Polderdistrict Circul van de Ooij en Millingen

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Algemene gegevens
Naam : Polderdistrict Circul van de Ooij en Millingen
Andere naam (namen):

{{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam1}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam2}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam3}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam4}}}]]|}}

Bestaansperiode: Beginjaar::1958 - Eindjaar::1970
Rechtsvorm: Rechtsvorm::
Voorganger(s):

{{#if: Polderdistrict Circul van de Ooij| * opvolger van::Polderdistrict Circul van de Ooij|}} {{#if: Buitenpolder Millingen, De Duffelt en Zeeland| * opvolger van::Buitenpolder Millingen, De Duffelt en Zeeland|}} {{#if: Waterschap Nijmegen-Duitsche Grens| * opvolger van::Waterschap Nijmegen-Duitsche Grens|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger4}}}]]|}}

Opvolger(s):

{{#if: Polderdistrict Maas en Waal (1970)| * voorganger van::Polderdistrict Maas en Waal (1970)|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger2}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger3}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger4}}}]]|}}

Hoger orgaan:

{{#if: | Hoger orgaan::|}}

Archief
{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126481100%7C Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
|}}

{{#if: | Vindplaats archief:|}}

{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126481100%7C
|}}{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126481100%7CNaar beschrijving archief|}}{{#if: | |}}

{{#if: In 1955 kwamen Gedeputeerde Staten met een voorstel om door middel van een reorganisatie tot een doelmatiger bestuur van de polders in het Gelderse rivierengebied te komen. Kleine buitenpolders zouden worden opgeheven en samengevoegd met de grotere aangrenzende polderdistricten.|

Algemene context

In 1955 kwamen Gedeputeerde Staten met een voorstel om door middel van een reorganisatie tot een doelmatiger bestuur van de polders in het Gelderse rivierengebied te komen. Kleine buitenpolders zouden worden opgeheven en samengevoegd met de grotere aangrenzende polderdistricten. |}}

{{#if: Per 1 juli 1958 werd het polderdistrict "Circul van de Ooij" opgeheven en samengevoegd met de eveneens opgeheven buitenpolder "Millingen, De Duffelt en Zeeland" en het waterschap "Nijmegen-Duitsche Grens" tot het nieuwe polderdistrict "Circul van de Ooij en Millingen" (1) Hiermee was de gehele waterstaatkundige zorg ten oosten van Nijmegen in één hand gekomen.

Het polderdistrict wilde nog twee buiten het waterschapsverband staande gebieden opnemen. Ten gevolge van de definitieve grensregeling met Duitsland was op 1 januari 1966 het gedeelte van de Deichschau Zifflich ten westen van de Querdamm Nederlands gebleven. In de gemeente Groesbeek was een gebied dat afwaterde op het Meer. Beide delen zag men graag in het polderdistrict opgenomen (2). Voordat dat kon worden gerealiseerd, werd het voortbestaan van het polderdistrict ter discussie gesteld (3). Om de stijgende bestuurskosten binnen de perken te kunnen houden, dwong de provincie een fusie af tussen de polderdistricten "Circul van de Ooij en Millingen" en "Rijk van Nijmegen en Maas en Waal". Het daardoor ontstane polderdistrict "Maas en Waal" omvatte het gehele gebied tussen die rivieren vanaf de Duitse grens bij Millingen tot aan het uiterste puntje van het Land van Maas en Waal bij Dreumel. Dat deze fusie niet door het polderdistrict werd gewenst, bleek uit het feit dat de dijkgraaf en vier van de vijf heemraden ontslag aanvroegen. Ondanks dit protest gingen op 1 januari 1970 de rechten en plichten van de oude polderdistricten over op het nieuwe "Maas en Waal". Inmiddels behoort ook dit district tot de verleden tijd. In 1982 is het met de Bommelerwaard gefuseerd tot het polderdistrict "Groot Maas en Waal". In 1986 werd de zetel van Nijmegen verplaatst naar Druten.

1) Provinciaal Blad 1958, nr. 33; zie inv.nrs. 820, 2334, 3891 en 4063.
2). Zie inv.nrs. 2339 en 2340..
3) Zie inv.nr. 2338.|

Geschiedenis

Per 1 juli 1958 werd het polderdistrict "Circul van de Ooij" opgeheven en samengevoegd met de eveneens opgeheven buitenpolder "Millingen, De Duffelt en Zeeland" en het waterschap "Nijmegen-Duitsche Grens" tot het nieuwe polderdistrict "Circul van de Ooij en Millingen" (1) Hiermee was de gehele waterstaatkundige zorg ten oosten van Nijmegen in één hand gekomen.

Het polderdistrict wilde nog twee buiten het waterschapsverband staande gebieden opnemen. Ten gevolge van de definitieve grensregeling met Duitsland was op 1 januari 1966 het gedeelte van de Deichschau Zifflich ten westen van de Querdamm Nederlands gebleven. In de gemeente Groesbeek was een gebied dat afwaterde op het Meer. Beide delen zag men graag in het polderdistrict opgenomen (2). Voordat dat kon worden gerealiseerd, werd het voortbestaan van het polderdistrict ter discussie gesteld (3). Om de stijgende bestuurskosten binnen de perken te kunnen houden, dwong de provincie een fusie af tussen de polderdistricten "Circul van de Ooij en Millingen" en "Rijk van Nijmegen en Maas en Waal". Het daardoor ontstane polderdistrict "Maas en Waal" omvatte het gehele gebied tussen die rivieren vanaf de Duitse grens bij Millingen tot aan het uiterste puntje van het Land van Maas en Waal bij Dreumel. Dat deze fusie niet door het polderdistrict werd gewenst, bleek uit het feit dat de dijkgraaf en vier van de vijf heemraden ontslag aanvroegen. Ondanks dit protest gingen op 1 januari 1970 de rechten en plichten van de oude polderdistricten over op het nieuwe "Maas en Waal". Inmiddels behoort ook dit district tot de verleden tijd. In 1982 is het met de Bommelerwaard gefuseerd tot het polderdistrict "Groot Maas en Waal". In 1986 werd de zetel van Nijmegen verplaatst naar Druten.

1) Provinciaal Blad 1958, nr. 33; zie inv.nrs. 820, 2334, 3891 en 4063.
2). Zie inv.nrs. 2339 en 2340..
3) Zie inv.nr. 2338. |Van deze organisatie is nog geen beschrijving beschikbaar.}}

{{#if: |

Taken en activiteiten

|}}

{{#if: Bestuur: een dijkstoel, bestaande uit de dijkgraaf, vijf heemraden, en uit negen hoofdgeërfden, van wie er vijf uit het voormalige polderdistrict en vier uit de buitenpolder moesten komen.
De dijkstoel en de hoofdgeërfden vormden samen het Gecombineerd College. Naast de secretaris-ontvanger werd er ook een hoofd technische dienst aangesteld.|

Organisatie

Bestuur: een dijkstoel, bestaande uit de dijkgraaf, vijf heemraden, en uit negen hoofdgeërfden, van wie er vijf uit het voormalige polderdistrict en vier uit de buitenpolder moesten komen.
De dijkstoel en de hoofdgeërfden vormden samen het Gecombineerd College. Naast de secretaris-ontvanger werd er ook een hoofd technische dienst aangesteld. |}}

{{#if: {{#if:-|locatie periode::-:|}}plaatsnaam::Nijmegen adres:: {{#if:|locatie in googlemaps|}}
|

Locatie

{{#if:-|locatie periode::-:|}}plaatsnaam::Nijmegen adres:: {{#if:|locatie in googlemaps|}}
|}} {{#if: |

|}} {{#if: Per 1 juli 1958 werd het polderdistrict "Circul van de Ooij" opgeheven en samengevoegd met de eveneens opgeheven buitenpolder "Millingen, De Duffelt en Zeeland" en het waterschap "Nijmegen-Duitsche Grens" tot het nieuwe polderdistrict "Circul van de Ooij en Millingen" (1) Hiermee was de gehele waterstaatkundige zorg ten oosten van Nijmegen in één hand gekomen.

Het polderdistrict wilde nog twee buiten het waterschapsverband staande gebieden opnemen. Ten gevolge van de definitieve grensregeling met Duitsland was op 1 januari 1966 het gedeelte van de Deichschau Zifflich ten westen van de Querdamm Nederlands gebleven. In de gemeente Groesbeek was een gebied dat afwaterde op het Meer. Beide delen zag men graag in het polderdistrict opgenomen (2). Voordat dat kon worden gerealiseerd, werd het voortbestaan van het polderdistrict ter discussie gesteld (3). Om de stijgende bestuurskosten binnen de perken te kunnen houden, dwong de provincie een fusie af tussen de polderdistricten "Circul van de Ooij en Millingen" en "Rijk van Nijmegen en Maas en Waal". Het daardoor ontstane polderdistrict "Maas en Waal" omvatte het gehele gebied tussen die rivieren vanaf de Duitse grens bij Millingen tot aan het uiterste puntje van het Land van Maas en Waal bij Dreumel. Dat deze fusie niet door het polderdistrict werd gewenst, bleek uit het feit dat de dijkgraaf en vier van de vijf heemraden ontslag aanvroegen. Ondanks dit protest gingen op 1 januari 1970 de rechten en plichten van de oude polderdistricten over op het nieuwe "Maas en Waal". Inmiddels behoort ook dit district tot de verleden tijd. In 1982 is het met de Bommelerwaard gefuseerd tot het polderdistrict "Groot Maas en Waal". In 1986 werd de zetel van Nijmegen verplaatst naar Druten.

1) Provinciaal Blad 1958, nr. 33; zie inv.nrs. 820, 2334, 3891 en 4063.
2). Zie inv.nrs. 2339 en 2340..
3) Zie inv.nr. 2338.| {{#if: |

Bronnen

|}} |}}

{{#if: Per 1 juli 1958 werd het polderdistrict "Circul van de Ooij" opgeheven en samengevoegd met de eveneens opgeheven buitenpolder "Millingen, De Duffelt en Zeeland" en het waterschap "Nijmegen-Duitsche Grens" tot het nieuwe polderdistrict "Circul van de Ooij en Millingen" (1) Hiermee was de gehele waterstaatkundige zorg ten oosten van Nijmegen in één hand gekomen.

Het polderdistrict wilde nog twee buiten het waterschapsverband staande gebieden opnemen. Ten gevolge van de definitieve grensregeling met Duitsland was op 1 januari 1966 het gedeelte van de Deichschau Zifflich ten westen van de Querdamm Nederlands gebleven. In de gemeente Groesbeek was een gebied dat afwaterde op het Meer. Beide delen zag men graag in het polderdistrict opgenomen (2). Voordat dat kon worden gerealiseerd, werd het voortbestaan van het polderdistrict ter discussie gesteld (3). Om de stijgende bestuurskosten binnen de perken te kunnen houden, dwong de provincie een fusie af tussen de polderdistricten "Circul van de Ooij en Millingen" en "Rijk van Nijmegen en Maas en Waal". Het daardoor ontstane polderdistrict "Maas en Waal" omvatte het gehele gebied tussen die rivieren vanaf de Duitse grens bij Millingen tot aan het uiterste puntje van het Land van Maas en Waal bij Dreumel. Dat deze fusie niet door het polderdistrict werd gewenst, bleek uit het feit dat de dijkgraaf en vier van de vijf heemraden ontslag aanvroegen. Ondanks dit protest gingen op 1 januari 1970 de rechten en plichten van de oude polderdistricten over op het nieuwe "Maas en Waal". Inmiddels behoort ook dit district tot de verleden tijd. In 1982 is het met de Bommelerwaard gefuseerd tot het polderdistrict "Groot Maas en Waal". In 1986 werd de zetel van Nijmegen verplaatst naar Druten.

1) Provinciaal Blad 1958, nr. 33; zie inv.nrs. 820, 2334, 3891 en 4063.
2). Zie inv.nrs. 2339 en 2340..
3) Zie inv.nr. 2338.|

Verantwoording

{{#if: Govert Boomsma|Inleiding van de toegang op het archief door Govert Boomsma.|}} {{#if:1996|(1996)|}}

|}}


{{#if: 1.1 Bestuursinstellingen| |}} {{#if: 07 Waterstaat| |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}}

{{#if:696| |}}