Oktober 2002

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Belangrijke en minder belangrijke gebeurtenissen in oktober 2002 op basis van de kroniek uit het Numaga-jaarboek. Zie voor het overzicht en de verantwoording voor dit jaar: kroniek 2002.


KRONIEK 2002
januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december


 • 1 Bezoek van koningin Beatrix aan de Katholieke Universiteit, waar zij het nieuwe onderzoekcentrum voor cognitieve neurowetenschap F.C. Donders opent.- In het Glashuiskwartier aan de Papengas wordt een discussiebijeenkomst belegd over de vraag wat er nu in 2005 gevierd moet worden: Nijmegen 1900 jaar stad of Nijmegen 2000 jaar stad?
 • 2 Informatiemiddag over de toekomst van het Dobbelmanterrein in Bottendaal. Architecte Marlies Rohmer, de gemeente en de betrokken woningcorporaties geven tekst en uitleg bij de nieuwe plannen tot herontwikkeling van het terrein, waar tot voor kort een zeepfabriek stond. De omwonenden hebben vooral bezwaren tegen de plannen voor hoogbouw ter plaatse.
 • 3 Opening van een tentoonstelling in het Open Huis ter gelegenheid van het afscheid van Paul Hoeke als stadsarchitect.
 • 4 De Gelderlander meldt dat het College van Burgemeester en Wethouders deze week de plannen voor de Waalsprong heeft bijgesteld. In de nieuwe plannen is meer ruimte gelaten voor groen. Bovendien wordt meer rekening gehouden met cultuurhistorische belangen. Zo zal de oude dorpskern van Lent beter intact blijven en komt er geen woningbouw onder Ressen.
 • 6 Officiële onthulling van het nieuwe kunstwerk op de Ganzenheuvel. Het waterkunstwerk van gebronsd koper dat Marc Ruygrok voor het pleintje maakte, valt niet bij iedereen in de smaak. Gelijktijdig met de onthulling legt een theatergroepje, verkleed als monniken, namens de Stichting Oude Stad een rouwkrans bij het monument. De stichting meent dat een kans gemist is om de hier aangetroffen middeleeuwse waterput in de oorspronkelijke staat terug te brengen. De kunstenaar zag daarentegen niets in een nep-middeleeuwse waterput.
 • 7 Als gevolg van de bijgestelde plannen voor de Waalsprong verklaart J. Coopmans, voorzitter van werkgroep De Groene Long uit Oosterhout, dat de werkgroep een dikke streep zet onder haar verzet, dat eerder leidde tot uitstel en herziening van de Waalsprongplannen.
 • 9 De monumentencommissie gaat onderzoeken of het gebouw van Haskoning aan de Barbarossastraat de monumentenstatus kan krijgen. Dit naar aanleiding van plannen om het imposante kantoorgebouw van architect Alexander Bodon uit de jaren zeventig te verbouwen.
 • 15 De kans dat popcentrum Doornroosje een nieuw gebouw krijgt bij de Stadsschouwburg lijkt verkeken. De gemeenteraad vindt nieuwbouw te duur. Opknappen van het bestaande voormalige schoolgebouw aan de Groenewoudseweg lijkt vooralsnog een beter alternatief.
 • 16 Wethouder Lucassen geeft de officiële aftrap voor de Nijmeegse deelname aan het landelijke project 'De Woonomgeving'. Het Archief gaat samen met vrijwilligers ruim 2.600 percelen en hun eigenaren in de binnenstad in kaart brengen over de periode 1650 tot 1832. Zo ontstaat een gedigitaliseerd naslagwerk over de historische woonomgeving van de binnenstad.
 • 18 Burgemeester Ter Horst neemt het boek "Driekwarteeuw Maas-Waalkanaal 1927-2002" in ontvangst. Het wordt uitgebracht ter herinnering aan de opening van het kanaal door koningin Wilhelmina op 27 oktober 1927.
 • 20 Monumentenbeurs in De Vereeniging. Wethouder Depla verricht de opening van de beurs waar behalve de gemeente tal van monumentenorganisaties en ondernemers in de restauratiebranche zich presenteren.
 • 25 Bewoners van de wijk Galgenveld maken bij de Raad van State in Den Haag bezwaar tegen de dreigende bebouwing van de groene binnenterreinen achter de St. Annastraat.
 • 31 Er wordt een begin gemaakt met de doorsteek door het Arsenaal, die onderdeel moet gaan uitmaken van de verbinding tussen de Ziekerstraat en de Marikenstraat. Allereerst worden enkele oude panden aan de Ziekerstraat gesloopt.

Commentaar

<comments hideForm="false"/> of, lees de overige commentaren ...