Polderdistrict Maas en Waal (1970)

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Algemene gegevens
Naam : Polderdistrict Maas en Waal (1970)
Andere naam (namen):

{{#if: | * Andere naam::|}} {{#if: | * Andere naam::|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam3}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam4}}}]]|}}

Bestaansperiode: Beginjaar::1970 - Eindjaar::1982
Rechtsvorm: Rechtsvorm::
Voorganger(s):

{{#if: Polderdistrict Rijk van Nijmegen en Maas en Waal| * opvolger van::Polderdistrict Rijk van Nijmegen en Maas en Waal|}} {{#if: Polderdistrict Circul van de Ooij en Millingen| * opvolger van::Polderdistrict Circul van de Ooij en Millingen|}} {{#if: | * opvolger van::|}} {{#if: | * opvolger van::|}}

Opvolger(s):

{{#if: | * voorganger van::|}} {{#if: | * voorganger van::|}} {{#if: | * voorganger van::|}} {{#if: | * voorganger van::|}}

Hoger orgaan:

{{#if: | Hoger orgaan::|}}

Archief
{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126485367%7C Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
|}}

{{#if: | Vindplaats archief:|}}

{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126485367%7C
|}}{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126485367%7CNaar beschrijving archief|}}{{#if: | |}}

{{#if: In de 14e eeuw gaf Hertog Reinald I, die voor zijn vader het land bestuurde, een "dijkbrief" uit voor het gebied tussen Maas en Waal. Daarin riep hij een waterschapsbestuur in het leven (voor zover is na te gaan het eerste in Gelderland) en gaf dat bestuur het recht om namens hem de bewoners van het gebied te verplichten mee te helpen aan het aanleggen en onderhouden van dijken en weteringen. De bewoners hadden zelf om het ingrijpen van de Hertog gevraagd omdat hun gebied bedijkt moest worden en overtollig water te kunnen lozen. Daarvoor was een publieksrechtelijke organisatie nodig. In de loop van ruim zes eeuwen is daaruit het polderdistrict Maas en Waal gegroeid.
In sommige opzichten was het gebied tussen Maas en Waal een achtergebleven gebied. In 1960 was het gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking daar nog het laagste van het land. Deze achterstand is echter langzamerhand ingelopen. De grote stoot daartoe heeft de ruilverkaveling gegeven. In de ruilverkaveling Maas en Waal west, met een omvang van 8400 ha zijn onder andere 96 nieuwe boerderijen gebouwd. Daarna zijn de verkavelingen Rijk van Nijmegen noord en zuid uitgevoerd.|

Algemene context

In de 14e eeuw gaf Hertog Reinald I, die voor zijn vader het land bestuurde, een "dijkbrief" uit voor het gebied tussen Maas en Waal. Daarin riep hij een waterschapsbestuur in het leven (voor zover is na te gaan het eerste in Gelderland) en gaf dat bestuur het recht om namens hem de bewoners van het gebied te verplichten mee te helpen aan het aanleggen en onderhouden van dijken en weteringen. De bewoners hadden zelf om het ingrijpen van de Hertog gevraagd omdat hun gebied bedijkt moest worden en overtollig water te kunnen lozen. Daarvoor was een publieksrechtelijke organisatie nodig. In de loop van ruim zes eeuwen is daaruit het polderdistrict Maas en Waal gegroeid.
In sommige opzichten was het gebied tussen Maas en Waal een achtergebleven gebied. In 1960 was het gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking daar nog het laagste van het land. Deze achterstand is echter langzamerhand ingelopen. De grote stoot daartoe heeft de ruilverkaveling gegeven. In de ruilverkaveling Maas en Waal west, met een omvang van 8400 ha zijn onder andere 96 nieuwe boerderijen gebouwd. Daarna zijn de verkavelingen Rijk van Nijmegen noord en zuid uitgevoerd. |}}

{{#if: Het polderdistrict Maas en Waal werd op 1 januari 1970 gevormd door samenvoeging van het polderdistrict Rijk van Nijmegen en Maas en Waal met dat van Cirkel van de Ooij en Millingen en werd opgeheven per 1 januari 1982 door samenvoeging met polderdistrict Bommelerwaard, waaruit het polderdistrict Groot Maas en Waal ontstond.

Het werkgebied van het polderdistrict Maas en Waal strekte zich uit van de Duitse grens tot aan het punt waar de rivieren Maas en Waal elkaar naderen bij Heerewaarden.
Het hooggelegen oudste deel van de stad Nijmegen en een strook zeer hooggelegen gronden ten zuiden daarvan behoorden niet tot het waterschap. In de rest van dit gebied, dat een oppervlakte beslaat van ca. 37.000 hectaren, was aan het waterschapsbestuur de zorg over dijken, wegen en waterbeheersing opgedragen.

Door het polderdistrict zijn, aansluitend aan ruilverkavelingsgebeuren, afzonderlijke waterbeheersingsplannen uitgevoerd.
De totale lengte van de hoofdwatergangen in het district Maas en Waal bedroeg 850 km. De sloten voor detailontwatering hadden ongeveer eenzelfde totale lengte.|

Geschiedenis

Het polderdistrict Maas en Waal werd op 1 januari 1970 gevormd door samenvoeging van het polderdistrict Rijk van Nijmegen en Maas en Waal met dat van Cirkel van de Ooij en Millingen en werd opgeheven per 1 januari 1982 door samenvoeging met polderdistrict Bommelerwaard, waaruit het polderdistrict Groot Maas en Waal ontstond.

Het werkgebied van het polderdistrict Maas en Waal strekte zich uit van de Duitse grens tot aan het punt waar de rivieren Maas en Waal elkaar naderen bij Heerewaarden.
Het hooggelegen oudste deel van de stad Nijmegen en een strook zeer hooggelegen gronden ten zuiden daarvan behoorden niet tot het waterschap. In de rest van dit gebied, dat een oppervlakte beslaat van ca. 37.000 hectaren, was aan het waterschapsbestuur de zorg over dijken, wegen en waterbeheersing opgedragen.

Door het polderdistrict zijn, aansluitend aan ruilverkavelingsgebeuren, afzonderlijke waterbeheersingsplannen uitgevoerd.
De totale lengte van de hoofdwatergangen in het district Maas en Waal bedroeg 850 km. De sloten voor detailontwatering hadden ongeveer eenzelfde totale lengte. |Van deze organisatie is nog geen beschrijving beschikbaar.}}

{{#if: Naast de zorg voor de waterbeheersing in al zijn facetten is ook waterkeringszorg een primaire taak van het waterschap. De zorg heeft betrekking op de Maas- en Waalbandijken alsmede de kwel- en ringkaden en zomerkaden.

Tot slotte had het polderdistrict nog de zorg voor en het beheer over met name dijkwegen.|

Taken en activiteiten

Naast de zorg voor de waterbeheersing in al zijn facetten is ook waterkeringszorg een primaire taak van het waterschap. De zorg heeft betrekking op de Maas- en Waalbandijken alsmede de kwel- en ringkaden en zomerkaden.

Tot slotte had het polderdistrict nog de zorg voor en het beheer over met name dijkwegen. |}}

{{#if: |

Organisatie

|}}

{{#if: {{#if:-|locatie periode::-:|}}plaatsnaam::Nijmegen adres:: {{#if:|locatie in googlemaps|}}
|

Locatie

{{#if:-|locatie periode::-:|}}plaatsnaam::Nijmegen adres:: {{#if:|locatie in googlemaps|}}
|}} {{#if: |

|}} {{#if: Het polderdistrict Maas en Waal werd op 1 januari 1970 gevormd door samenvoeging van het polderdistrict Rijk van Nijmegen en Maas en Waal met dat van Cirkel van de Ooij en Millingen en werd opgeheven per 1 januari 1982 door samenvoeging met polderdistrict Bommelerwaard, waaruit het polderdistrict Groot Maas en Waal ontstond.

Het werkgebied van het polderdistrict Maas en Waal strekte zich uit van de Duitse grens tot aan het punt waar de rivieren Maas en Waal elkaar naderen bij Heerewaarden.
Het hooggelegen oudste deel van de stad Nijmegen en een strook zeer hooggelegen gronden ten zuiden daarvan behoorden niet tot het waterschap. In de rest van dit gebied, dat een oppervlakte beslaat van ca. 37.000 hectaren, was aan het waterschapsbestuur de zorg over dijken, wegen en waterbeheersing opgedragen.

Door het polderdistrict zijn, aansluitend aan ruilverkavelingsgebeuren, afzonderlijke waterbeheersingsplannen uitgevoerd.
De totale lengte van de hoofdwatergangen in het district Maas en Waal bedroeg 850 km. De sloten voor detailontwatering hadden ongeveer eenzelfde totale lengte.| {{#if: |

Bronnen

|}} |}}

{{#if: Het polderdistrict Maas en Waal werd op 1 januari 1970 gevormd door samenvoeging van het polderdistrict Rijk van Nijmegen en Maas en Waal met dat van Cirkel van de Ooij en Millingen en werd opgeheven per 1 januari 1982 door samenvoeging met polderdistrict Bommelerwaard, waaruit het polderdistrict Groot Maas en Waal ontstond.

Het werkgebied van het polderdistrict Maas en Waal strekte zich uit van de Duitse grens tot aan het punt waar de rivieren Maas en Waal elkaar naderen bij Heerewaarden.
Het hooggelegen oudste deel van de stad Nijmegen en een strook zeer hooggelegen gronden ten zuiden daarvan behoorden niet tot het waterschap. In de rest van dit gebied, dat een oppervlakte beslaat van ca. 37.000 hectaren, was aan het waterschapsbestuur de zorg over dijken, wegen en waterbeheersing opgedragen.

Door het polderdistrict zijn, aansluitend aan ruilverkavelingsgebeuren, afzonderlijke waterbeheersingsplannen uitgevoerd.
De totale lengte van de hoofdwatergangen in het district Maas en Waal bedroeg 850 km. De sloten voor detailontwatering hadden ongeveer eenzelfde totale lengte.|

Verantwoording

{{#if: |Inleiding van de toegang op het archief door .|}} {{#if:1995|(1995)|}}

|}}


{{#if: 07 Waterstaat| |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}}

{{#if:648| |}}