header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

R.K. Sportvereniging Union

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : R.K. Sportvereniging Union
Andere naam (namen):
  • Nijmeegsche R.K. Voetbal-, cricket-, hockey- en athletiek-vereeniging Union / R.K.S.V. Union / Union / Keizer Karel

Bestaansperiode: 1914 - 1967
Rechtsvorm: Vereniging
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Geschiedenis

Een tiental jongens van de 6e klas van de St. Josephschool (de broederschool) aan de Hertogstraat besloot op 24 februari 1914 tot de oprichting van een voetbalteam met de naam Union (eenheid). In de beginperiode speelde het elftal nog geen competitie. Een half jaar later zaten deze jongens op het Canisius College, waar het team moest concurreren met de voetbalclub Externen Canisius College (ECC). Op 2 juli 1918 werd ECC opgeheven en sloten de leden zich aan bij Union. De club nam deel aan schoolcompetities en het zomeravondvoetbal. Drie jaar later trad Union toe tot de nieuw op te richten afdeling Nijmegen van de Roomsch-Katholieke Voetbalbond. De kleuren van de vereniging waren rood-zwart. In 1920 werd voetbalclub Juliana opgenomen en van 1923 tot 1926 werd onder de naam Keizer Karel gespeeld. In 1934 sloot de club zich aan bij de neutrale Nederlandse Voetbalbond (NVB) en trad zij uit het katholieke verband. Het Canisius College ontnam de club het voorvoegsel 'RK' en richtte in 1934 een nieuwe voetbalclub met de naam Voetbal Vereniging Canisius (VVC) op. Toch bleef de band tussen het college en Union bestaan. In april 1937 keerde de club weer terug naar de Roomsch-Katholieke Voetbalbond. In 1938 werd de Reünistenclub Union opgericht. union was een omnivereniging. Nadruk lag op voetbal, maar daarnaast waren er afdelingen voor andere sporten, die zich soms weer afsplitsten, zoals hockey (vanaf 1932 verder als RKHV Union), tennis (vanaf 1936 verder als Union Lawn en Tennisvereniging Union) en cricket (vanaf 1949 verder als Rooms Katholieke Cricket Club Union). De afdelingen speelden op diverse terreinen in de stad; het bekendst zijn de Wedren, Driehuizerweg en Groenewoudseweg. In 1952 werd Sportpark De Kluis aan de Rijksweg in Malden in gebruik genomen. In augustus 1953 organiseerde de vereniging ter gelegenheid van het veertigjarig jubileum een voetbaltoernooi in het Goffertstadion. Op 10 maart 1967 besloot de ledenvergadering van de R.K. Sportvereniging Union te Nijmegen om de vijf afdelingen (atletiek, tennis, tafeltennis, voetbal en volleybal) zelfstandigheid te verlenen door deze om te zetten in vijf afzonderlijke verenigingen. In de voorafgaande jaren waren de afdelingen steeds meer een eigen koers gaan volgen.

Taken en activiteiten

Beoefening van voetbal, hockey, tennis, atletiek en cricket.

Organisatie

De vereniging was een omnivereniging met verschillende sporten: atletiek, cricket, hockey, tennis, tafeltennis, voetbal en volleybal. De vereniging bestond uit gewone, buitengewone en ereleden, en donateurs. De algemene vergadering / ledenvergadering was het hoogste bestuursorgaan. De vereniging kende een hoofdbestuur en afdelingsbesturen voor de verschillende takken van sport. Werd een afdeling door een afdelingsbestuur zodanig bestuurd dat de belangen van de afdeling of de vereniging geschaad werden, dan had het hoofdbestuur het recht om een zogenaamd 'wanbestuur' voor een afdeling aan te wijzen. De afdelingen waren financieel zelfstandig, maar financieel verantwoording schuldig aan het hoofdbestuur. De vereniging werd bijgestaan door een geestelijk adviseur.

Locatie

1914 / 1952: Nijmegen / Malden

1952 / 1967:Malden Kluissestraat / 2

Bronnen

  • Schillings, J., Van vriendschap en vervreemding: Geschiedenis van de R.K. Sportvereniging Union te Nijmegen 1914-1967, Beek 2016

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Robert Spanings. (2017)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden