header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

R.K. Huishoudschool Rosa de Lima

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : R.K. Huishoudschool Rosa de Lima
Andere naam (namen):
  • Stichting Rosa de Lima
  • Lhno-school Rosa de Lima (vanaf 1968-1991)

Bestaansperiode: 1956 - 1991
Rechtsvorm: Stichting
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Geschiedenis

De school was een initiatief van de zusters van Rosa de Lima die in een klooster aan de Dennenstraat woonden en sinds het midden van de 19e eeuw actief in het meisjesonderwijs waren. Met de oprichting van de R.K. Huishoudschool Rosa de Lima voorzagen ze in de groeiende behoefte aan huishoudonderwijs in de snel groeiende wijken Waterkwartier en Wolfskuil.
Na de invoering van de Mammoetwet in 1968 werd de huishoudschool omgezet in een school voor lager huishoud- en nijverheidsonderwijs (lhno).
Opvallend genoeg bleef ze zelfstandig in het begin van de jaren zeventig toen veel kleinere scholen zich op aandringen van het ministerie aaneensloten in brede scholengemeenschappen.
In de jaren zeventig en tachtig veranderde de populatie van de school. In toenemende mate kwamen leerlingen uit - autochtone en allochtone - achterstandsgezinnen. Dit was de reden dat lhno-school Rosa de Lima midden jaren tachtig samenwerkte met De Sprong, een scholengemeenschap aan de Berg en Dalseweg, die tot de Sint Josephscholen behoorde, in een project voor randgroepjongeren. Samen zetten zij een leerwerkplaats voor meisjes op.
Tegelijkertijd had de school problemen doordat het aantal leerlingen terugliep en de financiële positie extra door malversaties van een administrateur werd aangetast. Het bestuur zocht steun bij de Sint Josephscholen, wat uitmondde in een overname in 1987. In 1991 werd de school opgeheven. In 1995 was de afwikkeling voltooid.

Taken en activiteiten

Verzorgen van huishoudelijk onderwijs voor meisjes in de leeftijd van twaalf tot zestien jaar.

Organisatie

Een schoolbestuur met daaronder een directie.

Locatie

1956-1964:Nijmegen Kerkstraat 105

1964-1991:Nijmegen Sperwerstraat 75

1991-1995:Nijmegen Kelfkensbos 38

Bronnen

  • Het archief

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door R. Wolf. (2012)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden