header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Parochie St. Remigius te Leuth

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Parochie St. Remigius te Leuth
Andere naam (namen):
  • Parochie Leuth

Bestaansperiode: circa 1500 - 2013
Rechtsvorm: Parochie
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

De katholieken van het hertogdom Kleef, ten zuiden van de Rijn, vielen onder het geestelijk gezag van de aartsbisschop van Keulen en de deken van Xanten. In 1795 werd het gebied geannexeerd door de Franse Republiek, die in het in 1798 onderbracht in het Roerdepartement (Département de la Roer). In 1801 besloot Napoleon het nieuwe bisdom Aken op te richten, waarvan het territorium samenviel met dat van het Roerdepartement. In 1821, nadat de politieke situatie zich weer had gewijzigd, werd dit bisdom opgeheven. Het gebied ervan werd weer gevoegd bij het aartsbisdom Keulen, behalve de exclaves Leuth en Kekerdom die in 1816 bij het Koninkrijk der Nederlanden waren gevoegd. De parochies van deze dorpen gingen in 1821 deel uitmaken van het apostolisch vicariaat Grave-Nijmegen, in 1851 van het apostolisch vicariaat ’s-Hertogenbosch en in 1853 van het bisdom ’s-Hertogenbosch. In 2008 besloot de bisschop het aantal parochies in zijn diocees drastisch te verminderen. De fusiegolf, die hiervan het gevolg was, was in 2016 afgerond; bijna alle oude parochies hadden toen plaatsgemaakt voor nieuwe, grotere parochies.

Geschiedenis

In de late middeleeuwen beschikte Leuth over een kapel die werd bediend en beheerd door het kapittel van Zyfflich, dat in 1436 werd overgebracht naar Kranenburg. Het is onbekend wanneer deze kapel tot parochiekerk is verheven, maar rond 1500 was er sprake van een parochie. In 2013 fuseerde de parochie St. Remigius met de parochies van Beek-Ubbergen, Kekerdom, Millingen aan de Rijn en Ooij en Persingen tot de parochie Maria ten Hemelopneming.

Taken en activiteiten

De voornaamste taken waren de zielzorg en de toediening van de sacramenten, zoals doop en huwelijk.

Organisatie

Het parochiebestuur werd gevormd door de pastoor, eventueel bijgestaan door een kapelaan, en een aantal (leken)kerkmeesters.

Locatie

circa 1500 - 2013:Leuth

Bronnen

  • Schutjes, L.H.C., Geschiedenis van het Bisdom ’s Hertogenbosch, vierde deel, Sint-Michielsgestel 1873
  • Schulte, A.G., De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst. Het Rijk van Nijmegen: oostelijk gedeelte en de Duffelt. 's-Gravenhage 1983, p. 201-209

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Andreas Caspers. (2016)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden