header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Overlegorgaan van de Samenwerkende Vakcentrales NKV - NVV - CNV Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Overlegorgaan van de Samenwerkende Vakcentrales NKV - NVV - CNV Nijmegen
Andere naam (namen):
  • Plaatselijk Overlegorgaan Vakcentrales Nijmegen / Raad van Overleg der Drie Samenwerkende Vakcentrales te Nijmegen

Bestaansperiode: 1958 - 1976
Rechtsvorm: Vereniging
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

Het naoorlogse overleg tussen de drie landelijke vakcentrales Nederlands Verbond van Vakbewegingen (NVV), het Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV) en het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) in de Raad van Vakcentrales werd in 1954 beëindigd als gevolg van het bisschoppelijk mandement. Al spoedig kwam het overleg weer op gang omdat de drie landelijke vakcentrales en hun bonden niet zonder samenwerking konden. In 1958 werd deze samenwerking geformaliseerd door de oprichting van de 'Samenwerkende Vakcentrales', in de praktijk als snel 'Overlegorgaan.' Met de fusie tussen het NVV en het NKV in 1976 tot de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV), waarbij het CNV afhaakte en zelfstandig bleef doorgaan, werd het overlegorgaan opgeheven.

Geschiedenis

Het Overlegorgaan van de Samenwerkende Vakcentrales NKV - NVV - CNV Nijmegen werd in 1958 opgericht en in 1976 opgeheven.

Taken en activiteiten

Overlegorgaan van de Nijmeegse afdelingen van de vakcentrales NKV, NVV en CNV

Organisatie

Het overlegorgaan bestond uit een aantal gezamenlijke commissies, waarin de vakcentrales hun standpunten overlegden. Besluiten werden in de verbondsbesturen genomen.

Locatie

1958-1976:Nijmegen

Bronnen

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Andreas Caspers. (2017)



KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden