header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Oranjestichting Door Eendracht Sterk

Uit Huis van de Nijmeegse geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Oranjestichting Door Eendracht Sterk
Andere naam (namen):
  • Oranjestichting DES (vanaf 1946)
  • Oranjevereniging DES (circa 1895-1946)

Bestaansperiode: circa 1895 - 1966
Rechtsvorm: Stichting
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

Na de dood van koning Willem III in 1890 werd zijn weduwe Emma koningin-regentes. Hun dochter Wilhelmina zou in 1898 meerderjarig en zo staatshoofd worden. De voorbereidingen voor deze feestelijke gebeurtenis begonnen al enkele jaren daarvoor.

Geschiedenis

Volgens het eigen briefpapier werd de stichting opgericht op 13 mei 1893, een eerste vermelding in de media dateert echter uit juni 1896, waarin de oprichting ‘voor meer dan een half jaar [geleden]’ van vereniging ‘D(oor) E(endracht) S(terk)’ wordt aangehaald. Deze vereniging had als doel ‘plannen te beramen, gelden bijeen te zamelen en de leiding op zich te nemen van de te Nijmegen te vieren feesten bij de huldiging van H.M. de Koningin in 1898’. Diverse notabele Nijmegenaren zaten in het bestuur. Na het kroningsfeest bleef DES feestelijkheden organiseren die te maken hadden met het Koninklijk Huis.

Op 13 maart 1946 was de oprichting van DES als stichting. De naam wijzigde per 24 november 1952 in ‘Oranjestichting D(oor) E(endracht) S(terk)’.

DES trok vanaf midden jaren vijftig veel op met de Christelijke Oranjevereniging voor Nijmegen en Omstreken. Samen organiseerden zij feesten. Eind 1966 besloten de twee samen te gaan in de Oranjestichting Nijmegen. Dat gebeurde officieel per 16 december van dat jaar.

Taken en activiteiten

Doel was het organiseren van herdenkingsplechtigheden en feestelijkheden voor de bevolking van Nijmegen bij Nationale dagen en verjaardagen en gebeurtenissen in het Koninklijk Huis.

Organisatie

Het bestuur bestond uit tien leden van wie de helft (inclusief de voorzitter) door de burgemeester van Nijmegen, de helft door de ledenvergadering werd gekozen. Het bestuur had een voorzitter, een penningmeester en een secretaris.

Locatie

circa 1895-1966:Nijmegen

Bronnen

  • Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant, 7 juni 1896 p. 1.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Hylke Roodenburg. (2019)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden