header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Plangroep Hessenberg

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Plangroep Hessenberg
Andere naam (namen):

Bestaansperiode: 1996 - 2005
Rechtsvorm:
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Geschiedenis

A.B. Jansen 1950 (Ton) werkte in die periode als wijkopbouwwerker, vanuit Welzijnsorganisatie Tandem en adviseerde de Bewonersraad Binnenstad en de Wijkraad Benedenstad en was als zodanig betrokken bij de Plangroep Hessenberg. Nadat de kantoren van het dagblad De Gelderlander rond 1990 waren afgebroken, zocht de gemeente naar een nieuwe invulling van de Hessenberg in de binnenstad van Nijmegen. Het futuristische plan ‘Flash Gordon’, dat voorzag in de bouw van zes woontorens en een ondergrondse parkeergarage, gooide hoge ogen bij een Europese architectuurprijsvraag, maar bracht in Nijmegen een storm van kritiek teweeg bij buurt- en cultuurhistorische organisaties. Uitvoering van dit plan impliceerde immers ook de sloop van het voormalig Rooms Katholiek Weeshuis, het blok 19de-eeuwse woningen aan de Parkweg, de Titus Brandsmakapel aan de Kroonstraat 114 en de parkeergarage aan de Pijkestraat. Hoewel met de sloop van het weeshuis eind jaren ’90 al was begonnen, werd het project in 2000 na vele jaren discussie door het gemeentebestuur afgeblazen. Na nieuwe studies en overleg tussen de gemeente met omwonenden kwam er een nieuw plan, namelijk 'Plan Hessenberg' dat voorzag in het behoud van het weeshuis en compacte nieuwbouw eromheen. Na bijna 20 jaar werd het braakliggende terrein aan de Hessenberg in de jaren 2008-2010 eindelijk bebouwd.

Taken en activiteiten

Herinrichting van de Hessenberg.

Organisatie

Nadat het bouwplan 'Flash Gordon' uit het zicht was verdwenen bleven de leden van de Werkgroep Hessenberg, die vanaf midden jaren negentig van de twintigste eeuw het verzet coördineerde, bij elkaar komen. Bij het nieuwe bouwplan 'Plan Hessenberg' kwam de leiding van het planproces te liggen bij een onafhankelijke mediator, die ervoor waakte dat verschillen in macht, kennis, positie en tempo ‘gereguleerd’ werden, zodat van elke partij de wensen, belangen en visies helder op tafel kwamen. Uit leden van de Werkgroep Hessenberg vormde zich de Overleggroep Hessenberg, het inspraakorgaan van inwoners van de Binnenstad en andere belanghebbende partijen zoals het Centrum Management en functioneerde in een open planproces als opdrachtgever voor de ontwerpers. Een delegatie van vijf personen uit de Overleggroep vormde samen met de gemeente en de projectontwikkelaar de zogeheten Plangroep Hessenberg. De plangroep was het hart van het nieuwe planproces en functioneerde als opdrachtgever voor de ontwerpers.

Locatie

1996-2005:Nijmegen

Bronnen

  • Voncken, Roger, De Machtige Nijmegenaren. Een onderzoek naar macht en het meten van macht in Nijmegen', Master thesis, Sociale Geografie, Faculteit der Managementwetenschappen, Radboud Universiteit Nijmegen 2008, p. 107-113.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Robert Spanings. (2019)



KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden