Onderscheidingen

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Introductie

Burgemeester Steinweg met zijn onderscheidingstekens van Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 1940

Inwoners uit Nijmegen die bijzondere verdiensten of prestaties leveren voor de samenleving of de stad komen in aanmerking voor een onderscheiding. Jarenlang vrijwillige inzet verdient publieke waardering. Daarom kent de gemeente Nijmegen meerdere onderscheidingen. Op deze pagina kunt u zien welke Nijmegenaren een onderscheiding hebben gekregen.

In Nijmegen hebben wij een aantal gemeentelijke onderscheidingen zoals de Zilveren Waalbrugspeld, de Vrede van Nijmegen Penning, de Nijmegenaar van het Jaar, het Kinderlintje, de Traianuspenning, Erepenning en Ereburgerschap. Daarnaast zijn er een aantal landelijke onderscheidingen zoals Koninklijke onderscheidingen, onderscheidingen van het Carnegie Heldenfonds en predicaten.

De burgemeester speelt een rol bij de toekenning en reikt de onderscheidingen uit.


Ereburgerschap

Een blijk van waardering, genegenheid en dankbaarheid voor iemand of een organisatie die zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor Nijmegen. Lees meer over het ereburgerschap

Erepenning

Een onderscheiding voor mensen met algemeen erkende bijzondere verdiensten voor de gemeente of gemeenschap. Lees meer over de erepenning


Kinderlintje

Het Kinderlintje is een onderscheiding voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar die zich op eigen initiatief belangeloos inzetten voor Nijmegen of voor Nijmegenaren. Zij hebben een bijzondere prestatie geleverd voor de samenleving of de stad waardoor ze een voorbeeld zijn voor anderen. Lees meer over het Kinderlintje

Koninklijke onderscheidingen

Koninklijke onderscheidingen voor maatschappelijke verdiensten zijn in Nederland onderverdeeld in 2 orden:

  • Orde van de Nederlandse Leeuw. Dit is de oudste orde en deze kent 3 graden: Ridder, Commandeur en Ridder Grootkruis
  • Orde van Oranje-Nassau. Deze kent 6 graden: Lid, Ridder, Officier, Commandeur, Grootofficier en Ridder Grootkruis

Deze Koninklijke onderscheidingen worden bij 2 gelegenheden uitgereikt:


Nijmegenaar van het Jaar

Een prijs voor Nijmegenaren die in een bepaald jaar een bijzondere prestatie met uitstraling voor de hele stad leveren. Lees meer over de Nijmegenaar van het Jaar

Predicaten

De Koning kan aan een onderneming die een bijzondere plaats inneemt, het predicaat 'Hofleverancier' of 'Koninklijk' verlenen. Lees meer over predicaten


Vrede van Nijmegen Penning

Een onderscheiding voor een persoon of een organisatie die zich inzet of ingezet heeft voor de vrede binnen Europa en de rol en positie van Europa in de wereld. Lees meer over de Vrede van Nijmegen Penning

Zilveren Waalbrugspeld

De Zilveren Waalbrugspeld is een onderscheiding voor mensen die zich minimaal 10 jaar op bijzondere wijze hebben ingezet voor de Nijmeegse samenleving. Lees meer over de Zilveren Waalbrugspeld


Carnegie Heldenfonds

Een onderscheiding voor iemand die bijvoorbeeld met gevaar voor eigen leven een ander heeft gered óf met gevaar voor eigen lijf en goed voor een ander in de bres is gesprongen. Lees meer over het Carnegie Heldenfonds

Traianuspenning

Deze onderscheiding wordt toegekend aan mensen of organisaties die met een eenmalige of kortstondige actie met regionale of nationale uitstraling een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan Nijmegen of de Nijmeegse gemeenschap. Lees meer over de Traianuspenning


Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon

De Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon is de oudste en belangrijkste Nederlandse onderscheiding voor dappere daden die zijn verricht buiten een strijd. De onderscheiding wordt verleend aan 'hen die een menslievende daad hebben verricht die de kenmerken draagt van moed, beleid en zelfopoffering'.

Lees meer over de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon