header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Publieksdienst Gemeente Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Publieksdienst Gemeente Nijmegen
Andere naam (namen):
  • PD

Bestaansperiode: 1991 - 1998
Rechtsvorm: Overheid
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

Na een gemeentelijke reorganisatie in 1985 waren de taken van de secretarie en de gemeentelijke diensten flink gewijzigd: de secretarie had de beleidsvorming grotendeels overgedragen aan de tot dan toe vooral adviserende en uitvoerende gemeentelijke diensten (die daarmee aan zelfstandigheid wonnen) en behield een coördinerende taak.

Eind jaren tachtig stelde de gemeente Nijmegen zich ten doel meer aandacht te schenken aan de kwaliteit van de dienstverlening aan het publiek en de communicatie naar burgers en bedrijven. Om een meer publieksgerichte organisatie te creëren, werd verzelfstandiging van de publiekstaken van de Secretarie noodzakelijk geacht.

Met een nieuwe reorganisatie per 1 januari 1992 stapte de gemeente volledig over naar het zogenoemde sectorenmodel, waarin de diensten vrij zelfstandige onderdelen werden die een grote mate van vrijheid hadden in het uitvoeren van het beleid. Voorafgaand hieraan was de Publieksdienst al opgericht.

Geschiedenis

Eind 1989 was er de Publieksdienst-in-oprichting, bij raadsbesluit van 21 november 1990 werd hij definitief ingesteld per 1 januari 1991. De Publieksdienst was een ‘tak van dienst’ (een administratief zelfstandig lichaam), vanaf 1993 werd gesproken over een zelfstandige dienst. Belangrijke uithangborden van de dienst waren de publieksbalies en het Gemeentelijk informatiecentrum Open Huis, beide gevestigd in de stadhuispassage.

Tijdens het bestaan nam de personeelsbezetting sterk toe: telde de dienst in 1994 circa 100 medewerkers, in 1997 waren het er bijna 150. Dit had deels te maken met de toevoeging van het Gemeentearchief en de stafafdeling Middelen van de Bestuursdienst, deels met de invoering van de 36-urige werkweek.

Per 1 januari 1999 onderging de gemeente Nijmegen een grote reorganisatie, waarin de diensten plaatsmaakten voor een kleiner aantal directies. De organisatie werd hierdoor platter. De Publieksdienst ging op in de directie Inwoners.

Taken en activiteiten

De doelstelling van de dienst werd in 1990 geformuleerd als ‘(…) het vervullen van een aantal overheids- en publieksfuncties in de gemeente Nijmegen, waarbij gestreefd wordt naar optimale dienstverlening en verbetering van de kwaliteit van de produkten’.

De taken van de dienst bestonden uit:

  • dienstverlening aan de burger en gegevensbeheer en -verspreiding door de afdeling Burgerzaken
  • het heffen en innen van gemeentelijke belastingen door de afdeling Belastingen
  • voorlichting geven en informatie verstrekken, telefonisch en aan de balie, en het organiseren van kleine exposities in het gemeentelijke Open Huis
  • het behartigen van belangen van cliënten op sociaal-juridisch gebied door de Sociaal Raadslieden
  • het beheren, ordenen en toegankelijk maken van de overgebrachte gemeentelijke archieven door het Gemeentearchief.

Organisatie

De Publieksdienst had een directeur, een secretariaat en vier – later vijf – afdelingen: 1. Burgerzaken (aanvankelijk ook ‘Bevolking’ genoemd): onder andere burgerlijke stand, bevolkingsadministratie, straatnaamgeving en huisnummering en de organisatie van verkiezingen 2. Belastingen: belastingen en retributies (verordeningen en inning) 3. Gemeentelijk Informatiecentrum Open Huis 4. Sociaal Raadslieden 5. Gemeentearchief (vanaf 1996)

Per 1 april 1997 werd de stafafdeling Middelen van de Bestuursdienst bij de Publieksdienst gevoegd.

Locatie

1991-1998:Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 locatie in googlemaps

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Hylke Roodenburg. (2018)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden