header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Plaatselijk Watersnood Comité Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Plaatselijk Watersnood Comité Nijmegen
Andere naam (namen):

Bestaansperiode: 1926 - 1926
Rechtsvorm:
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

Een koude november met veel sneeuwval en een daarop volgende dooi- en regenperiode in december leidden vanaf half december 1925 tot abnormale hoge waterstanden in de Rijn en de Maas. In de ochtend van 31 december brak de Maasdijk bij Nederasselt over een breedte van honderd meter door. In enkele dagen tijd kwam het grootste deel van het Land van Maas en Waal onder water te staan. De hulp kwam snel op gang: mensen en vee kregen onderdak in kazernes, huizen en kerken, voedselvoorziening kwam op gang en verspreid over het land werden collectes gehouden voor de slachtoffers van de ramp. Op 4 januari 1926 riep de Commissaris van de Koningin alle ingezetenen van Gelderland op om plaatselijk comités te vormen om geld voor hulp aan de slachtoffers in te zamelen.

Geschiedenis

Burgemeester F.M.A. van Schaeck Mathon gaf gehoor aan de oproep van de Commissaris van de Koningin en belastte wethouder W.J.H. van der Waarden met het voorzitten en samenstellen van het ‘Watersnood-Comité Nijmegen’. Het comité vergaderde in totaal 16 keer, voor het eerst op 1 april en voor het laatst op 15 december. Op laatstgenoemde datum werd het comité officieel opgeheven, maar het dagelijks bestuur kon pas in juli 1927 zijn werkzaamheden afronden.

Het comité zetelde in het kantoor van de Armenraad, bestuursvergaderingen vonden plaats in het stadhuis.

Taken en activiteiten

Haar doel was in de eerste instantie om de slachtoffers van de ramp te voorzien van meubels, kleding, een slaapplaats, voedsel en andere eerste levensbehoeften. Na een bijeenkomst op 17 april in Arnhem kreeg het Watersnoodcomité Nijmegen de taak om de vergoedingen van ‘schaden aan tuinbouw, boomgaarden, kwekerijen, huisraad, voederartikelen, veevoer, koopmansgoederen enz.’ te regelen en eerste hulp te verstrekken.

Organisatie

Het comité had de burgemeester als erevoorzitter en zijn vrouw als erelid. Het bestuur telde zeven leden, onder wie wethouder Van der Waarden en de gemeentesecretaris. Daarnaast waren er ruim veertig leden met uiteenlopende achtergronden.

Locatie

1926-1926: Nijmegen

Bronnen

  • Watersnood-Comité Nijmegen. Verslag der werkzaamheden over 1926-1927, Nijmegen, 1927.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Hylke Roodenburg. (2013)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden