header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

R.K. Volksuniversiteit Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : R.K. Volksuniversiteit Nijmegen
Andere naam (namen):
  • Nijmeegsche Volksuniversiteit (1920-1951)

Bestaansperiode: 1920 - 1967
Rechtsvorm: Vereniging
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

Vanaf 1913 werden in verschillende steden in het land volksuniversiteiten opgericht – al dan niet op religieuze grondslag – bedoeld om de (culturele) ontwikkeling van de bevolking te bevorderen.

Geschiedenis

Op 3 mei 1920 werd de ‘Nijmeegsche Volksuniversiteit (voor Nijmegen en Omstreken)’ opgericht. De vereniging op katholieke grondslag werd op 27 november bij Koninklijk Besluit goedgekeurd, waarna zij in de publiciteit trad. In het eerste jaar wist de volksuniversiteit 60 leden te verwerven. Cursussen over uiteenlopende onderwerpen als natuurlijke godsleer, inleidingen in de natuurkunde en scheikunde, schilderkunst en staatsrecht vormden het programma. De cursussen werden aanvankelijk gegeven in de Rijkskweekschool aan de Van Schevichavenstraat, later onder andere in de ULO-school aan de Gerard Noodtstraat.

In 1950 beklaagde de voorzitter zich er openlijk over dat het ledenaantal – destijds zo’n 200 – ‘beschamend gering’ was voor een zo grote stad. De naam van de vereniging veranderde met ingang van seizoen 1950-1951 in R.K. of Katholieke Volksuniversiteit (te) Nijmegen. Onder de nieuwe voorzitter L.J. Rogier steeg het ledental naar 770 in 1957, in de jaren daarna had de vereniging toch weer te maken met krimp.

In 1967 ging de R.K. Volksuniversiteit Nijmegen samen met de Algemene Volksuniversiteit Nijmegen op in de Algemene Volksuniversiteit Nijmegen.

Taken en activiteiten

Het doel was de bevordering van de culturele ontwikkeling van alle katholieke Nijmegenaren.

Organisatie

De vereniging had een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur bestaande uit een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris , tweede secretaris, penningmeester en moderator.

Bronnen

  • De Gelderlander 1920-1957.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Hylke Roodenburg. (2019)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden