header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Protestants Christelijke Bond van Vervoerspersoneel, afdeling Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Protestants Christelijke Bond van Vervoerspersoneel, afdeling Nijmegen
Andere naam (namen):
  • Protestantsch Christeljke Bond van Spoor - en Tramwegpersoneel, afdeling Nijmegen
  • PCB Nijmegen
  • Protestantsch Christelijke Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel te Nijmegen

Bestaansperiode: 1906 - 1971
Rechtsvorm: Vereniging
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

In 1903 vonden er twee grote spoorwegstakingen plaats die de verhoudingen tussen de socialistische arbeidersbeweging en de Nederlandse overheid, toen geleid door het confessionele kabinet Kuyper, op scherp stelden. Eén van de gevolgen hiervan was dat het verzet binnen de confessionele zuilen tegen een eigen vakbeweging afnam en initiatieven van katholieke en protestantse arbeiders om vakbonden op te richten – die losstonden van de socialistisch-georiënteerde algemene bonden – ondersteuning vonden. Kort na elkaar werden zo in 1903 de Nederlandsche R.K. Bond van Spoor- en Tramwegpersoneel 'St. Raphaël' en de Protestantsch Christelijke Bond van Spoor- en Tramwegpersoneel (PCB) opgericht. De PCB veranderde in zijn bestaan een paar keer van naam. Zo heette hij na de Tweede Wereldoorlog de Protestants Christelijke Bond van Vervoerspersoneel, eveneens afgekort tot PCB, en in 1979 werd hij omgedoopt tot de Vervoersbond CNV. Deze hield in 1998 op te bestaan, toen hij fuseerde met de CNV Industrie- en Voedingsbond tot de CNV BedrijvenBond.

Geschiedenis

Op 28 oktober 1905 werd de Protestantsch-Christelijke Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel te Nijmegen opgericht, waarvan de statuten in 1908 koninklijk werden goedgekeurd. Deze vereniging presenteerde zich later als afdeling Nijmegen van de PCB. Volgens het Jaarboekje voor Nijmegen bezat de PCB in 1971 nog steeds een afdeling in Nijmegen.

Taken en activiteiten

Het doel van de PCB was de behartiging van de geestelijke, zedelijke en materiële belangen van vervoerspersoneel in het algemeen en zijn leden in het bijzonder.

Organisatie

Het bestuur van de vereniging werd gekozen door de leden. Het bestond uit minstens zeven leden, die onderling de bestuursfuncties tussen elkaar verdeelden.

Locatie

1906-1971:Nijmegen

Bronnen

  • B. Reinalda, 'Voorgeschiedenis en ontstaan van de Nijmeegse vakbeweging', in: B. Reinalda (samenst.) De vroege jaren van de Nijmeegse vakbeweging, Nijmegen 1983, pp. 33-55.
  • J. Eijkelboom, Een halve eeuw van strijd. Gedenkboek bij het vijftigjarig bestaan van de Protestants Christelijke bond van vervoerspersoneel. 1903-Mei-1953, Hoorn 1953.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Andreas Caspers en Robert Spanings. (2017)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden