Oktober 1999

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Belangrijke en minder belangrijke gebeurtenissen in oktober 1999 op basis van de kroniek uit het Numaga-jaarboek. Zie voor het overzicht en de verantwoording voor dit jaar: kroniek 1999.


KRONIEK 1999
januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december


 • 1 De gemeente zegt met ingang van vandaag de huur op aan de gebruikers van de Kruittoren, waardoor het voortbestaan van de Stichting Jeugdplanetarium en van het Grootmoederskeukenmuseum worden bedreigd. Gebrekkige brandweervoorzieningen liggen aan de opzegging ten grondslag.
 • 2 Welzijnsinstelling Tandem opent een nieuw bureau in buurtcentrum De Driesprong in Nijmegen-West. Bezoekers maken samen met kunstenaar Diederik Grootjans een kunstwerk. Tegelijkertijd besluit de gemeente de subsidie voor Tandem te verminderen en enkele wijkgebouwen te sluiten. In totaal wordt bij welzijns- en culturele instellingen 1,9 miljoen gulden weggehaald. Andere slachtoffers van de gemeentelijke bezuinigingen zijn onder andere camping Kwakkenberg, Villa Lila en het Lesbisch Archief en de historische vereniging Numaga.
 • 4 Kermisexploitanten stellen voor om de najaarskermis voortaan in het Goffertpark te houden, in plaats van op verspreide plekken in de stad. De vele bouwactiviteiten maken het moeilijk de attracties te herbergen. De gemeente hecht echter meer aan de groenvoorzieningen in het park, die onder de kermis teveel te lijden zouden hebben.
 • 5 Popcentrum Doornroosje is op zoek naar een nieuwe locatie. De voorkeur gaat uit naar de oude zeepfabriek van Dobbelman in Bottendaal die binnenkort dicht gaat. Maar ook het voormalige Van Gend&Loosterrein is een optie voor directeur Nicole Eerdmans. Nijmegen mag niet alleen een stad van grote podia worden, vinden de medewerkers.
 • 7 Tijdens werkzaamheden aan de riolering worden aan de Ubbergseveldweg restanten van een Romeinse poort uit de eerste eeuw gevonden. Het gebouw maakte deel uit van de vesting die het Tiende Legioen op de heuvelrug had aangelegd. De poort sluit aan bij de eerder gevonden oostelijke poort van dat complex. - In de spoorkuil bij de Jan Berendsstraat wordt 's avonds een rampenoefening gehouden. In een brief aan de omwonenden kondigt brandweercommandant P. Leenders aan dat daarbij"namaak-knalvuurwerk en oefenrook worden ingezet".
 • 8 Aan de Waalkade raken twee Algerijnse asielzoekers in de vroeg ochtend te water en verdrinken. Een metgezel waarschuwt de politie, maar omdat hij alleen Frans spreekt dringt de ernst van de situatie niet onmiddellijk tot de dienstdoende agenten door. - Op het stadhuis wordt een overeenkomst tussen gemeente en Katholieke Universiteit getekend waarmee de geschiedschrijving van de stad kan beginnen. In 2004 moet dit resulteren in een standaardwerk van zo'n 1500 pagina's waarin thema's uit de afgelopen twintig eeuwen worden beschreven, bij voorkeur in voor iedereen begrijpelijke taal.- Ter afsluiting van de herinrichting van het Florapark onthult wethouder Thielen daar een beeld, dat is gemaakt door Erik Buijs en een lilliputter voorstelt. - Wethouder Tettero heropent het na brand herbouwde wijkcentrum De Turf in Dukenburg.
 • 11 Timmerlieden beginnen met het vergroten van de ramen van het nieuwe politiebureau. Gebruikers klaagden over gebrek aan licht en onderzoek van de ARBO-dienst wees uit dat er inderdaad onvoldoende licht in de werkkamers is. - Uit inventarisaties blijkt dat Nijmegen ten minste zeventien miljoen gulden kwijt zal zijn aan de sanering van vervuilde terreinen in Nijmegen-Noord. Het Zwarte gat bij Ressen, het oude Philips-complex langs de snelweg Nijmegen-Arnhem en een boomgaard aan de Griftdijk-Noord zijn de meest ernstig verontreinigde stukken grond.
 • 13 Niet alleen het gemeentehuis, Chalet Brakkestein en de Goffertboerderij zijn toegestaan; voortaan mogen trouwlustigen overal in de stad in het huwelijk treden. Trouwen in de open lucht blijft echter verboden.- Er komt 1,2 miljoen gulden beschikbaar voor het opzetten van open wijkscholen in wijken met veel probleemgezinnen. Verschillende instanties gaan daarin gezamenlijk de problemen van kinderen in de wijk aanpakken. Hatert, Neerbosch en Zellesacker lopen hierbij voorop.
 • 15 Beeldend kunstenaar Robert Terwindt ontvangt de Karel-de-Groteprijs voor zijn oeuvre. - Door ambtelijke chaos krijgen tal van grote en kleinere verenigingen ten onrechte een brief dat zij moeten vrezen voor hun gemeentesubsidie. Organisaties die wel worden getroffen, ontvangen juist geen bericht.
 • 16 Ouders met een minimuminkomen krijgen voortaan duizend gulden bij de geboorte van hun kind. De ambtenaar die voorheen bij de aanstaande ouders kwam controleren of er inderdaad sprake was van zwangerschap en een oog wierp op de uitzet, blijft in het vervolg ten gemeentehuize.
 • 17 Het verbouwde Goffertstadion blijkt te weinig toegangspoorten te hebben. Bij de eerste grote wedstrijd (tegen Ajax) leidt dat meteen tot grote opstoppingen. Honderden fans kunnen de aftrap alleen horen, terwijl sommige wachtenden bijna worden platgedrukt. Algemeen directeur Nicole Edelenbos belooft uitbreiding van het aantal tourniquets, maar kan niet voorkomen dat na afloop van de wedstrijd hevige rellen uitbreken.
 • 18 Deze week wordt het plaatskaartenkantoor van station Heijendaal (de'sextant') afgebroken. Het loket is al eerder door een kaartenautomaat in de open lucht vervangen.
 • 19 Nijmegen blijkt een redelijk sociaal gezicht te hebben. Uit een landelijk onderzoek van het Christelijk Nationaal Vakverbond blijkt dat in Nijmegen minder aanvragen voor bijzondere bijstand worden afgewezen dan in gemeenten van vergelijkbare omvang. Wel duurt het afhandelen van die aanvraag aanmerkelijk langer dan elders: 65 werkdagen, tegenover gemiddeld 42 dagen elders.
 • 20 In de kranten verschijnt het bericht dat de Nijmeegse basisschool De Akker sponsoren zoekt om een extra leerkracht te kunnen aantrekken. Directeur Th. van Asperen heeft in de derde groep 34 leerlingen en dat vindt hij eigenlijk te veel. Deze situatie is het gevolg van de gereglementeerde vertraging waarmee het ministerie van Onderwijs de scholen voor de groei van het leerlingenaantal financieel tegemoet komt.
 • 22 De vernieuwde Kleine Zaal van De Vereeniging wordt in gebruik genomen. De moderniseringen uit de jaren zestig, die de vele decoraties van architecten Oscar en Henri Leeuw en kunstschilder Huib Luns bedekten, zijn ongedaan gemaakt.
 • 24 Het Oecumenisch Citypastoraat Nijmegen bestaat 25 jaar. Dit wordt gevierd met een dienst van Woord en Tafel in de St. Stevenskerk.
 • 25 Vanaf 25 oktober tot 11 november worden in het Rivierengebied schriftelijke verkiezingen gehouden voor het bestuur van het Zuiveringsschap Rivierenland en van het Polderdistrict Groot Maas en Waal, waaronder ook Nijmegen valt. - Zeer tegen de zin van het personeel gaan de stedelijke speeltuinen De Leemkuil en 't Brakkefort vanaf vandaag in het kader van de wintersluiting voor vier maanden op slot. Het personeel vindt echter twee maanden wintersluiting lang genoeg.
 • 28 De Hulpdienst Nijmegen, die zich inzet voor ouderen, zieken en gehandicapten, viert het veertigjarig bestaan. - Bij een brand in een woning in de 11e straat van de wijk Hegdambroek komt de bewoner om het leven. - De eigenaar van de nieuwe muziekhal 'Night Live Music' aan de Wijchenseweg vraagt ten gevolge van tegenvallende bezoekersaantallen het faillissement aan.
 • 29 Het Hollandsch-Duitsch gemaal wordt na een ingrijpende opknapbeurt heropend door de burgemeesters van Nijmegen en van Kleef. Tevens is een 'ecologische verbindingszone' aangebracht waarlangs vissen via een vistrap tussen de Waal en het Meertje heen en weer kunnen zwemmen. Ter herinnering aan wijlen dijkgraaf Cor Beeken, die zich voor het behoud van het gemaal heeft ingezet, is op 26 oktober in het gebouw door zijn weduwe een plaquette onthuld. - Afscheidsfeest in de Vereeniging voor Gerard van Groningen, jarenlang organisator van de Zomerfeesten en sinds vandaag Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. - Oud-vakbondsbestuurder L. Berenbroek benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
 • 30 O42 staat op de rand van het faillissement. Alleen een extra financiële injectie van de gemeente kan het politiek-cultureel centrum redden. Beide instellingen verwijten elkaar onbehoorlijk bestuur. - In een feesttent aan de Galvanistraat wordt de voltooiing van de nieuwbouwwijk Grootstal gevierd.
 • 31 In Bottendaal wordt een groot multi-cultureel wijkfeest gehouden.

Commentaar

<comments hideForm="false"/> of, lees de overige commentaren ...