header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Openbare herhalingsschool

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken

Oprichting[bewerken]

In 1873, wanneer de eerste onderwijzeres in de nuttige handwerken een aanstelling krijgt, wordt te Nijmegen een openbare herhalingsschool opgericht in het lokaal van de vierde stadsschool. Het betreft hier avondonderwijs voor personen boven 14 jaar. In 1874 telt de klas al 200 leerlingen. Het onderwijs wordt er eerst verzorgd door een hoofdonderwijzer en een hulponderwijzer, maar in 1874 al door een hoofd- en drie hulponderwijzers. In de loop der jaren komen er steeds meer mogelijkheden voor herhalingsonderwijs. In 1918 worden er op vijf plaatsen in de stad en buitenwijken herhalingscursussen gegeven.

Vervolgonderwijs[bewerken]

Bij de Lager-onderwijswet van 1920 is bepaald dat het herhalingsonderwijs wordt vervangen door vervolgonderwijs. Deze maatregel betekent ontslag voor de onderwijzers/onderwijzeressen in het herhalingsonderwijs. Het nieuw te benoemen personeel voor het vervolgonderwijs wordt zoveel mogelijk gerecruteerd uit de ontslagenen bij het herhalingsonderwijs.[1] Een lang leven is dit openbare vervolgonderwijs niet beschoren. In de raadsvergadering van 13 juni 1923 wordt besloten het vervolgonderwijs op te heffen.[2] Een belangrijke reden voor deze opheffing is de verlenging van de leerplicht tot zeven jaar uit 1921.[3] In 1942 wordt de leerplicht tot acht jaren uitgebreid. Het onderwijs gedurende de twee laatste schooljaren krijgt een aparte naam: voortgezet gewoon lager onderwijs (v.g.l.o.).[4]

Voetnoten[bewerken]

  1. Gemeenteverslag, 1921, p. 84.
  2. Gemeenteverslag, 1923, pp. 38, 39.
  3. Boekholt, P.Th.F.M., Onderwijsgeschiedenis, Zutphen 1991, p. 35.
  4. Boekholt, P.Th.F.M., Onderwijsgeschiedenis, Zutphen 1991, pp. 30, 31.

Bronnen[bewerken]

  • Gruppelaar, L., Lokaal bestuur en gemeentelijke overheid te Nijmegen, 1851-1919, Gemeentearchief Nijmegen, 1994.
  • Gruppelaar, L., Lokaal bestuur en gemeentelijke overheid te Nijmegen, 1919-1945, Gemeentearchief Nijmegen, 1995.

Verantwoording[bewerken]

Bewerking van de resultaten van onderzoek, gedaan in de jaren 1994-1996, naar lokaal bestuur en gemeentelijke overheid in Nijmegen door Lisette Kuijper (Regionaal Archief Nijmegen, 2010)

KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden