Oktober 1991

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Belangrijke en minder belangrijke gebeurtenissen in oktober 1991 op basis van de kroniek uit het Numaga-jaarboek. Zie voor het overzicht en de verantwoording voor dit jaar: kroniek 1991.


KRONIEK 1991
januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december


  • 1 Het College van B en W neemt de efficiency-adviezen van Berenschot in hoofdlijnen over. Tot aangename verrassing van het College hebben de adviseurs voor ƒ 5 miljoen aan besparingen ontdekt in plaats van de geplande ƒ 3 miljoen. Het blijkt dat de Gemeente op allerlei terreinen, zoals die van huisvesting, automatisering, afdelingskosten, informatievoorziening en dienstverlening met minder toe kan. Verschillende arbeidsplaatsen zullen moeten verdwijnen. De diensthoofden krijgen opdracht een plan klaar te maken voor de uitvoering van de efficiency-voorstellen. Daarna zullen B en W een concreet voorstel voor de Raad opstellen.
  • 8 Na langdurig beraad is het College van B en W erin geslaagd een keuze te maken uit de zogenaamde 'Zwarte Lijst': een opsomming van liefst 66 'taakafstotingsmogelijkheden' die een ambtelijke werkgroep bijeen heeft gezocht. In totaal geeft deze lijst voor een dikke dertien miljoen gulden aan bezuinigingsmogelijkheden op gemeentelijke projecten en subsidies. Hieruit wil het College voor ƒ 7,4 miljoen voorstellen doen aan de Raad. Deze ingrijpende voorstellen houden o.m. in: korting op het budget van Mensec, sluiting van van het Goffertbad, afstoting van het Goffertstadion en van 10 sportvelden, sluiting van enkele bibliotheekfilialen, jongerencentra en peuterspeelzalen, stopzetting van subsidies voor de cursussen van Unitas en Staad, commerciële exploitatie van de wijkcentra en beëindiging van de theaterfunctie van Doorneroosje. De kunstijsbaan blijft daarentegen open en ook de bouw van het nieuwe museum op het Kelfkensbos zal doorgaan. Wel wordt deze enkele jaren uitgesteld, hetgeen de Gemeente een miljoen oplevert. Er zullen ook banen sneuvelen, maar gedwongen ontslagen probeert men te voorkomen. In november zal het College met een definitief Raadsvoorstel komen over de afstoting van taken. Voordien kunnen de politieke fracties met alternatieve voorstellen komen en krijgen de bedreigde organisaties en instellingen nog gelegenheid tot inspraak.
  • 12-13 Open Dagen voor het Gemeentearchief. Liefst drieduizend bezoekers geven van hun belangstelling blijk.
  • 21 J.M. Zwitselaar neemt na 40 jaar afscheid bij Dobbelman en wordt onderscheiden met de zilveren eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau.
  • 26 De Gelderlander deelde mede dat de gemeente met de gedachte speelt om een aantal monumenten, zoals het Waaggebouw, de Commanderie van St. Jan, de Stratenmakerstoren, het Arsenaal en de Mariënburgkapel, te verkopen.
  • 28 Op deze dag mag algemeen bekend worden gemaakt dat het jeugdkoor 'De Rakkertjes' uit Hees als tweede geëindigd is bij het Kinderen-voor-Kinderen-Festival. De 'Rakkertjes' mogen zich nu het op één na beste televisie-jeugdkoor van Nederland noemen.

Commentaar

<comments hideForm="false"/> of, lees de overige commentaren ...