R.K. Stichting Huize St. Anna Nijmegen

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Algemene gegevens
Naam : R.K. Stichting Huize St. Anna Nijmegen
Andere naam (namen):

{{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam1}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam2}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam3}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam4}}}]]|}}

Bestaansperiode: Beginjaar::1956 - Eindjaar::1971
Rechtsvorm: Rechtsvorm::Stichting
Voorganger(s):

{{#if: RK Parochiaal Armbestuur| * opvolger van::RK Parochiaal Armbestuur|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger2}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger3}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger4}}}]]|}}

Opvolger(s):

{{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger1}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger2}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger3}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger4}}}]]|}}

Hoger orgaan:

{{#if: | Hoger orgaan::|}}

Archief
{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126493942%7C Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
|}}

{{#if: | Vindplaats archief:|}}

{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126493942%7C
|}}{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126493942%7CNaar beschrijving archief|}}{{#if: | |}}

{{#if: |

Algemene context

|}}

{{#if: === Los van het R.K. Parochiaal Armbestuur=== De Stichting Huize St. Anna werd opgericht bij notariële akte van 15 mei 1956. Met haar oprichting werd een juridische en bestuurlijke verzelfstandiging bereikt van één van de activiteiten die het R.K. Parochiaal Armbestuur al negentig jaar in Nijmegen uitoefende, namelijk de verzorging van bejaarden op rooms-katholieke grondslag.

Het Armbestuur bleef echter nauwe banden met Huize St. Anna houden. Het had bedongen dat drie van de zes leden van het college van regenten van de stichting leden zouden zijn van zijn bestuur en verder had het zich de eigendom van de opstallen en terreinen voorbehouden, die het aan de nieuwe stichting verhuurde. Voor Huize St. Anna had dit het bijkomend voordeel dat het kostbare buitenonderhoud ten laste van het Armbestuur bleef.

Problemen

De exploitatie van Huize St. Anna heeft het college van regenten vanaf het begin tot aan de liquidatie in 1971 in toenemende mate zorgen gebaard. Het R.K. Parochiaal Armbestuur moest dan ook regelmatig met forse bedragen bijspringen.

Er waren twee oorzaken voor de blijvend moeilijke financiële positie van deze bejaardeninstelling. In de eerste plaats vertrok in 1959 het religieuze personeel. De reden hiervoor was het gebrek aan roepingen bij de congregatie waartoe het behoorde. Andere congregaties bleken met datzelfde probleem te kampen, zodat voor de vervanging van de toegewijde en goedkoop werkende zusters moest worden uitgezien naar aanzienlijk duurder lekenpersoneel. Dit werd overigens noodgedwongen ook vaak onderbetaald, terwijl het als gevolg van de zwakke financiële positie van de stichting nog in 1966 voor hen onmogelijk bleek de vijfdaagse werkweek in te voeren.

Een tweede handicap bij de exploitatie vormde het grote, uit 1928 daterende gebouw met zijn verouderde accommodatie, dat een efficiënte bedrijfsvoering belette. Naarmate er in de loop der jaren in en rond Nijmegen meer nieuwe bejaardentehuizen werden gesticht, gebouwd naar de moderne inzichten op het gebied van de bejaardenzorg, raakte het verouderde Huize St. Anna, ondanks de goede verzorging die de bejaarden daar werd gegeven, in diskrediet. De provincie Gelderland keurde het gebouw omstreeks 1970 af als huisvesting voor bejaarden.

Opheffing

Gezien de problematische bedrijfsvoering, waarvoor geen uitzicht op verbetering bestond, besloot het college van regenten de stichting vijftien jaar na haar oprichting op te heffen. Het bejaardentehuis Huize St. Anna werd met ingang van 1 december 1971 gesloten. Zodra de bewoners elders waren ondergebracht – voornamelijk in De Honinghoeve in Neerbosch-Oost en De Orangerie in Malvert – werd het oude gebouw gesloopt.

St. Joachim en Anna Pal naast Huize St. Anna verrees in 1966 nieuwbouw van de in 1959 eveneens door het R.K. Parochiaal Armbestuur opgerichte stichting Huize St. Joachim, een instelling voor geestelijk hulpbehoevende bejaarden. Deze stichting opende in 1976 ter plaatse van het gesloopte bejaardenhuis St. Anna een nieuwe vleugel. Sindsdien heette de instelling Huize St. Joachim en Anna.|

Geschiedenis

Los van het R.K. Parochiaal Armbestuur

De Stichting Huize St. Anna werd opgericht bij notariële akte van 15 mei 1956. Met haar oprichting werd een juridische en bestuurlijke verzelfstandiging bereikt van één van de activiteiten die het R.K. Parochiaal Armbestuur al negentig jaar in Nijmegen uitoefende, namelijk de verzorging van bejaarden op rooms-katholieke grondslag.

Het Armbestuur bleef echter nauwe banden met Huize St. Anna houden. Het had bedongen dat drie van de zes leden van het college van regenten van de stichting leden zouden zijn van zijn bestuur en verder had het zich de eigendom van de opstallen en terreinen voorbehouden, die het aan de nieuwe stichting verhuurde. Voor Huize St. Anna had dit het bijkomend voordeel dat het kostbare buitenonderhoud ten laste van het Armbestuur bleef.

Problemen

De exploitatie van Huize St. Anna heeft het college van regenten vanaf het begin tot aan de liquidatie in 1971 in toenemende mate zorgen gebaard. Het R.K. Parochiaal Armbestuur moest dan ook regelmatig met forse bedragen bijspringen.

Er waren twee oorzaken voor de blijvend moeilijke financiële positie van deze bejaardeninstelling. In de eerste plaats vertrok in 1959 het religieuze personeel. De reden hiervoor was het gebrek aan roepingen bij de congregatie waartoe het behoorde. Andere congregaties bleken met datzelfde probleem te kampen, zodat voor de vervanging van de toegewijde en goedkoop werkende zusters moest worden uitgezien naar aanzienlijk duurder lekenpersoneel. Dit werd overigens noodgedwongen ook vaak onderbetaald, terwijl het als gevolg van de zwakke financiële positie van de stichting nog in 1966 voor hen onmogelijk bleek de vijfdaagse werkweek in te voeren.

Een tweede handicap bij de exploitatie vormde het grote, uit 1928 daterende gebouw met zijn verouderde accommodatie, dat een efficiënte bedrijfsvoering belette. Naarmate er in de loop der jaren in en rond Nijmegen meer nieuwe bejaardentehuizen werden gesticht, gebouwd naar de moderne inzichten op het gebied van de bejaardenzorg, raakte het verouderde Huize St. Anna, ondanks de goede verzorging die de bejaarden daar werd gegeven, in diskrediet. De provincie Gelderland keurde het gebouw omstreeks 1970 af als huisvesting voor bejaarden.

Opheffing

Gezien de problematische bedrijfsvoering, waarvoor geen uitzicht op verbetering bestond, besloot het college van regenten de stichting vijftien jaar na haar oprichting op te heffen. Het bejaardentehuis Huize St. Anna werd met ingang van 1 december 1971 gesloten. Zodra de bewoners elders waren ondergebracht – voornamelijk in De Honinghoeve in Neerbosch-Oost en De Orangerie in Malvert – werd het oude gebouw gesloopt.

St. Joachim en Anna Pal naast Huize St. Anna verrees in 1966 nieuwbouw van de in 1959 eveneens door het R.K. Parochiaal Armbestuur opgerichte stichting Huize St. Joachim, een instelling voor geestelijk hulpbehoevende bejaarden. Deze stichting opende in 1976 ter plaatse van het gesloopte bejaardenhuis St. Anna een nieuwe vleugel. Sindsdien heette de instelling Huize St. Joachim en Anna. |Van deze organisatie is nog geen beschrijving beschikbaar.}}

{{#if: De verzorging van bejaarden op rooms-katholieke grondslag door de exploitatie van Huize St. Anna|

Taken en activiteiten

De verzorging van bejaarden op rooms-katholieke grondslag door de exploitatie van Huize St. Anna |}}

{{#if: De stichting werd bestuurd door een college van regenten, met zes leden. Drie van hen waren lid van het R.K. Parochiaal Armbestuur. Uit het bestuur werden een voorzitter, secretaris en penningmeester gekozen.|

Organisatie

De stichting werd bestuurd door een college van regenten, met zes leden. Drie van hen waren lid van het R.K. Parochiaal Armbestuur. Uit het bestuur werden een voorzitter, secretaris en penningmeester gekozen. |}}

{{#if: {{#if:1956-1971|locatie periode::1956-1971:|}}plaatsnaam::Nijmegen adres::Groesbeekseweg 329 {{#if:51.825351,5.879399|locatie in googlemaps|}}
|

Locatie

{{#if:1956-1971|locatie periode::1956-1971:|}}plaatsnaam::Nijmegen adres::Groesbeekseweg 329 {{#if:51.825351,5.879399|locatie in googlemaps|}}
|}} {{#if: |

|}} {{#if: === Los van het R.K. Parochiaal Armbestuur=== De Stichting Huize St. Anna werd opgericht bij notariële akte van 15 mei 1956. Met haar oprichting werd een juridische en bestuurlijke verzelfstandiging bereikt van één van de activiteiten die het R.K. Parochiaal Armbestuur al negentig jaar in Nijmegen uitoefende, namelijk de verzorging van bejaarden op rooms-katholieke grondslag.

Het Armbestuur bleef echter nauwe banden met Huize St. Anna houden. Het had bedongen dat drie van de zes leden van het college van regenten van de stichting leden zouden zijn van zijn bestuur en verder had het zich de eigendom van de opstallen en terreinen voorbehouden, die het aan de nieuwe stichting verhuurde. Voor Huize St. Anna had dit het bijkomend voordeel dat het kostbare buitenonderhoud ten laste van het Armbestuur bleef.

Problemen

De exploitatie van Huize St. Anna heeft het college van regenten vanaf het begin tot aan de liquidatie in 1971 in toenemende mate zorgen gebaard. Het R.K. Parochiaal Armbestuur moest dan ook regelmatig met forse bedragen bijspringen.

Er waren twee oorzaken voor de blijvend moeilijke financiële positie van deze bejaardeninstelling. In de eerste plaats vertrok in 1959 het religieuze personeel. De reden hiervoor was het gebrek aan roepingen bij de congregatie waartoe het behoorde. Andere congregaties bleken met datzelfde probleem te kampen, zodat voor de vervanging van de toegewijde en goedkoop werkende zusters moest worden uitgezien naar aanzienlijk duurder lekenpersoneel. Dit werd overigens noodgedwongen ook vaak onderbetaald, terwijl het als gevolg van de zwakke financiële positie van de stichting nog in 1966 voor hen onmogelijk bleek de vijfdaagse werkweek in te voeren.

Een tweede handicap bij de exploitatie vormde het grote, uit 1928 daterende gebouw met zijn verouderde accommodatie, dat een efficiënte bedrijfsvoering belette. Naarmate er in de loop der jaren in en rond Nijmegen meer nieuwe bejaardentehuizen werden gesticht, gebouwd naar de moderne inzichten op het gebied van de bejaardenzorg, raakte het verouderde Huize St. Anna, ondanks de goede verzorging die de bejaarden daar werd gegeven, in diskrediet. De provincie Gelderland keurde het gebouw omstreeks 1970 af als huisvesting voor bejaarden.

Opheffing

Gezien de problematische bedrijfsvoering, waarvoor geen uitzicht op verbetering bestond, besloot het college van regenten de stichting vijftien jaar na haar oprichting op te heffen. Het bejaardentehuis Huize St. Anna werd met ingang van 1 december 1971 gesloten. Zodra de bewoners elders waren ondergebracht – voornamelijk in De Honinghoeve in Neerbosch-Oost en De Orangerie in Malvert – werd het oude gebouw gesloopt.

St. Joachim en Anna Pal naast Huize St. Anna verrees in 1966 nieuwbouw van de in 1959 eveneens door het R.K. Parochiaal Armbestuur opgerichte stichting Huize St. Joachim, een instelling voor geestelijk hulpbehoevende bejaarden. Deze stichting opende in 1976 ter plaatse van het gesloopte bejaardenhuis St. Anna een nieuwe vleugel. Sindsdien heette de instelling Huize St. Joachim en Anna.| {{#if: * Website De Waalboog.|

Bronnen

|}} |}}

{{#if: === Los van het R.K. Parochiaal Armbestuur=== De Stichting Huize St. Anna werd opgericht bij notariële akte van 15 mei 1956. Met haar oprichting werd een juridische en bestuurlijke verzelfstandiging bereikt van één van de activiteiten die het R.K. Parochiaal Armbestuur al negentig jaar in Nijmegen uitoefende, namelijk de verzorging van bejaarden op rooms-katholieke grondslag.

Het Armbestuur bleef echter nauwe banden met Huize St. Anna houden. Het had bedongen dat drie van de zes leden van het college van regenten van de stichting leden zouden zijn van zijn bestuur en verder had het zich de eigendom van de opstallen en terreinen voorbehouden, die het aan de nieuwe stichting verhuurde. Voor Huize St. Anna had dit het bijkomend voordeel dat het kostbare buitenonderhoud ten laste van het Armbestuur bleef.

Problemen

De exploitatie van Huize St. Anna heeft het college van regenten vanaf het begin tot aan de liquidatie in 1971 in toenemende mate zorgen gebaard. Het R.K. Parochiaal Armbestuur moest dan ook regelmatig met forse bedragen bijspringen.

Er waren twee oorzaken voor de blijvend moeilijke financiële positie van deze bejaardeninstelling. In de eerste plaats vertrok in 1959 het religieuze personeel. De reden hiervoor was het gebrek aan roepingen bij de congregatie waartoe het behoorde. Andere congregaties bleken met datzelfde probleem te kampen, zodat voor de vervanging van de toegewijde en goedkoop werkende zusters moest worden uitgezien naar aanzienlijk duurder lekenpersoneel. Dit werd overigens noodgedwongen ook vaak onderbetaald, terwijl het als gevolg van de zwakke financiële positie van de stichting nog in 1966 voor hen onmogelijk bleek de vijfdaagse werkweek in te voeren.

Een tweede handicap bij de exploitatie vormde het grote, uit 1928 daterende gebouw met zijn verouderde accommodatie, dat een efficiënte bedrijfsvoering belette. Naarmate er in de loop der jaren in en rond Nijmegen meer nieuwe bejaardentehuizen werden gesticht, gebouwd naar de moderne inzichten op het gebied van de bejaardenzorg, raakte het verouderde Huize St. Anna, ondanks de goede verzorging die de bejaarden daar werd gegeven, in diskrediet. De provincie Gelderland keurde het gebouw omstreeks 1970 af als huisvesting voor bejaarden.

Opheffing

Gezien de problematische bedrijfsvoering, waarvoor geen uitzicht op verbetering bestond, besloot het college van regenten de stichting vijftien jaar na haar oprichting op te heffen. Het bejaardentehuis Huize St. Anna werd met ingang van 1 december 1971 gesloten. Zodra de bewoners elders waren ondergebracht – voornamelijk in De Honinghoeve in Neerbosch-Oost en De Orangerie in Malvert – werd het oude gebouw gesloopt.

St. Joachim en Anna Pal naast Huize St. Anna verrees in 1966 nieuwbouw van de in 1959 eveneens door het R.K. Parochiaal Armbestuur opgerichte stichting Huize St. Joachim, een instelling voor geestelijk hulpbehoevende bejaarden. Deze stichting opende in 1976 ter plaatse van het gesloopte bejaardenhuis St. Anna een nieuwe vleugel. Sindsdien heette de instelling Huize St. Joachim en Anna.|

Verantwoording

{{#if: Robert Spanings, bewerkt door Hylke Roodenburg|Inleiding van de toegang op het archief door Robert Spanings, bewerkt door Hylke Roodenburg.|}} {{#if:1989, 2019|(1989, 2019)|}}

|}}


{{#if: 14.3 Bejaardenzorg| |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}}

{{#if:127| |}}