header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Oudercommissie van de Gemeentelijke HBS voor Meisjes

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Oudercommissie van de Gemeentelijke HBS voor Meisjes
Andere naam (namen):

Bestaansperiode: 1957 - 1968
Rechtsvorm:
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Geschiedenis

De oudercommissie voor de Gemeentelijke Hogere Burgerschool voor Meisjes in Nijmegen werd waarschijnlijk in 1957 ingesteld: uit dat jaar dateert het ontwerp-huishoudelijk reglement. Het secretariaat werd lang gevoerd door twee ouders: tot eind 1960 door de heer J. Kamping, daarna door mevrouw M. Zuiderweg-Meyll.

In 1968 werd de Hogere Burgerschool opgeheven in het kader van de Wet op het Voortgezet Onderwijs, beter bekend als de Mammoetwet. Dat betekende dat ook de oudercommissie na het schooljaar 1967/1968 ophield te bestaan.

Taken en activiteiten

Het bij de ouders van de leerlingen aankweken van belangstelling voor de school, het bevorderen van de bloei van de school en het steunen van de school bij de vervulling van haar taak.

Organisatie

De commissie bestond uit ouders, voogden of verzorgers van de leerlingen op de school. Het aantal leden was bij voorkeur gelijk aan het aantal schoolklassen. De commissie koos een voorzitter, die zijn verkiezing kenbaar maakte aan burgemeester en wethouders en aan de schooldirecteur.

Locatie

1957-1968:Nijmegen

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Hylke Roodenburg. (2019)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden