header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Oosterlee-Gerretsen (echtpaar)

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Oosterlee-Gerretsen (echtpaar)
Andere naam (namen):
  • Pieter Oosterlee
  • Wilhelmina Lucretia Gerretsen

Beginjaar: 1863
Eindjaar: 1933
Familiearchief
Het archief/de collectie van deze familie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

In 1843 had de Nijmeegse jurist en latere minister van Justitie mr. J.J.L. van der Brugghen op de Klokkenberg een lagere school op protestants-christelijke grondslag gesticht. In 1846 werd hieraan een opleiding tot onderwijzers verbonden. Deze kweekschool kreeg spoedig landelijke bekendheid en trok vooral veel kwekelingen uit het westen van het land. In de directie bestonden nauwe familiebanden. H.A. Gerretsen die in 1850 directeur werd, werd opgevolgd door zijn zoon A.L. Gerritsen. Diens opvolger was zijn schoonzoon Pieter Oosterlee en de vierde in de rij was diens zoon Arie Oosterlee.

Geschiedenis

Pieter Oosterlee (Valkenburg, Zuid-Holland 14 januari 1863 – Nijmegen 5 juni 1930) ging in 1877 op de Klokkenberg naar de kweekschool. Na zijn examen in 1881 werd hij eerst onderwijzer in Zetten en daarna aan de Klokkenberg. Intussen haalde hij de aktes L.O. Frans en M.O. wiskunde. Hij trouwde op 27 december 1889 met Wilhelmina Lucretia Gerretsen (Nijmegen 27 oktober 1863 – Amersfoort 5 november 1933). Zij was dochter van Klokkenbergdirecteur Hubertus Adrianus Gerretsen. In 1889 werd Pieter Oosterlee schoolhoofd in Franeker en in 1894 volgde hij zijn schoonvader op als hoofd van de Klokkenberg. Hij bleef deze functie vervullen tot 1930. Wilhelmina Lucretia Gerretsen heeft na haar kweekschoolexamen in 1882 de aktes L.O. Engels en Frans gehaald. Over haar loopbaan is alleen bekend dat ze in 1888 onderwijzeres in Hattem werd. Ze kreeg vijf kinderen, van wie de oudste (Arie) zijn vader in 1930 opvolgde als directeur van de Klokkenberg en de derde (Anna Elisabeth) gouvernante van prinses Juliana is geweest. Pieter Oosterlee heeft circa 150 publicaties op zijn naam staan. De meeste hebben de pedagogiek en de onderwijsgeschiedenis tot onderwerp.

Woonplaats(en)

Nijmegen:

Bronnen

  • Jong, H. de, e.a. Het begin van een toekomst: 150 jaar lerarenopleiding. Nijmegen 1996

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Rob Wolf. (2016)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden