header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Paedotherapeutisch Instituut Sneep

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Paedotherapeutisch Instituut Sneep
Andere naam (namen):
  • Paedotherapeutisch Instituut Sonnaville te Nijmegen

Bestaansperiode: 1971 - 1984
Rechtsvorm:
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Geschiedenis

Paedotherapeutisch Instituut Sonnaville te Nijmegen, 1971-1984

In 1971 richtte de psycholoog Joop Sneep het Paedotherapeutisch Instituut Sonnaville op, een internaat voor kinderen met ontwikkelingsproblemen in de leeftijd van zeven tot zeventien jaar. Sneep was tot dat moment als psycholoog werkzaam bij Kinderdorp Neerbosch te Nijmegen. Het instituut was gevestigd aan de Kerkstraat 95 te Nijmegen. Sonnaville was ondergebracht in een twee verdiepingen tellend woonhuis, dat in het begin van de vorige eeuw ook bekend stond als Huis Oranjestein en later De Sonnaville.

In Sonnaville werden de meeste kinderen in leefgroepen samengebracht, maar er was ook dagopvang. De kinderen werden maximaal twee jaar behandeld, wat betekende dat de behandeling zeer intensief was. Gedurende die tijd werd het gedrag van de kinderen gecorrigeerd door allerlei therapieën, zoals spelen, gesprekken, beweging, toneel, logepedie en ponyrijden. Niet alle kinderen kwamen voor deze manier van behandelen in aanmerking; er werd geselecteerd op aard van de stoornis en weerbaarheid van het kind. Sneep was zowel directeur als hoofdbehandelaar. Hij trok zich in 1982 terug, het instituut werd in 1984 gesloten.
Aan het Paedotherapeutisch Instituut Sonnaville was een school, De Sonnewijser, verbonden voor speciaal onderwijs (school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen), kinderen die het reguliere onderwijs (Jenaplan) niet konden volgen, gevestigd aan de Korte Bredestraat 34 te Nijmegen. De therapie kon op school worden gegeven. Het kwam ook regelmatig voor dat de groepsleiders de kinderen voor therapie in de (lange) middagpauze naar het internaat brachten en na afloop weer terug naar school. Omstreeks 1982 betrok de school een nieuw gebouw aan de Jacob van Campenstraat 8 te Nijmegen, later verhuisde De Sonnewijser naar Oss, waar het nog steeds bestaat, los van het voormalige instituut.

Taken en activiteiten

internaat voor kinderen met ontwikkelingsproblemen in de leeftijd van zeven tot zeventien jaar. Gedragscoorectie van de kinderen door allerlei therapieën, zoals spelen, gesprekken, beweging, toneel, logepedie en ponyrijden.

Locatie

-:Nijmegen

VerantwoordingKENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden