header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Politiek Kafee / Aether

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Politiek Kafee / Aether
Andere naam (namen):

Bestaansperiode: 1978 - 1995
Rechtsvorm: Werkgroep, vanaf 1981 stichting
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

De oprichter van het Politiek-cultureel centrum O42, de progressieve Unie van Studenten in Nijmegen (USN), wilde naar het voorbeeld van Amsterdam in Nijmegen een debatcultuur creëren. Daarom werd al in 1978 het Nijmeegs Politiek Kafee in het leven geroepen.

Geschiedenis

Na een aanloopperiode organiseerde het Nijmeegs Politiek Kafee (NPK) tussen 1980 en 1995 regelmatig, zij het met wisselende frequentie, debatavonden. Tot 1985 bleef de uitstraling ervan beperkt tot de zaal waarin het debat werd gehouden. Vanaf dit jaar werden de op zondagmiddag gehouden debatten onder de naam Politiek Kafee /Aether uitgezonden via de radiozender van de Nijmeegse kraakbeweging ‘radio Rataplan’. Inhoudelijk besteedde Politiek Kafee /Aether gedurende zijn hele bestaan enerzijds aandacht aan de wereldpolitiek (Zuid-Afrika, de val van de Muur) en aan cultuur in brede zin (narcisme, Baghwan, privacy, 33 jaar popmuziek), anderzijds aan Nijmeegse onderwerpen (cityvorming, casino aan de Waalkade, werkgelegenheidsbeleid). Omdat gebruikersgroepen als Politiek Kafee /Aether naar de zin van de leiding van het Politiek-cultureel centrum O42 teveel op hun eigen deelbelang en onvoldoende op het gemeenschappelijke aspect letten, werden deze groepen midden jaren negentig opgeheven. In 1995 viel het doek voor Politiek Kafee /Aether.

Taken en activiteiten

Organisatie van debatten op politiek-cultureel gebied.

Organisatie

Organisatie met vrijwilligers.

Locatie

1978-1995:Nijmegen Oranjesingel 42

Bronnen

  • Uitterhoeve, W., 'Oranjesingel 42: Van aristocraten, corpsstudenten, soldaten, mensagangers, activisten en een reurig cultuurcentrum.' Nijmegen 2019

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Rob Wolf. (2019)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden