header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

R.K. Lyceum Sint Dominicuscollege

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken

Startpagina Voortgezet onderwijs
Algemene gegevens
Naam : R.K. Lyceum Sint Dominicuscollege
Andere naam (namen):
  • Dominicus College (voor Atheneum en Gymnasium).

Bestaansperiode: 1963 - 1995
Rechtsvorm:
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief

Vindplaats archief:

Het archief van deze organisatie is nog niet ondergebracht in het Regionaal Archief Nijmegen

Algemene context

Met de invoering van de Mammoetwet verdween in 1968 de hbs. Zij werd opgevolgd door enerzijds de havo en anderzijds het atheneum. In 1973 deden op het Dominicus de laatste hbs-leerlingen hun eindexamen.

Geschiedenis

In 1963 werd op het St. Dominicuscollege de scheiding tussen in- en externen definitief opgeheven. Pas vanaf 1967 werden meisjes toegelaten. Het jaar daarna veranderde de naam van de school van St. Dominicuscollege in Dominicus College en het internaat werd in 1970 gesloten. In de jaren zeventig en tachtig verdween het resterende 'religieuze' karakter van Dominicus met de laatste paters-docenten snel. In 1986 is het klooster aan de Dennenstraat gesloten en in 1995 vertrok de laatste dominicaan uit het schoolbestuur.

Organisatie

Vanaf 1969 werden de statuten van de Thomas van Aquino Stichting gewijzigd en de naam veranderd in Scholenstichting Nijmegen-West, Deze stichting nam ook de Scholengemeenschap Nijmegen-West onder haar hoede.

Locatie

1963-1968:Nijmegen Dennenstraat 135 locatie in googlemaps

1968-1995:Nijmegen Energieweg 93 locatie in googlemaps

Bronnen

  • Bary, E.H., Opdracht tot onderwijs en vorming. Dominicus College 150 jaar, 1856-2006, Nijmegen, 2006.
  • Buijs, J. en P. Altena, Anderhalve eeuw Dominicus College. De verhalen... Met in het midden: het programma van vandaag. Dominicus College 150 jaar 1856-2006, Nijmegen, 2006.
  • Wolfs, S.P., Van oude en nieuwe schooljaren. Dominicus College 1856-1986, Nijmegen, 1986.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Willem Poelhekke. (2017)


KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden