header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Pius XII Mavo

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken

Startpagina Voortgezet onderwijs
Algemene gegevens
Naam : Pius XII Mavo
Andere naam (namen):
  • Pius XII Ulo

Bestaansperiode: 1955 - 1994
Rechtsvorm:
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

Na de Tweede Wereldoorlog was er een groeiende vraag naar nieuwe scholen in Nijmegen. Veel schoolgebouwen waren tijdens de oorlog verwoest of zwaar beschadigd. Daarenboven nam het inwonertal gestaag toe. Aan de randen van de stad verrezen nieuwe wijken. De Stichting St. Josephscholen bouwde in de jaren vijftig een groot aantal nieuwe scholen, waarvan de Pius XII Ulo (ulo = uitgebreid lager onderwijs) er één van was (Beke, p. 217-219).

Geschiedenis

Op 1 september 1955 opende de Stichting St. Josephscholen aan de Akkerlaan 19 te Nijmegen een nieuwe jongensulo, die van start ging met 99 leerlingen: twee eerste klassen en één tweede klas. Deze tweede klas was voor het grootste gedeelte afkomstig van de Schoolstraat Ulo. In 1957 werd het gebouw plechtig ingezegend en kreeg de school de naam Pius XII Ulo, genoemd naar de Italiaanse paus Pius XII (1876-1958). Als gevolg van de Mammoetwet ging de Pius XII Ulo in 1968 verder als Pius XII Mavo. In het schooljaar 1970-1971 werden voor het eerst meisjes toegelaten. Het teruglopend aantal leerlingen maakte fuseren onvermijdelijk. Vanwege teruglopende leerlingenaantallen fuseerde de Pius XII Mavo in 1994 met de technische scholen Poels-Roncalli en De Kronenburg tot het PPK College (Pius/Poels-Roncalli/Kronenburg), dat een jaar later onderdeel werd van het Canisius College (Tromp, p. 17-18).

Taken en activiteiten

De Onderwijswet van 1857 voorzag in een nieuw schooltype: de mulo (meer uitgebreid lager onderwijs). De wettelijke term mulo werd in 1920 vervangen door ulo. De naam mulo bleef in de praktijk bestaan. Als gevolg van de Mammoetwet ging de (m)ulo in 1968 verder als mavo (middelbaar algemeen voortgezet onderwijs). De mavo was een vorm van voortgezet onderwijs voor leerlingen van 12 tot 16 jaar. Het bereidde leerlingen gedurende vier jaar voor op het mbo (middelbaar beroepsonderwijs) of de laatste twee jaar van de havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs). De Pius XII Mavo bleef een categorale school, waar maar één type van voortgezet onderwijs werd aangeboden (Beke, p. 219).

Organisatie

Schoolbestuur:
1955-1993 Stichting St. Josephscholen te Nijmegen
1993-1994 Sichting RK/AB (rooms-katholiek / algemeen bijzonder) Voortgezet Onderwijs Nijmegen

Locatie

-:Nijmegen Akkerlaan 19 locatie in googlemaps

Bronnen

  • Archief van de Pius XII Mavo, 1955-1994;
  • J. Beke, De Josephscholen 1877 - 2002, Nijmegen 2002;
  • W. Tromp (red.), Meer dan het geweest is. 100 jaar met Canisius College, Mater Dei, Canisius Mavo, Pius XII Mavo, Poels -Roncalli, De Kronenburg, Michaël Mavo en hun voorgangers, Nijmegen 2000

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Robert Spanings. (2013)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden