Oktober 1994

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Belangrijke en minder belangrijke gebeurtenissen in oktober 1994 op basis van de kroniek uit het Numaga-jaarboek. Zie voor het overzicht en de verantwoording voor dit jaar: kroniek 1994.


KRONIEK 1994
januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december


 • 1 Na een voorbereidingstijd van twee jaar werkt vanaf vandaag de Districts kruisvereniging Zuid-Gelderland in gereorganiseerde vorm. In een poging de doelmatigheid te vergroten, worden twintig van de veertig kruisgebouwen in de regio gesloten.- Start van de Nijmeegse najaarskermis. De gemeente ontvangt een recordbedrag aan standgelden: 1,2 miljoen gulden. Nijmegen krijgt dit jaar de Nederlandse Kermisprijs van de Nederlandse Kermis Bond, o.a. wegens de zorg die de gemeente besteedt aan overleg met de kennisbonden, aan voorzieningen voor de exploitanten en aan de promotie van de kermis.- Vanaf vandaag is de kolencentrale van de Epon opnieuw in gebruik, nadat deze zomer voor 120 miljoen gulden een tachtig meter hoge zogeheten DeNOx-installatie is aangebracht, die de uitstoot van stikstofoxyde (NOx) moet gaan terugdringen.
 • 2 Afscheid van pater Jos Beckers als pastoor van de Maria Geboorte Parochie in Nijmegen-Oost. Pater Beckers is dertig jaar aan de parochie verbonden geweest.
 • 3 Een diamanten paar: de heer en mevrouw Van den Hurk uit de Tooropstraat zijn 60 jaar getrouwd.- 'Zwarte maandag': de files als gevolg van de werkzaamheden aan Waalbrug en Trajanusplein bereiken op deze dag een recordlengte, mede doordat het vandaag een Duitse feestdag is. Alom klinken er protesten tegen de verkeerssituatie in dit deel van de stad.
 • 5 'De Zonnebloem', een organisatie die zorgt voor regelmatig bezoek aan langdurig zieken, bestaat vandaag in Nijmegen 25 jaar.
 • 7 Woningstichting Nijmegen besluit om zestien huizen aan het eind van de Willemsweg bij de Groenestraatskerk niet te slopen. Het protest van huurders heeft succes gehad. Negentien huizen aan de Groenestraat zullen daarentegen definitief wél worden gesloopt.
 • 8 De Nijmeegse filosoof prof. dr. A.G.M, van Melsen, emeritus-hoogleraar en voormalig rector magnificus van de KUN, overlijdt op 81-jarige leeftijd.- Enkele acteurs uit de populaire Amerikaanse soap-serie 'The Bold and the Beautiful' landen per helikopter op het dak van het St. Radboudziekenhuis. Zij bezoeken de afdeling Kindergeneeskunde en de Radboudschool en verrichten het startschot van een sponsorloop voor een kraamkliniek in de Nijmeegse zusterstad Pskov.
 • 8-13 Het Stedelijk Gymnasium Nijmegen bestaat 450 jaar en viert dit feit met een plechtige bijeenkomst in de Sint Stevenskerk en een lustrumweek waarin onder meer een tentoonstelling over de school wordt gehouden.
 • 10 In de Vogelbuurt zullen binnen acht weken 215 woningen geheel ontdaan worden van de asbesthoudende gevelbedekking, zo wordt door de eigenaar, het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, bekend gemaakt.
 • 12 Protest uit een hoek waaruit normaal niet veel wordt gehoord: schippersfamilies aan de Waalhaven hebben in een brief aan de gemeente geklaagd over de overlast die de prostitutie in het Waalhavengebied hun bezorgt.
 • 15 De Nijmeegse tango-school El Corte, die vier jaar bestaat, neemt een nieuw pand in gebruik, gelegen aan de Graafseweg.
 • 18-23 Circus Aladdin heeft zijn tent opgezet op Plein 1944. Het circus doet de stad al voor de twaalfde maal aan. Zaterdagnacht brandt in alle vroegte een circuswagen uit. Oorzaak: brandstichting.
 • 18 Stadsarcheoloog Jan Thijssen maakt de vondst van o.a. een 25-tal Romeinse graven bij de Broerdijk bekend. Hij vermoedt dat de dijk, die dwars door het oude Hengstdal loopt, van Romeinse oorsprong is.
 • 21 De gemeente is van plan een miljoen gulden extra uit te trekken voor lessen in de Nederlandse taal aan allochtonen. Dit jaar is de vraag naar dergelijk onderwijs door de toename van erkende vluchtelingen en andere verblijfsgerechtigden sterk gestegen.
 • 22 Eerste aflevering van een nieuwe wekelijkse rubriek in De Gelderlander: 'Archiefsprokkels'. Een medewerker van het gemeentearchief, en niet de eerste de beste, de 62-jarige H. de Heiden, afkomstig uit Leiden en auteur van het boek Wandelen langs monumenten, legt uit wat de bedoeling is: het publiek laten meegenieten van aardige vondsten die de afgelopen jaren zijn gedaan, reclame maken voor het archief en wellicht hulp krijgen bij identificatie van tot dusver niet te 'plaatsen' foto's.
 • 25 De gemeente presenteert vandaag het concept structuurplan 'Het Land over de Waal', een lijvig boekwerk dat in grove lijnen de inrichting van het nieuwe stadsdeel aan de overzijde van de rivier schetst.
 • 27 Reinoud van Assendelft de Coningh weet het zeker: 'Nijmegen is een product. Nijmegen is een merk. En daarbij hoort reclame, een campagne'. De voormalige tweede man van Schouwburg en Vereeniging, thans commercieel leider van De Efteling, spreekt op uitnodiging van de stuurgroep 'Imago Nijmegen' over mogelijkheden Nijmegen te 'verkopen'. Voorlopig gebeurt dit via een zwart-wit kalender.
 • 28 71-ste Diesviering van de Katholieke Universiteit. De jaarlijkse viering staat deze keer in het teken van het afscheid van de Neerlandicus prof. Kees Fens.
 • 29 Officiële opening van boekhandel Homerus aan de Arend Noorduijnstraat. In deze door vrijwilligers gerunde boekwinkel zijn voornamelijk Turkse, daarnaast ook Nederlandse, Koerdische, Azerbeidzjaanse en Griekse boeken te koop.- Het Nijmeegs Amusements Orkest neemt tijdens de achttiende Non Stop Music Show in De Vereeniging afscheid van dirigent Jimmy Nas. De thans 71-jarige heer Nas heeft het orkest twintig jaar gedirigeerd.
 • 31 Bezetting van drie faculteiten van de Hogeschool Gelderland door studenten, uit protest tegen de drastische bezuinigingsplannen van het kabinet.

Commentaar

<comments hideForm="false"/> of, lees de overige commentaren ...