header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Openbaar Lichaam Regio Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Openbaar Lichaam Regio Nijmegen
Andere naam (namen):
  • OLRN
  • Regio Nijmegen

Bestaansperiode: 1992 - 1996
Rechtsvorm: Gemeenschappelijke Regeling
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

Per 1 december 1992 werd de gemeenschappelijke regeling Basisregeling Regio Nijmegen van kracht. Hiermee ging ook het Openbaar Lichaam Regio Nijmegen van start.

Geschiedenis

Per 1 december 1992 werd het Openbaar Lichaam Regio Nijmegen opgericht. De deelnemende gemeenten waren Beuningen, Druten, Gennep, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Mook en Middelaar, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal en Wijchen. Centrumgemeente was Nijmegen.

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de herziening van gebiedsindelingen voor Gemeenschappelijke Regelingen in januari 1996 koos Gennep er voor om te gaan deelnemen aan het Gewest Noord-Limburg.

Het OLRN werd per 1 januari 1996 officieus opgeheven. De Basisregeling hield toen op te functioneren.

Taken en activiteiten

Het doel van de regeling was het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten. Die belangen lagen op verschillende terreinen, zoals algemeen bestuurlijke aangelegenheden; veiligheid en hulpverlening; ruimtelijke ordening en volkshuisvesting; milieu, natuur en landschap; volksgezondheid; en onderwijs en welzijn.

De taken waren:

  1. Afstemming en coördinatie, met name de aangelegenheden betreffende het Knooppunt Arnhem-Nijmegen (KAN) en de herziening van de gebiedsindelingen van Gemeenschappelijke Regelingen.
  2. Uitvoering van het Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS)

Organisatie

Het bestuur bestond uit een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur met een voorzitter. In het Algemeen Bestuur werden de zetels bezet door leden van de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten. Elke gemeente was met twee zetels vertegenwoordigd, op Nijmegen na: die had zes zetels. Het Dagelijks Bestuur telde zes leden: de voorzitter, twee vertegenwoordigers van het westelijke en twee van het oostelijke gedeelte van de regio, en één vertegenwoordiger uit de centrumgemeente.

Het werk voor het secretariaat van het OLRN werd uitgevoerd door de Bestuursdienst van de Gemeente Nijmegen.

Locatie

1992-1996:Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 locatie in googlemaps

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Archiefondersteuning Benelux / Sanne Vonk en Jeroen van der Heijden, aangepast door Hylke Roodenburg. (2017, 2018)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden