header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid Nijmegen
Andere naam (namen):

Bestaansperiode: 2012 -
Rechtsvorm: Parochie
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief

Geschiedenis

De R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid is per 1 juni 2012 opgericht door de samenvoeging van de R.K. Parochie Emmaus, de Pastorale Eenheid Heilige Drie-eenheid en de R.K. Parochie De Verrijzenis. In 2015 en 2016 zijn respectievelijk de R.K. Parochie H.H. Johannes en Jacobus te Nijmegen en de R.K. Parochie H. Antonius Abt te Malden door middel van fusie onderdeel geworden van de nieuwe parochie. De parochie telt acht kerklocaties. Zeven geloofsgemeenschappen maken gebruik van een ‘eigen’ kerklocatie, de geloofsgemeenschap van de wijk Brakkenstein maakt gebruik van de Sacramentskerk van de congregatie H. Sacrament. Het archiefbeheer berust bij de parochie.

Taken en activiteiten

  • Zielzorg
  • Beheer van de bezittingen en financiën

Organisatie

De parochie valt onder de verantwoordelijkheid van de pastoor, die door de bisschop van ’s- Hertogenbosch is benoemd. De pastoor is voorzitter van het parochiebestuur, dat het beheer van de parochie tot taak heeft. Bovendien is hij teamleider van het pastoraal team, dat zich toelegt op alle taken die samenhangen met het pastoraat. Voor de secretariële en organisatorische ondersteuning van de parochie met haar acht locaties en het pastoraal team zijn er een centraal overkoepelend secretariaat en vijf deelsecretariaten op locatie. Iedere kerklocatie heeft een locatiecoördinator voor het praktisch beheer van dagelijkse zaken. Daarnaast is per locatie een lid van het pastoraal team belast met zaken die met liturgie en pastoraat te maken hebben.

Locatie

2012:Nijmegen Hatertseweg 111 locatie in googlemaps

Bronnen

VerantwoordingKENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden