Openbaar Lichaam Regio Nijmegen

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Algemene gegevens
Naam : Openbaar Lichaam Regio Nijmegen
Andere naam (namen):

{{#if: OLRN| * Andere naam::OLRN|}} {{#if: Regio Nijmegen| * Andere naam::Regio Nijmegen|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam3}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam4}}}]]|}}

Bestaansperiode: Beginjaar::1992 - Eindjaar::1996
Rechtsvorm: Rechtsvorm::Gemeenschappelijke Regeling
Voorganger(s):

{{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger1}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger2}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger3}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger4}}}]]|}}

Opvolger(s):

{{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger1}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger2}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger3}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger4}}}]]|}}

Hoger orgaan:

{{#if: | Hoger orgaan::|}}

Archief
{{#if: https://hdl.handle.net/21.12122/2126499647%7C Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
|}}

{{#if: | Vindplaats archief:|}}

{{#if: https://hdl.handle.net/21.12122/2126499647%7C
|}}{{#if: https://hdl.handle.net/21.12122/2126499647%7CNaar beschrijving archief|}}{{#if: | |}}

{{#if: Per 1 december 1992 werd de gemeenschappelijke regeling Basisregeling Regio Nijmegen van kracht. Hiermee ging ook het Openbaar Lichaam Regio Nijmegen van start.|

Algemene context

Per 1 december 1992 werd de gemeenschappelijke regeling Basisregeling Regio Nijmegen van kracht. Hiermee ging ook het Openbaar Lichaam Regio Nijmegen van start. |}}

{{#if: Per 1 december 1992 werd het Openbaar Lichaam Regio Nijmegen opgericht. De deelnemende gemeenten waren Beuningen, Druten, Gennep, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Mook en Middelaar, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal en Wijchen. Centrumgemeente was Nijmegen.

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de herziening van gebiedsindelingen voor Gemeenschappelijke Regelingen in januari 1996 koos Gennep er voor om te gaan deelnemen aan het Gewest Noord-Limburg.

Het OLRN werd per 1 januari 1996 officieus opgeheven. De Basisregeling hield toen op te functioneren.|

Geschiedenis

Per 1 december 1992 werd het Openbaar Lichaam Regio Nijmegen opgericht. De deelnemende gemeenten waren Beuningen, Druten, Gennep, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Mook en Middelaar, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal en Wijchen. Centrumgemeente was Nijmegen.

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de herziening van gebiedsindelingen voor Gemeenschappelijke Regelingen in januari 1996 koos Gennep er voor om te gaan deelnemen aan het Gewest Noord-Limburg.

Het OLRN werd per 1 januari 1996 officieus opgeheven. De Basisregeling hield toen op te functioneren. |Van deze organisatie is nog geen beschrijving beschikbaar.}}

{{#if: Het doel van de regeling was het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten. Die belangen lagen op verschillende terreinen, zoals algemeen bestuurlijke aangelegenheden; veiligheid en hulpverlening; ruimtelijke ordening en volkshuisvesting; milieu, natuur en landschap; volksgezondheid; en onderwijs en welzijn.

De taken waren:

  1. Afstemming en coördinatie, met name de aangelegenheden betreffende het Knooppunt Arnhem-Nijmegen (KAN) en de herziening van de gebiedsindelingen van Gemeenschappelijke Regelingen.
  2. Uitvoering van het Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS)|

Taken en activiteiten

Het doel van de regeling was het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten. Die belangen lagen op verschillende terreinen, zoals algemeen bestuurlijke aangelegenheden; veiligheid en hulpverlening; ruimtelijke ordening en volkshuisvesting; milieu, natuur en landschap; volksgezondheid; en onderwijs en welzijn.

De taken waren:

  1. Afstemming en coördinatie, met name de aangelegenheden betreffende het Knooppunt Arnhem-Nijmegen (KAN) en de herziening van de gebiedsindelingen van Gemeenschappelijke Regelingen.
  2. Uitvoering van het Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS)

|}}

{{#if: Het bestuur bestond uit een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur met een voorzitter. In het Algemeen Bestuur werden de zetels bezet door leden van de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten. Elke gemeente was met twee zetels vertegenwoordigd, op Nijmegen na: die had zes zetels. Het Dagelijks Bestuur telde zes leden: de voorzitter, twee vertegenwoordigers van het westelijke en twee van het oostelijke gedeelte van de regio, en één vertegenwoordiger uit de centrumgemeente.

Het werk voor het secretariaat van het OLRN werd uitgevoerd door de Bestuursdienst van de Gemeente Nijmegen.|

Organisatie

Het bestuur bestond uit een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur met een voorzitter. In het Algemeen Bestuur werden de zetels bezet door leden van de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten. Elke gemeente was met twee zetels vertegenwoordigd, op Nijmegen na: die had zes zetels. Het Dagelijks Bestuur telde zes leden: de voorzitter, twee vertegenwoordigers van het westelijke en twee van het oostelijke gedeelte van de regio, en één vertegenwoordiger uit de centrumgemeente.

Het werk voor het secretariaat van het OLRN werd uitgevoerd door de Bestuursdienst van de Gemeente Nijmegen. |}}

{{#if: {{#if:1992-1996|locatie periode::1992-1996:|}}plaatsnaam::Nijmegen adres::Korte Nieuwstraat 6 {{#if:51.846377,5.865867|locatie in googlemaps|}}
|

Locatie

{{#if:1992-1996|locatie periode::1992-1996:|}}plaatsnaam::Nijmegen adres::Korte Nieuwstraat 6 {{#if:51.846377,5.865867|locatie in googlemaps|}}
|}} {{#if: |

|}} {{#if: Per 1 december 1992 werd het Openbaar Lichaam Regio Nijmegen opgericht. De deelnemende gemeenten waren Beuningen, Druten, Gennep, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Mook en Middelaar, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal en Wijchen. Centrumgemeente was Nijmegen.

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de herziening van gebiedsindelingen voor Gemeenschappelijke Regelingen in januari 1996 koos Gennep er voor om te gaan deelnemen aan het Gewest Noord-Limburg.

Het OLRN werd per 1 januari 1996 officieus opgeheven. De Basisregeling hield toen op te functioneren.| {{#if: |

Bronnen

|}} |}}

{{#if: Per 1 december 1992 werd het Openbaar Lichaam Regio Nijmegen opgericht. De deelnemende gemeenten waren Beuningen, Druten, Gennep, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Mook en Middelaar, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal en Wijchen. Centrumgemeente was Nijmegen.

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de herziening van gebiedsindelingen voor Gemeenschappelijke Regelingen in januari 1996 koos Gennep er voor om te gaan deelnemen aan het Gewest Noord-Limburg.

Het OLRN werd per 1 januari 1996 officieus opgeheven. De Basisregeling hield toen op te functioneren.|

Verantwoording

{{#if: Archiefondersteuning Benelux / Sanne Vonk en Jeroen van der Heijden, aangepast door Hylke Roodenburg|Inleiding van de toegang op het archief door Archiefondersteuning Benelux / Sanne Vonk en Jeroen van der Heijden, aangepast door Hylke Roodenburg.|}} {{#if:2017, 2018|(2017, 2018)|}}

|}}


{{#if: 1.1 Bestuursinstellingen| |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}}

{{#if:15930| |}}