header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Parochie St.-Andreas Weurt

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Parochie St.-Andreas Weurt
Andere naam (namen):

Bestaansperiode: 1897 - 1997
Rechtsvorm: Parochie
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Geschiedenis

Historie van de parochie en het parochiebestuur

In de dertiende eeuw stond op de huidige plek van de kerk reeds een kapel, die aan St. Andreas was toegewijd. Het viel destijds onder het dekenaat Nijmegen. Weurt was toen nog geen zelfstandige parochie, maar een kapel onderhorig aan de St.-Stevenskerk in Nijmegen.
In 1607 (hervorming) ontnam de protestantse kerk de katholieken de kapel te Weurt en alle bezittingen. Een actief rooms leven was in deze tijden onmogelijk.
In de nieuwe grondwet van de Bataafse Republiek van 1798 werd opgenomen dat alle godsdiensten gelijk gesteld werden. De katholieken van Weurt kregen daarop hun kerk weer terug, maar op een bijzondere manier. De kerkgebouwen werden ter beschikking gesteld aan de plaatselijke besturen, die het gebouw moest toekennen aan het kerkgenootschap, dat de meeste belijders binnen de grenzen van de gemeente telde. De katholieken van Weurt hebben dit niet afgewacht en hebben de kapel met kerkhof en kapelgoederen op 18 oktober 1797 genaast. De gebeurde op een wettige manier, er werd ƒ442 betaald aan de gereformeerden. De katholieken konden hun vroegere kerk weer van de gereformeerden overnemen, zij het tegen betaling van een financiële tegemoetkoming. In datzelfde jaar werd Weurt, dat tot dan toe tot de parochie Neerbosch behoorde, een zelfstandige parochie. In 1803 werd de kapel weer officieel toegewijd aan H. Andreas.
In 1837 werd de kapel als waterstaatskerk herbouwd, omdat het aantal parochianen groter werd. Nogmaals vergroot in 1858: nieuw schip en priesterkoor. Alleen de toren bleef behouden. Echte nieuwe kerk begonnen op 12 mei 1895-1898: verlenging oude kerk en nieuwe toren. Gewijd 12 september 1898.
De wijze waarop een parochiegemeenschap zichzelf organiseerde kende veel verschillen. Weurt kende een meer democratische opbouw. Hoofdtaken van parochiebestuur: pastor als voorzitter.
1906: klooster, meisjesschool van zusters Ursulinnen, vanaf 1911 franciscanessen; 1907 jongensschool van openbaar naar katholiek
1926 nieuw pastorie, oude wordt patronaat
1962: nieuwe kerk van de baan; in plaats daarvan restauratie en modernisering
1980 restauratie orgel; 1986 preekstoel; 1998-1999 hele kerk

pastoors van de St. Andreasparochie Weurt:
- pater Hack
- pastoor R. Schreven (1824-1838)
- pastoor J. Schraven (1849-1861)
- pastoor Franciscus Verhees (1877-1903)
- pastoor Joseph van der Marck (1903-1937)
- pastoor Henricus van Heusen (1937-1962)
- pastoor Johannes Verschuren (1962-1983)
- pastoor Wim van Midden (1983-1992)
- pater Joop Reurs (1992-

Locatie

-:Weurt

Bronnen

  • St.-Andreaskerk Weurt 1898-1998. 100 Jaar een "open huis". Jubileumboek bij gelegenheid van het 100-jarig jubileum St.-Andreaskerk van Weurt (Weurt 1998)

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door W. Mastenbroek. (2005)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden