Plaatselijk Watersnood Comité Nijmegen

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Algemene gegevens
Naam : Plaatselijk Watersnood Comité Nijmegen
Andere naam (namen):

{{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam1}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam2}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam3}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam4}}}]]|}}

Bestaansperiode: Beginjaar::1926 - Eindjaar::1926
Rechtsvorm: Rechtsvorm::
Voorganger(s):

{{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger1}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger2}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger3}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger4}}}]]|}}

Opvolger(s):

{{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger1}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger2}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger3}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger4}}}]]|}}

Hoger orgaan:

{{#if: | Hoger orgaan::|}}

Archief
{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126492592%7C Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
|}}

{{#if: | Vindplaats archief:|}}

{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126492592%7C
|}}{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126492592%7CNaar beschrijving archief|}}{{#if: | |}}

{{#if: Een koude november met veel sneeuwval en een daarop volgende dooi- en regenperiode in december leidden vanaf half december 1925 tot abnormale hoge waterstanden in de Rijn en de Maas. In de ochtend van 31 december brak de Maasdijk bij Nederasselt over een breedte van honderd meter door. In enkele dagen tijd kwam het grootste deel van het Land van Maas en Waal onder water te staan. De hulp kwam snel op gang: mensen en vee kregen onderdak in kazernes, huizen en kerken, voedselvoorziening kwam op gang en verspreid over het land werden collectes gehouden voor de slachtoffers van de ramp. Op 4 januari 1926 riep de Commissaris van de Koningin alle ingezetenen van Gelderland op om plaatselijk comités te vormen om geld voor hulp aan de slachtoffers in te zamelen.|

Algemene context

Een koude november met veel sneeuwval en een daarop volgende dooi- en regenperiode in december leidden vanaf half december 1925 tot abnormale hoge waterstanden in de Rijn en de Maas. In de ochtend van 31 december brak de Maasdijk bij Nederasselt over een breedte van honderd meter door. In enkele dagen tijd kwam het grootste deel van het Land van Maas en Waal onder water te staan. De hulp kwam snel op gang: mensen en vee kregen onderdak in kazernes, huizen en kerken, voedselvoorziening kwam op gang en verspreid over het land werden collectes gehouden voor de slachtoffers van de ramp. Op 4 januari 1926 riep de Commissaris van de Koningin alle ingezetenen van Gelderland op om plaatselijk comités te vormen om geld voor hulp aan de slachtoffers in te zamelen. |}}

{{#if: Burgemeester F.M.A. van Schaeck Mathon gaf gehoor aan de oproep van de Commissaris van de Koningin en belastte wethouder W.J.H. van der Waarden met het voorzitten en samenstellen van het ‘Watersnood-Comité Nijmegen’. Het comité vergaderde in totaal 16 keer, voor het eerst op 1 april en voor het laatst op 15 december. Op laatstgenoemde datum werd het comité officieel opgeheven, maar het dagelijks bestuur kon pas in juli 1927 zijn werkzaamheden afronden.

Het comité zetelde in het kantoor van de Armenraad, bestuursvergaderingen vonden plaats in het stadhuis.|

Geschiedenis

Burgemeester F.M.A. van Schaeck Mathon gaf gehoor aan de oproep van de Commissaris van de Koningin en belastte wethouder W.J.H. van der Waarden met het voorzitten en samenstellen van het ‘Watersnood-Comité Nijmegen’. Het comité vergaderde in totaal 16 keer, voor het eerst op 1 april en voor het laatst op 15 december. Op laatstgenoemde datum werd het comité officieel opgeheven, maar het dagelijks bestuur kon pas in juli 1927 zijn werkzaamheden afronden.

Het comité zetelde in het kantoor van de Armenraad, bestuursvergaderingen vonden plaats in het stadhuis. |Van deze organisatie is nog geen beschrijving beschikbaar.}}

{{#if: Haar doel was in de eerste instantie om de slachtoffers van de ramp te voorzien van meubels, kleding, een slaapplaats, voedsel en andere eerste levensbehoeften. Na een bijeenkomst op 17 april in Arnhem kreeg het Watersnoodcomité Nijmegen de taak om de vergoedingen van ‘schaden aan tuinbouw, boomgaarden, kwekerijen, huisraad, voederartikelen, veevoer, koopmansgoederen enz.’ te regelen en eerste hulp te verstrekken.|

Taken en activiteiten

Haar doel was in de eerste instantie om de slachtoffers van de ramp te voorzien van meubels, kleding, een slaapplaats, voedsel en andere eerste levensbehoeften. Na een bijeenkomst op 17 april in Arnhem kreeg het Watersnoodcomité Nijmegen de taak om de vergoedingen van ‘schaden aan tuinbouw, boomgaarden, kwekerijen, huisraad, voederartikelen, veevoer, koopmansgoederen enz.’ te regelen en eerste hulp te verstrekken. |}}

{{#if: Het comité had de burgemeester als erevoorzitter en zijn vrouw als erelid. Het bestuur telde zeven leden, onder wie wethouder Van der Waarden en de gemeentesecretaris. Daarnaast waren er ruim veertig leden met uiteenlopende achtergronden.|

Organisatie

Het comité had de burgemeester als erevoorzitter en zijn vrouw als erelid. Het bestuur telde zeven leden, onder wie wethouder Van der Waarden en de gemeentesecretaris. Daarnaast waren er ruim veertig leden met uiteenlopende achtergronden. |}}

{{#if: {{#if:1926-1926|locatie periode::1926-1926:|}}plaatsnaam:: adres::Nijmegen {{#if:|locatie in googlemaps|}}
|

Locatie

{{#if:1926-1926|locatie periode::1926-1926:|}}plaatsnaam:: adres::Nijmegen {{#if:|locatie in googlemaps|}}
|}} {{#if: |

|}} {{#if: Burgemeester F.M.A. van Schaeck Mathon gaf gehoor aan de oproep van de Commissaris van de Koningin en belastte wethouder W.J.H. van der Waarden met het voorzitten en samenstellen van het ‘Watersnood-Comité Nijmegen’. Het comité vergaderde in totaal 16 keer, voor het eerst op 1 april en voor het laatst op 15 december. Op laatstgenoemde datum werd het comité officieel opgeheven, maar het dagelijks bestuur kon pas in juli 1927 zijn werkzaamheden afronden.

Het comité zetelde in het kantoor van de Armenraad, bestuursvergaderingen vonden plaats in het stadhuis.| {{#if: * Watersnood-Comité Nijmegen. Verslag der werkzaamheden over 1926-1927, Nijmegen, 1927.|

Bronnen

  • Watersnood-Comité Nijmegen. Verslag der werkzaamheden over 1926-1927, Nijmegen, 1927.

|}} |}}

{{#if: Burgemeester F.M.A. van Schaeck Mathon gaf gehoor aan de oproep van de Commissaris van de Koningin en belastte wethouder W.J.H. van der Waarden met het voorzitten en samenstellen van het ‘Watersnood-Comité Nijmegen’. Het comité vergaderde in totaal 16 keer, voor het eerst op 1 april en voor het laatst op 15 december. Op laatstgenoemde datum werd het comité officieel opgeheven, maar het dagelijks bestuur kon pas in juli 1927 zijn werkzaamheden afronden.

Het comité zetelde in het kantoor van de Armenraad, bestuursvergaderingen vonden plaats in het stadhuis.|

Verantwoording

{{#if: Hylke Roodenburg|Inleiding van de toegang op het archief door Hylke Roodenburg.|}} {{#if:2013|(2013)|}}

|}}


{{#if: 07 Waterstaat| |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}}

{{#if:339| |}}