header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid
Andere naam (namen):
  • OBGZ

Bestaansperiode: 2006 -
Rechtsvorm: Stichting
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief

Vindplaats archief:

Het archief van de OBGZ is nog niet ondergebracht in het Regionaal Archief Nijmegen

Geschiedenis

De bibliotheken in de gemeenten Beuningen, Heumen, Millingen aan de Rijn, Nijmegen, Overbetuwe en Ubbergen verenigden zich in 2006 tot de stichting Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid (OBGZ). Bundeling van krachten en schaalvergroting maakte het mogelijk om vestigingen in dorpen te kunnen laten voortbestaan en de dienstverlening naar de klant toe te verbeteren.

In 2011 telde de OBGZ 22 vestigingen (waarvan twaalf in Nijmegen) en 80.000 leden. Ondanks de ingezette schaalvergroting waren opnieuw ingrijpende maatregelen nodig: kortingen op de budgetten, mede het gevolg van een economische crisis, noopten tot sluiting van zeven van de twaalf Nijmeegse vestigingen. In verschillende dorpen verliet de bibliotheek de eigen ruimte en trok zij bij andere instellingen in, zoals in een dorpshuis of in een school. Ook ging de OBGZ over tot het openen van (deels) onbemande filialen waar leden met hun bibliotheekpas toegang tot hebben.

Door de fusie met de Stichting Openbare Bibliotheek Lingewaard in 2015 nam het aantal vestigingen toe tot 21.

Taken en activiteiten

Het doel van de OBGZ is het verwezenlijken en in stand houden van een goede bibliotheekvoorziening in de gemeenten. Naast het vervullen van haar traditionele functie, het bijhouden en uitlenen van een boeken- en muziekcollectie, vat de bibliotheek haar taken breder op. Zo organiseert zij lezingen en bijeenkomsten met dichters en schrijvers, is er begeleiding voor mensen die de Nederlandse taal beter willen bemachtigen en geeft zij cursussen over het gebruik van computers en hedendaagse communicatiemiddelen.

Locatie

2006-:Nijmegen Mariënburg 29 locatie in googlemaps

Filialen

In verband met de viering van 100 jaar Openbare Bibliotheek in 2016 is een overzicht gemaakt van alle centrale vestigingen en bibliotheekfilialen.

Bronnen

Verantwoording

Artikel naar aanleiding van 100 jaar Openbare Bibliotheek in Nijmegen in 2016.


KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden