header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Partij van de Arbeid, afdeling Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Partij van de Arbeid, afdeling Nijmegen
Andere naam (namen):
  • PvdA, afdeling Nijmegen

Bestaansperiode: 1946 -
Rechtsvorm: vereniging (afdeling), gemeente (gemeenteraadsfractie) en stichting (Stichting Fraktie-assistentie)
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Geschiedenis

In februari 1946 fuseerden de Vrijzinnig Democratische Bond (VDB), de Christelijk - Democratische Unie (CDU) en de SDAP tot de Partij van de Arbeid (PvdA). Op 5 maart 1946 vond de officiële oprichting plaats van de Nijmeegse afdeling van de PvdA. Op 27 september daaropvolgend deed zij voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen en behaalde acht zetels.

De Stichting Fraktie-assistentie PvdA Nijmegen werd op 14 april 1976 opgericht.

Taken en activiteiten

Het afdelingsbestuur had als taak:
- het plaatsen van onderwerpen van plaatselijke politieke betekenis op de agenda van de afdelingsvergadering;
- het verzorgen van het contact tussen de gemeenteraadsfractie en de leden;
- het volgen van het beleid van de gemeenteraadsfractie;
- het bevorderen van de discussie over gemeentelijke politiek;
- de bestuurlijke coördinatie tussen gemeenteraadsfractie en andere partijorganisaties;
- de organisatie van buitenparlementaire activiteiten.

Het fractiebestuur vertegenwoordigde de PvdA afdeling Nijmegen in de gemeenteraad en had als taak:
1. Coördinatie van werkzaamheden:
- het signaleren van politiek relevante zaken;
- het bewaken van de politieke lijn;
- het controleren van de voortgang in de fractiewerkzaamheden;
- het opstarten van interne werkzaamheden;
- het coördineren van activiteiten naar de partij.
2. Organisatie van de gemeenteraadsfractie:
- het uitschrijven, agenderen en voorbereiden van vergaderingen;
- het doen van voorstellen betreffende de werkverdeling en het bewaken daarvan;
- het verzorgen van de externe contacten.

De Stichting Fraktie-assistentie had als taak het verlenen van administratieve en bestuurlijke assistentie aan de gemeenteraadsfractie van de PvdA.

Organisatie

De ledenvergadering vormde het hoogste gezag in de afdeling. Het bestuur van de afdeling bestond in 1949 uit minimaal drie en ten hoogste elf leden en werd door de ledenvergadering gekozen uit de leden. Voorzitter, secretaris en penningmeester werden in functie gekozen en vormden het dagelijks bestuur. Het bestuur deed in de jaarvergadering in de maand januari verslag van de verrichtingen van de afdeling aan de ledenvergadering. De bestuursleden traden om de twee jaar af op de jaarvergadering, maar waren meteen herkiesbaar (inv. nr. 370).

Locatie

Nijmegen

Bronnen

  • Archief van de Partij van de Arbeid (PvdA) Nijmegen, 1946-2006, inv. nr. 51.
  • Pieter van de Schans, Doorbraak en wederopbouw. De Nijmeegse PvdA en haar gemeentepolitiek 1946 – 1954 (Nijmeegse Studiën XI), Nijmegen 1983.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Robert Spanings. (2015)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden