van de paters Assumptionisten aan de Louiseweg, blijft een gemeentelijk monument. De gemeentelijke monumentencommissie handhaaft haar besluit ondanks druk van de projectontwikkelaar, die het pand wil slopen
 • 8 De Nijmeegse elektriciteitscentrale wil het stoken van afvalhout hervatten, ondanks protesten van omwonenden. Er wordt nog gewacht op een vergunning: de zaak ligt bij de Raad van State.- Wethouder Paul Depla opent de expositie 'De verleiding van de Oude Stad' in het Open Huis. De expositie toont plannen om de cultuurhistorische waarden van het stadscentrum te behouden en te versterken.- Asfaltproducent Boesewinkel mag van de Raad van State nog minstens een jaar doorgaan met het produceren en vervoeren van asfalt aan de Energieweg.
 • 9 Een dreigend geschil tussen de gemeente Nijmegen en de organisatoren van de Vierdaagse is in de kiem gesmoord. Het geschil draaide om de inning van zogeheten precariorechten voor terrassen en standplaatsen tijdens de Vierdaagse. De gemeente heeft voorlopig bakzeil gehaald.
 • 12 De ondernemers in Nijmegen klagen in een brief aan het College van Burgemeester en Wethouders over het verslechterde ondernemingsklimaat in de stad sinds het linkse college aan het bewind is gekomen. Wethouder Lenie Scholten van Economische Zaken doet de brief af als 'flauwekul' en gezeur', maar biedt enkele dagen later haar excuses aan voor deze krasse reactie.
 • 14 Sinds de opening in september 1999 heeft Museum Het Valkhof 300.000 bezoekers ontvangen. De directie rekent op ca. 70.000 bezoekers per jaar en dat streefgetal lijkt men gemakkelijk te gaan halen.
 • 15 De Stichting St. Josephscholen bestaat 125 jaar. Onderwijsman en bestuurslid Jos Beke schreef een boek over de geschiedenis van de stichting: "De Josephscholen. 1877-2002". - Poppodium Merleyn in de Hertogstraat is gered van faillissement door een overbruggingskrediet van de gemeente. Het poppodium kwam in problemen, toen bleek dat het gebouw niet voldeed aan de brandveiligheidseisen.
 • 16 Wethouder Hans van Hooft sr. wil het aantal toezichthouders uitbreiden van ca. 50 naar 65 à 70. In het afgelopen jaar stokte de rekrutering, onder meer door geldtekort.
 • 17 Zo'n 17.400 lopers doen mee aan de negentiende editie van de Zevenheuvelenloop over 15 kilometer. Winnaar bij de mannen is Kamiel Maase (43 minuten, 40 seconden). Bij de vrouwen was de 16-jarige Irvette van Blerk uit Zuid-Afrika de snelste (51 minuten, 6 seconden).
 • 19 Uit een onderzoek onder zestien gemeenten, uitgevoerd door managementadviesbureau Berenschot, blijkt dat Nijmegen dankzij de universiteit, uitgeverij SUN en cultureel centrum LUX een sterk literair imago heeft en uitblinkt door het grote aantal podiumvoorstellingen. Nijmegen doet echter te weinig met zijn sterke kanten.
 • 20 Het plan voor een Multimodaal Transport Centrum aan de Waal is van de baan. Wel komt er ten noorden van de A15 een terrein voor de overslag van goederen van trein naar vrachtwagen en andersom. Het landschap tussen Ewijk en de Waalsprong blijft echter behouden.- Theo Maters heeft van de gemeente de 'Gouden Schoffel'-prijs ontvangen voor het vele werk dat hij heeft verricht om de straten van de wijk Meijhorst netjes en vrij van onkruid te houden.
 • 21 De Nijmeegse Rekenkamer bekritiseert de verwaarlozing van het rioolstelsel in de gemeente, ten gevolge van jarenlange bezuinigingen. De Rekenkamer betoogt dat 'calamiteitenbeheer' altijd duurder uitvalt dan preventief onderhoud.
 • 22 Presentatie van het boek van Hylke Roodenburg, "Archiefbeelden Nijmegen". Het boek is een initiatief van de groep rond de website www.noviomagus.nl, een website voor amateur-historici in Nijmegen.
 • 23 In elf kroegen in Oost-Nijmegen wordt het Smartlappenfestival 'De Troost van Oost' gehouden.- Frans Cuijpers, een van de oprichters van Music Meeting in 1984, krijgt de Waalbrugspeld. De gemeente wil hem bij zijn afscheid eren voor zijn betekenis voor de promotie van Nijmegen.
 • 24 In Oosterhout worden honderd woningen tijdelijk ontruimd, omdat een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk moet worden gemaakt. De demontage verloopt zonder problemen.- Jan Willems en Mieke Scheepers nemen afscheid van huiskamercafé Oortjeshekken in de Ooijpolder. Zij werkten in het onderwijs en het maatschappelijk werk, toen zij in 1980 besloten om Oortjeshekken over te nemen. Oortjeshekken, voor veel wandelaars en fietsers een centraal punt in de Ooijpolder, gaat verder onder andere eigenaars.
 • 25 Het College van Burgemeester en Wethouders wil niet meebetalen aan het beheer van het natuurschoon van de Ooijpolder. Burgemeester Paul Wilbers van Ubbergen had dat gesuggereerd met als argument dat de Ooijpolder vooral door Nijmeegse recreanten wordt bezocht.- Het Centrum Vakopleidingen Nijmegen wordt bedreigd met sluiting, omdat de overheid kleine zelfstandige centra niet langer wil financieren. Overname door het ROC ligt voor de hand.- Rijkswaterstaat gaat onderzoek doen naar de milieu-effecten van een dijkteruglegging Veur-Lent. Staatssecretaris M. Schultz van Haegen (VVD) stelt de bewoners van Lent gerust: het onderzoek van Rijkswaterstaat zal objectief zijn.
 • 27 De fietsverbinding tussen Wijchen en Nijmegen wordt gestroomlijnd, waardoor fietsers over de gehele afstand circa 7 minuten tijdwinst kunnen boeken.
 • 28 Belangengroepen van de ondernemers in de binnenstad prefereren een doortrekken van de A73 over de Waal boven een nieuwe stadsbrug. Winkeliers van de westelijke binnenstad geven daarentegen de voorkeur aan een stadsbrug over de Waal tussen de Energieweg en Lent om winkelend publiek uit het Waalspronggebied te trekken.- Drie demonstraties op één dag. Ca. 120 cursisten van het Centrum Vakopleidingen protesteren tegen de voorgenomen sluiting van hun school; 5 demonstranten betogen tegen het niet verstrekken van een eindejaarsuitkering aan 'Melkertbaners' en ca. 70 demonstranten van het Nijmeegs Platform tegen de Nieuwe Oorlog protesteren tegen de dreigende oorlog tegen Irak.

Commentaar

<comments hideForm="false"/> of, lees de overige commentaren ...