Oktober 1995

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Belangrijke en minder belangrijke gebeurtenissen in oktober 1995. Zie voor verantwoording en overzicht de jaarkroniek van 1995 of gebruik de navigatiebalk onderaan het artikel.

1 Formele termijn voor de oplevering van de lege LIMOS-kazerne door de Dienst Domeinen, nadat begin vorige week al de oude F104-straaljager is weggehaald, die sinds 1989 langs de Gelderselaan had gestaan, en nadat afgelopen vrijdag militairen voor het laatst de vlag hebben gestreken. De gemeente Nijmegen huurt het complex en wil er asielzoekers, een dependance van basisschool De Muze en buitenlandse studenten in onderbrengen. Over andere, aanvullende bestemmingen wordt nog nagedacht. - Het Canisius-Wilhelminaziekenhuis krijgt vandaag een schilderij, gemaakt door popster en beeldend kunstenaar Herman Brood. Het kunstwerk wordt ter plekke in bijzijn van het publiek in tien minuten gemaakt.

2 Na jaren van relatieve rust aan het Nijmeegse krakersfront wordt vandaag een pand aan de Lange Hezelstraat gekraakt.

5 Het jonge Nijmeegse bedrijf Meteor Burst Communications Europe krijgt van minister H. Wijers van Economische Zaken een krediet van 6,5 miljoen gulden voor het ontwikkelen van een ultra-modern telecommunicatie systeem. Boodschappen zullen in dit systeem via meteorieten worden weer kaatst in plaats van via dure satellieten te worden doorgeseind.

6 Een rib van de heilige Albertus de Grote wordt vanuit de kapel van het Albertinum, dat weldra door de dominicanen verlaten zal worden, overgebracht naar de Nederlands-Hervormde St. Stevenskerk. Deze oecumenische 'translatie' van de reliek heeft in zekere zin het karakter van een terugkeer, want de kerk is in 1272 door Albertus ingewijd. - Het Sportfondsenbad-Oost kent vanaf vandaag een wekelijks 'Rubens-zwemuur' bedoeld voor dames die wegens 'een pondje meer' het zwembad liever niet tijdens de normale openingstijden bezoeken.

7 De Valkhofvereniging, die sinds 1978 herbouw van de Valkhofburcht nastreeft, blijkt niet langer de allerhoogste prioriteit te geven aan de historische exactheid van de kopie. In het belang van de haalbaarheid van het hele project wordt bekeken of met enkele wijzigingen in het ontwerp een economische functie aan de burcht kan worden gegeven. De vereniging denkt het gebouw commercieel te kunnen exploiteren door middel van vergaderingen, congressen, beurzen, voorstellingen, hotelaccommodatie enz.

7-8 Nijmegen beleeft een onrustige nacht. Een grote brand in de Lange Hezelstraat en vechtpartijen elders in de stad nopen de Nijmeegse politie tot het inroepen van hulp uit de regio.

10 In het kader van een landelijke num merwijziging krijgen ook de inwoners van Nijmegen en omstreken een lan ger, tiencijferig telefoonnummer. Het nieuwe Nijmeegse netnummer (024) gaat bovendien gelden voor een veel groter gebied dan tot nu toe. Vanaf vandaag vallen bijvoorbeeld ook Wijchen, Groesbeek en Mook daaronder.

11 Nu de Waalsprong steeds concretere vormen gaat aannemen, groeit bij veel raadsfracties de zorg om de financie ring. Vooral de berichten over de kosten van de noodzakelijke archeologische opgravingen (32 miljoen gulden) hebben bij de politici voor enige onrust gezorgd. B en W krijgen de opdracht spoedig met een gedegen begroting te komen.

15 De velden van sportpark De Dennen vormen, naast terreinen in Bergharen en de Ooijpolder, het strijdtoneel voor het Nederlands Individueel Africhtingskampioenschap. Bijna vijftig deel nemers laten hun Duitse Herder op commando snuffelen, happen en apporteren. Kampioen wordt P. Rootlieb uit Purmerend, die hond Nico en zijn eigen zenuwen het best de baas is.

16 De nieuwe stichting Winter City Nijmegen treedt in de openbaarheid met een vijfjarenplan ter verlevendiging van de stad in de donkerstemaanden van het jaar. De stichting, voorgezeten door W. Winters, wil Nijmegen onder meer tot residentie van Sinterklaas maken en hier een kerstmarkt van internationale allure organiseren. - De jaarlijkse sportweek van de KUN begint spectaculair. Het hoofd van het universitair sportcomplex en diverse studenten suizen via een kabelbaan vanaf het dak van het 85 meter hoge Erasmusgebouw de diepte in.

18 De gemeenteraad stemt in met het voorstel van B en W om extra geld vrij te maken voor het behoud van zowel het Goffertbad als het 50-meterbassin van het Sportfondsenbad-West. Sluiting van het Goffertbad of het 50-meterbassin heeft lang gedreigd. - Het definitieve bewijs dat de zomer van 1995 goed was, wordt geleverd door Peter Hopman. Hij kan in de Wellenkamp zijn eigen vijgen oogsten.

21 In een door de radio uitgezonden discussieprogramma laat minister J. Ritzen van Onderwijs weten dat hij opheffing van de Nijmeegse universitaire studierichting politicologie overweegt. De Nijmeegse politicologen, die ondermaatse kwaliteit zouden leveren, dreigt daarmee de twijfelachtige eer te beurt te vallen, als eersten in Nederland door een dergelijke ministeriële maatregel te worden getroffen.

21-22 Fototentoonstelling gewijd aan het Willemskwartier in de basisschool aan de Tollensstraat. De expositie vormt de omlijsting van de presentatie van het boek over de wijk getiteld 'Heb je het al gehoord?' van oud-onderwijzeres Angeline van der Donk.

23 De vereniging Numaga en de Bond Heemschut sturen het gemeentebestuur een brandbrief over de monumentale boerderij De Driehuizen, die de gemeente een jaar geleden omwille van het behoud voor vele tonnen heeft gekocht, maar die nog steeds geen definitieve bestemming heeft gekregen. Inmiddels dreigt het gebouw door verwaarlozing en vandalisme in een bouwval te veranderen en komt sloop als 'oplossing' vanzelf dichterbij.

24 Uit een onderzoek van het projectbureau KAN blijkt dat het met de regering overeengekomen aantal te bouwen huizen (29.120 in de periode 1995-2005) te laag is om aan de verwachte behoefte (36.120) te kunnen voldoen. Factoren die bijdragen tot de grotere behoefte zijn de kleiner wordende huishoudens, overloop uit de Randstad, immigratie en achterstand uit de voorbije jaren.

27 Uit het jaarverslag van de Gemeente lijke Kredietbank over 1994 blijkt dat vorig jaar veel meer mensen met financiële problemen een beroep op de bank hebben moeten doen dan in het voorgaande jaar (1993: 350; 1994: ruim 450). De bank heeft daarvoor zelf ook meer geld nodig en wil om die reden de commerciële markt op, onder de pakkende kreet 'Lenen bij de GKB, dat is oké'.

28 Een initiatief van de Stichting Restauratiefonds R.K. Kerkgebouwen waar mee niet iedereen gelukkig is. Commerciële sponsors van kerkrestauraties in Nijmegen mogen vanaf heden a raison van 1250 gulden een maand lang hun naam op de kerk in de Molenstraat laten prijken. Kennelijk vanuit de gedachte: het doel heiligt de middelen.


KRONIEK 1995
januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december