Oktober 2004

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Belangrijke en minder belangrijke gebeurtenissen in oktober 2004 op basis van de kroniek uit het Numaga-jaarboek. Zie voor het overzicht en de verantwoording voor dit jaar: kroniek 2004.


KRONIEK 2004
januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december


 • 1 De criminaliteit in de politieregio Gelderland-Zuid neemt af, vooral in de stad Nijmegen. De oplossingspercentages stijgen. Oorzaken van het succes: aanpak van veelplegers, speciale teams en DNA-onderzoek.
 • 6 De Nijmeegse minima die het zwaarst zijn getroffen door de bezuinigingen van de regering krijgen van de gemeente een kerstcadeau van 250 euro.
 • 8 De Mariënburgkapel moet volgens het college van burgemeester en wethouders een debatcentrum worden. De gemeenteraadsfracties vinden unaniem dat het college te hard van stapel loopt: ze willen eerst een haalbaarheidsonderzoek.- Bert Poelert (55) neemt na zes jaar afscheid als korpschef van Gelderland-Zuid. Hij is tevreden over de betere contacten met de burgers en de algemene daling van de criminaliteit, maar ook boos over de financiële en bestuurlijke perikelen met 'Den Haag'. Poelert maakt zich zorgen over het geringe aantal allochtone agenten.
 • 14 Het openbaar vervoer in Nederland ligt voor een groot deel plat: ook de buschauffeurs van Novio staken massaal tegen de kabinetsplannen met VUT en prepensioen.- De gemeente Nijmegen gaat samen met Beuningen en de provincie Gelderland onderzoek doen naar stankoverlast in Nijmegen-West en Weurt. Vooral in Weurt wakkeren de industriële geurtjes de angst voor 'kanker' weer aan.
 • 18 Drie projectontwikkelaars presenteren hun plannen voor de bebouwing van de St.-Josephhof. Een 'begijnhof', een 'groen en open' plan en een 'Hof van Eden' strijden om de gunst van de Nijmegenaren en, belangrijker, van het college van burgemeester en wethouders, dat aan het eind van het jaar een besluit moet nemen.
 • 19 Presentatie van een nieuw plan voor de Hessenberg door Filip Delanghe van architectenbureau AWG uit Antwerpen. Het nieuwe plan voorziet in gebouwen die in hoogte en formaat niet hoeven te wijken voor het afgeschoten 'Flash Gordon', maar die door de gekozen bouwstijl beter passen in de stadse omgeving. Bovendien wordt het weeshuis gerestaureerd.
 • 20 Met negentien stemmen voor en zestien tegen draagt de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders op een parkeerverbod voor luxe terreinwagens (SUV's, sports utility vehicles, in de wandeling: 'aso-bakken') in te stellen. De motie is ingediend door de fractie van GroenLinks, die deze auto's milieuvervuilend en gevaarlijk vindt. De motie leidt tot een nationaal debat over de zin of waanzin van zo'n verbod.
 • 22 Burgemeester en wethouders verklaren geen parkeerverbod voor SUV's te willen uitvaardigen. Een kleine meerderheid van de gemeenteraad legt zich daarbij neer. In den lande is de communis opinio dat de Nijmeegse gemeenteraad een bok heeft geschoten.- De machinist van de trein van Nijmegen naar Den Bosch raakt gewond, wanneer een vuurbal zich in zijn cabine boort. Vandalen hebben een bankschroef aan een kabel over de bovenleiding gegooid, met kortsluiting als gevolg.
 • 23 De Stichting Bouwhistorie Nederland houdt haar jaarlijkse donateursdag in De Vereeniging. Bij die gelegenheid wordt het boek Verborgen Verleden Bouwhistorie in Nijmegen aangeboden: een bouwhistorische inventarisatie van het gebied binnen de voormalige wallen van Nijmegen. Zo'n driehonderd panden werden door bouwhistorici bekeken. Ze zijn geschrokken van wat er allemaal in de jaren vijftig en zestig is gesloopt.
 • 24 In het Petershuis te Gennep wordt een tentoonstelling geopend van schilderijen van Hubert Estourgie (1924-1982). Estourgie deed in 1975-1980 onderzoek naar de Valkhofburcht. Het resultaat legde hij neer in tekeningen, plattegronden en ongeveer vijftig schilderijen.
 • 27 Museum Het Valkhof heeft van de Nederlandse jezuïeten een grafiek- en kunstverzameling in permanente bruikleen gekregen. Daarin onder meer vijftien getekende portretten van Nederlandse jezuïeten door Jan Toorop en een schilderij van de beroemde Indonesische kunstenaar Raden Basoeki Abdullah (1915-1993).- Plaatselijke belangengroepen in Lent menen dat het niet nodig is de Waalbandijk bij Veur-Lent terug te leggen om de Waal te verbreden. Een gegraven nevengeul door de uiterwaarden achten zij voldoende, nu er in Duitsland al voldoende maatregelen tegen hoogwater zijn genomen.
 • 29 In het onderzoek 'Kennis in kaart' van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap komt de Radboud Universiteit Nijmegen als derde uit de bus. De Universiteit Maastricht scoort het beste. De 'oude' Universiteit Leiden is lantaarndrager.- Na jaren wachten krijgt het Chinese gezin Chen uit Lent een verblijfsvergunning.
 • 30 Tweehonderdvijftig medewerkers van Philips Semiconductors in Nijmegen krijgen te horen dat ze definitief worden ontslagen.

Commentaar

<comments hideForm="false"/> of, lees de overige commentaren ...