header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

R.K. Parochiële Caritas Instelling Beuningen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : R.K. Parochiële Caritas Instelling Beuningen
Andere naam (namen):
  • R.K. Parochiële Charitas Instelling Beuningen
  • R.K. Parochiaal Armbestuur Beuningen

Bestaansperiode: 1860 -
Rechtsvorm: “Publieke kerkelijke rechtspersoon in de zin van instelling canon 116 CIC, zijnde een zelfstandig onderdeel van het R-K Kerkgenootschap in Nederland, welke ingevolge art. 2:2 BW als zodanig is erkend als rechtspersoon naar Nederlands recht”
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Geschiedenis

De instelling is onder de naam R.K. Armbestuur Beuningen ontstaan rond 1860. Zij resorteert onder en legt verantwoording af aan het bisdom 's Hertogenbosch.Ca. 1965 veranderde, na aanpassing van het bisschoppelijke Algemeen Reglement op de armenzorg, de naam in R.K. Parochiële Charitas Instelling (PCI). Hierbij bleven de rechten en verplichtingen volledig bij de instelling en bleef het bestuur ongewijzigd in functie.

Taken en activiteiten

De taken van armbestuur en later PCI stonden omschreven in het bisschoppelijke Algemeen Reglement op de armenzorg. In 1873 luidde het desbetreffende artikel: "Het parochiaal armbestuur zorgt, voor zooverre de middelen toelaten, voor de ondersteuning van de armen en hulpbehoevenden, die woonachtig zijn onder het gebied der parochie." In het nieuwe reglement van 1 januari 1965 werd de taak van een parochiële charitas-instelling omschreven als: "door het verwerven en beheren van middelen, de parochie in staat te stellen werken van christelijke charitas te beoefenen." In 1991 werd het reglement opnieuw gewijzigd en luidde de taakomschrijving: "de caritas permanent een herkenbare plaats te bieden binnen en vanuit de parochie-gemeenschap(pen) en een werkbaar instrument voor de caritas in de parochie te zijn."

Organisatie

Een bestuur bestaande uit voorzitter, secretaris, gewoon lid en de pastoor beheerde het vermogen en de financiën. Zij besloten ook over de toekenning van steun en droegen zorg voor de uitvoering daarvan. Het bestuur legde jaarlijks verantwoording af middels rekeningen en balans aan de bisschop van 's Hertogenbosch.

Locatie

-: Beuningen

Bronnen

  • Daverveld J.P.H.; Inventaris van de Parochiële Charitasinstelling van de parochie van de H. Antonius Abt te Wijchen, inleiding, Wijchen 2000;
  • Archief van het R.K. Armbestuur Nijmegen, inleiding
  • Leo ten; Van bedeling naar caritas, Tweestormenlandreeks 22, 2001

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Rob Meijer. (2013)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden